person_outline
phone
Головна » Файли » Педагогічна рада » Протоколи педагогічної ради

ПРОТОКОЛ № 7 засідання педагогічної ради Шевченківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської обл
[ Викачати з сервера (38.7 Kb) ] 03.11.2018, 14:52

ПРОТОКОЛ № 7

засідання педагогічної ради

Шевченківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

Скадовської районної ради Херсонської області

від 05 квітня 2018 року

 

Голова педагогічної ради: С.Г. Тодорчук

Секретар педагогічної ради: О.В. Поленок 

Присутні: усі члени педагогічної ради.

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання.

2.Презентація «З досвіду роботи вчителів з використання ІКТ».

3. Творчі звіти вчителів, що атестуються ( порт фоліо). Особистісне зростання вчителя як мета і результат педагогічного досвіду.

4. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії, фізики, художньої культури.

5. Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів:

  • про підготовку до проведення ДПА;
  • про підготовку до випуску учнів 11-го класу.

6. Про виконання рішень попередньої педради.

                                                                                                                            

 

1. СЛУХАЛИ:

 Поленок О.В., заступника директора з навчально – виховної роботи про формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання.

 Ольга Володимирівна звернула увагу присутніх на те, сьогодні, як ніколи, гостро стоїть завдання осмислення й пізнання буття, створення нової філософії освіти, відкритої до таємниць життя людини, її прагнень, життєвого потенціалу. На цій підставі має формуватися нова педагогіка — педагогіка компетентної, відповідальної людини.Робота з обдарованими дітьми є одним із головних напрямів діяльності нашого педагогічного колективу і направлена вона на створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання й виховання.

    (виступ додається)

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Теленик Ганна Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, яка звернула увагу на те, що компетентісний підхід покликаний подолати прірву між освітою й потребами життя. Ідея компетентісно спрямованої освіти органічно пов'язана з тими педагогічними прецедентами, де утверджуються такі суспільно значущі цінності, як свобода вибору, творчий продукт, життєвий досвід, проектна діяльність учнів.

                                                                       

 

УХВАЛИЛИ:

1.Формувати у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання.

                                                                                     Постійно

 

 

2. СЛУХАЛИ:

 Поленок О.В., заступника директора школи  з навчально-виховної роботи  про те, що наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання. Концепція Національної програми інформатизації:             “ Інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів».

 

ВИСТУПИЛИ:

Гнатів В.П., соціальний педагог, який розповів, що комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик. Не всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження. При підготовці вчителя до використання ІКТ необхідно проводити поступове, практичне навчання з демонстрацією можливостей технічних засобів та програмних засобів електронного призначення.

Використання мультимедійних технологій у нашому навчальному закладі проходить не активно, проте мультимедія:  підвищує ефективність засвоєння матеріалу,  інтенсифікує процес навчання,  стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання, дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал; викликати в учнів нові образи; поглибити здобуті знання.

УХВАЛИЛИ:                                                                                               

2. Вчителям – предметникам використовувати у своїй роботі інформаційно – комунікаційні технології.

Постійно.

 

3.СЛУХАЛИ: 

     Кравець Т.Л., вчителя української мови та літератури, яка розповіла про свої здобутки у між атестаційний період.

     Безердян Л.П., вчитель початкових класів, яка розповіла про свою роботу у між атестаційний період.

                                           

ВИСТУПИЛИ:                                                      

Гуда І.М., керівник методичного об’єднання початкових класів, дала оцінку роботи атестуючим педагогам.

 

УХВАЛИЛИ:

3.1. Підтвердити відповідність займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Кравець Тетяні Леонідівні (протокол №4 засідання атестаційної комісії від 19.03.2018)

3.2. Підтвердити відповідність займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Безердян Людмилі Петрівні (протокол №4 засідання атестаційної комісії від 19.03.2018)

 

4.СЛУХАЛИ:

Поленок О.В., заступника директора з навчально – виховної роботи, яка розповіла про  стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії, фізики, художньої культури. Всі перевірки здійснювалися відповідно до внутрішкільного графіку.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Швороб Н.В., вчитель фізики, яка розповіла що використовує активні методи роботи з метою сприйняття й осмислення нового матеріалу, завдання на перетворення тексту підручника в таблицю, план, схеми. Із метою закріплення й застосування знань та вмінь користується картками, таблицями. Із метою контролю знань і вмінь використовує малюнки з неправильними підписами, шифрові та цифрові завдання, проблемні запитання, мозкові атаки, пізнавальні ігри, роботу з термінами.

  Гнатів В.П., вчитель історії, який розповів, що  викладання ведеться у 5-9 класах за навчальною програмою «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи». А у 10-11 класах за навчальною програмою «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 ( рівень стандарту).  Підручники старшої школи відповідають стандартному рівню, а для 5-9 класів – вказаним у «Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2017/2018 навчальному році». Учні забезпечені   підручниками в повному обсязі, мають зошити, в яких записують головне з вивченого  матеріалу.

 

УХВАЛИЛИ:

4.1. Вчителеві фізики Швороб Н.В.:

4.1.1. Забезпечити ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовуючи її на подолання недоліків і прогалин у знаннях і практичних навичках.                                         Постійно

4.1.2. Посилити індивідуальну роботу з учнями 9 класу.                             Протягом ІІ семестру

4.1.3. Упроваджувати в навчально-виховній процес технічні засоби навчання, інтерактивні та комп’ютерні технології.                                                                                               Постійно

4.1.4. Продовжувати роботу з обдарованою молоддю.                                                Постійно

 

4.2. Вчителям  історії України та всесвітньої історії Гнатіву В.П. та Бабенку В.В.:

4.2.1.При оформленні класного журналу неухильного дотримуватися виконання вимог наказу «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів».

Протягом року

4.2.2.Працювати над складанням різнорівневих завдань з історії України та всесвітньої історії за тематикою курсів.

Протягом року

4.2.3.Використовувати у навчальному процесі передовий педагогічний досвід колег, інтерактивні методи навчання, інноваційні педагогічні технології, можливості мережі Інтернет, комп’ютерної програми «Тест» для організації вивчення матеріалу та отримання зворотного зв’язку.

Протягом року

4.2.4.Залучати школярів до пошукової краєзнавчої роботи на місцевому матеріалі, підготовки різнорівневих домашніх завдань (записів спогадів старожилів, повідомлень, рефератів із залученням місцевого матеріалу тощо).

Протягом року

 

 

4.3. Вчителеві художньої культури Гнатіву В.П.

4.3.1. Приділяти більше уваги практичній спрямованості предмету «Художня культура», пов'язувати   виучуваний матеріал  із життям.                                                                                                                                       Постійно                                                                                 4.3.2. Навчати учнів робити висновки.                                          Постійно

4.3.3. Впроваджувати в практику роботи активні форми навчання, акцентувати увагу на  мові здобувачів освіти.                                                Постійно    

 4.3.4. Виробляти у школярів їхні власні цінності, створювати на уроках атмосферу співробітництва.                                                          Постійно

 

 

 

5.СЛУХАЛИ:

 Тодорчука С.Г., директора закладу середньої освіти, який розповів про

про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів:

  • про підготовку до проведення ДПА;
  • про підготовку до випуску учнів 11-го класу.

 

ВИСТУПИЛИ :

Поленок О.В., заступник директора з навчально – виховної роботи, яка розповіла, що відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за № 157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, із змінами, Рекомендацій щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році (Лист МОН України від15 січня 2018 р. № 1/9 – 27, Листа МОН України № 1/9 – 185 від 27 березня 2018 року «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах середньої освіти в 2017 – 2018 навчальному році») та Листа МОН України від 31 січня 2018 р. № 1/9 – 66 «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», з метою організованого проведення державної підсумкової атестації у випускних класах, а саме 4, 9, 11 потрібно:

  • Затвердити розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9 класів.

- Створити та затвердити склад державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів  4, 9 класів. 

- Затвердити завдання для проведення ДПА:

Для 4-ого класу з української мови та математики;

Для 9-ого класу з української мови, математики та історії України

 

УХВАЛИЛИ:

5.1. Учням  9 – ого класу вибрати предмет історію України на державну підсумкову атестацію.

5.2. Провести державну підсумкову атестацію:

- у 4 класі у формі підсумкових контрольних робіт з 15 по 22 травня з двох предметів: математики та української мови;

- у 9 класі – з 28 травня по 06 червня з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

5.3. Забезпечити участь учнів 11-ого класу у зовнішньому незалежному оцінюванні  з 22 травня по 08 червня.

5.4. Вчителям – предметникам, які прийматимуть державну підсумкову атестацію підготувати завдання та затвердити керівником закладу.

До 20.04.2018

5.5.Провести свято «Останній дзвоник» у  навчальному закладі  25 травня 2018 року.

5.6.Вручити документи про освіту випускникам 11-ого класу – 22 червня, 9-ого класу – 11 червня.

 

5.7.Створити шкільну державну атестаційну комісію про підготовку до проведення ДПА 4 та 9 класів.

 

6. СЛУХАЛИ:

 Директора школи Тодорчука С.Г. про виконання рішень попередньої педради.

Всі рішення попередньої педради виконуються.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення попередньої педагогічної ради вважати виконаними.  

 

 

 

 

Голова педагогічної ради:                                С.Г. Тодорчук

Секретар педагогічної ради:                             О.В. Поленок 

 

 

Категорія: Протоколи педагогічної ради | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 21 | Завантажень: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar