person_outline
phone
Головна » Файли » Психологічна служба » Для колег

Література по роботі із дітьми та дорослими, які прибули з АТО
07.03.2015, 19:34

До уваги практичних психологів та соціальних педагогів!

В роботі із дітьми та дорослими, які прибули з АТО необхідно суворо дотримуватись вимог Етичного кодексу психолога, посадових інструкцій, вимог методик. Забороняється застосування ненаукових, неліцензованих чи нерекомендованих центрами психологічної служби методів і методик психологічної чи соціальної діагностики, корекції чи реабілітації.

З метою запобігання некоректного чи непрофесійного втручання яке може призвести до вторинного травмування постраждалих з непередбачуваними наслідками (аж до спроб суїциду), усі програми навчань, тренінгів, майстер-класів, що проводяться міжнародними, громадськими чи іншими організаціями мають обов'язково пройти відповідну експертизу в Українському НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Для використання в практичній діяльності психологами навчальних закладів пропонуємо використовувати нормативно-правові та методичні матеріали:

- збірка методичних рекомендацій: Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : [метод, рек.] / авт. кол.: Н. П. Бочкор, Є. В. Дубровська, О. В.Залеська та ін. ; [упор.: Н. В. Лунченко, Л. Л. Сідєльнік]. - К. : МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. - 84 с. Книга містить рекомендації з організації діяльності з дітьми в період переживання соціально-політичних конфліктних та постконфліктних ситуацій. Окрему увагу також приділено роботі з педагогічними працівниками та батьками.

- Порядок взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих  обставинах,   затвердженим            наказом

№1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 (Мін. сім'ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань).

-лист МОН від 24.04.14 № 1/9-222 з переліком методичної літератури та посібників, якими можна скористатися при здійсненні обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту (Додається).

Рекомендована література:

1.     Беженар Г. Булінг: підліткове насильство в школі/ Г. Беженар // Школа.-      2012. - № 2.

2.     Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 176 с.

3.     Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте / Л.И. Бо-жович. - М., 1968.

4.     Дольто Ф. На стороне подростка / Ф. Дольто ; пер. с фр. А.К.Борисовой.-      Екатеринбург : У-Фактория. - 200б. - 368 с.

5.     Донцов А.И. Психология коллектива / А.И. Донцов. - М. : Изд-во Моск. Ун¬та, 1984.

6.     Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. - Режим досту¬пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015

7.     Кон И. С. Что такое буллинг и как с ним бороться? / И.С. Кон // Семья и школа. - 2006. - № 11.

8.     Кравцова М.М. Дети-изгои / М. М. Кравцова. - М. : Генезис, 2005. - 111 с.

9.     Наказ Мінсім'ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/ 221/556/596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» [Електронний ресурс].

-      Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0824-06

10.   Ольвеус Д. Буллинг в школе: что мы знаем и что мы можем сделать? / Д. Ольвеус , 1993.

11.   Почепцов Г.Г. Інформаційна політика / Г.Г. Почепцов [Електронний ре¬сурс]. - Режим доступу : http://pidruchniki.ws/18000102/politologiya/informatsiyni_vi-yni

12.   Протидія булінгу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bull-ying.org/

13.   Протидія булінгу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.stop-bullying.gov/

14.   Реан А.А. Социально-педагогическая психология / А.А. Реан, Я.Л. Коло-минский. - Серия «Мастера психологии». - СПб: Питер, 2000. - 212 с.

15.   Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / [К. Б. Левченко, І. М. Трубавіна, Л. Г. Ковальчук та ін.] ; за ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка. - Х. : ФОП «Чальцев», 2008. - 384 с.

16.   Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми та експлуатації ді¬тей : навч.-метод. посіб. / за ред. К. Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О. А. Удалової - К.: 2011. - 292 с.

17.   Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі ді¬тей у збройних конфліктах [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_795

 

 

 

 

 

Категорія: Для колег | Додав: Василь_Петрович
Переглядів: 302 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar