person_outline
phone
Головна » Файли » Педагогічна рада » Протоколи педагогічної ради

ПРОТОКОЛ № 3 засідання педагогічної ради Шевченківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської обл
[ Викачати з сервера (47.4 Kb) ] 03.11.2018, 14:48

ПРОТОКОЛ № 3

засідання педагогічної ради

Шевченківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

Скадовської районної ради Херсонської області

від 05 січня 2018 року

 

Голова педагогічної ради: С.Г. Тодорчук

Секретар педагогічної ради: О.В. Поленок 

Присутні: усі члени педагогічної ради.

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

  1. Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за І семестр 2017 – 2018 н.р.
  2. Емоційна нестійкість дитини. Соціологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 - го класу в І семестрі поточного навчального року.
  3. Стан охорони праці в школі.
  4. Про організацію роботи шкільної бібліотеки щодо розвитку творчих здібностей школярів.
  5. Про підсумки роботи пед. колективу за І семестр 2017-2018 н. р.
  6. Про виконання рішень попередньої педради.
  7. Оцінювання учнів 2 класу.
  8. Екстернат.
  9. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

 Поленок О.В., заступника директора з навчально – виховної роботи про сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми та аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за І семестр 2017 – 2018 навчального року. Ольга Володимирівна звернула увагу присутніх на те, що одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Адже саме молоді люди в майбутньому будуть визначати шляхи розвитку науки, економіки, медицини, мистецтва тощо.  Оскільки талановиті й обдаровані люди завжди впливали й впливають на розвиток та характер суспільства, то талант і обдарованість можна вважати суттєвим багатством кожної держави. Ще один із перших філософів в історії людства Конфуцій пропонував відбирати й інтенсивно розвивати обдарованих дітей.

Робота з обдарованими дітьми є одним із головних напрямів діяльності нашого педагогічного колективу і направлена вона на створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання й виховання.

    (виступ додається)

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Теленик Г.О., заступник директора з виховної роботи, яка розповіла про моделі творчої особистості, обдарованість як систему, методи вивчення обдарованості, ознаки обдарованих дітей, їх  поведінку. (доповідь додається).        

 

УХВАЛИЛИ:

1.1.Здійснювати моніторинг результативності роботи учителів з обдарованими дітьми. Результати моніторингу обговорювати на засіданнях МО.

(Адміністрація. Керівники МО. Постійно)

1.2.Забезпечувати участь учнів у різного рівня олімпіадах, конкурсах, турнірах та інших заходах, спрямованих на виявлення й самореалізацію обдарованих дітей.                                                               (Педагогічний колектив. Постійно)

1.3.Залучати учнів до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльності

(Педагогічний колектив. Постійно)

1.4.Удосконалювати систему форм і методів роботи з діагностики учнівського колективу з метою виявлення інтелектуальних і творчих здібностей учнів.

( Практичний психолог. Постійно)

 

 

 

2. СЛУХАЛИ:

 Поленок О.В., заступника директора школи  з навчально-виховної роботи  про емоційну нестійкість дитини, соціологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 - го класу в І семестрі поточного навчального року. Ольга Володимирівна розповіла про вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання учнів, зокрема 1-го класу, у загальноосвітньому  навчальному закладі  встановлено  Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Перевіркою встановлено , що для учнів 1-го класу нашої школи особлива увага приділяється:

• організації гарячого харчування;

• обладнанню туалету;

• обладнанню відокремленого гардеробу;

• забезпеченню підручниками.

Класоводом 1-го класу є вчитель Меркотан І.П., яка має кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст», стаж роботи – 31 рік. Вона особливу увагу приділяє  збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню. Із цією метою організовує активну співпрацю з батьками або особами, які їх замінюють, з медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу, шкільним соціальним педагогом, психологом, учителями-предметниками.  Результатами такої співпраці є:

• краще вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника;

• здійснення особистісно орієнтованого навчання та виховання;

• впровадження здоров’язберігаючих технологій навчально - виховного процесу;

• бесіди з батьками.

 

ВИСТУПИЛИ:

Меркотан І.П., вчитель 1 класу, яка розповіла про те, що відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчально - виховний процес у 1-ому класі здійснюється за груповою (класно - урочною) формою  навчання.

Важливе значення для безболісної адаптації дітей до систематичного шкільного навчання має розклад уроків, при складанні якого, по можливості, дотримано оптимального співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей першокласників.

Протягом дня чергуються навчальні предмети природничо - математичного і гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, курсу «Основи здоров’я», музичного та образотворчого мистецтв, трудового навчання.

Навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження — мова, математика, — у розкладі стоять другими і третіми уроками. Навчальні предмети, пов’язані з активною руховою діяльністю, а також предмети «Природознавство», музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання проводяться на п'ятому - четвертому уроках.

А от заняття з навчального предмета «Фізична культура» у першому класі проводяться лише на заключних уроках. Уроки фізичної культури проводяться в понеділок, вівторок, середа на 4- 5 уроках.

Четвер - розвантажувальний день. У цей день проводяться уроки з предметів оздоровчо - фізкультурного та мистецького спрямування. В адаптаційний період навчання першокласників виявляється специфіка організації уроків з окремих предметів.

 

УХВАЛИЛИ:

2.1. Залучати батьків,  з метою покращення матеріальної бази шкільного приміщення , де навчаються першокласники.                                   (Постійно)

2.2. Класному керівнику  Меркотан І.П.

2.2.1. Один раз в місяць уроки проводити на свіжому повітрі.

2.2.2. Практикувати проведення уроків-конкурсів, театралізованих уроків, інтегрованих уроків.

2.2.3. Залучити усіх учнів 1 класу до роботи в гуртках за інтересами.

2.3. Соціальному педагогу та психологу продовжувати  соціологічний та психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 - го класу поточного навчального року.

                                                                                                        (Постійно)

 

3.СЛУХАЛИ: 

Тодорчука С.Г., директора навчального закладу, про стан охорони праці в школі. Сергій Геннадійович розповів присутнім про те, що найвищі цінності суспільства – це людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека. Головною метою роботи  школи є створення для кожного учня та працівника безпечних умов навчання та праці.

Згідно з планом роботи, адміністрацією  школи була проведена перевірка стану охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Стан роботи з охорони праці щоденно контролюється директором школи 

Відповідальним за електрогосподарство, пожежну безпеку, проведення заходів щодо попередження травматизму  технічного персоналу школи призначено зав. господарством   

План роботи школи містить розділ «План проведення заходів щодо охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, охорони праці».  

     Перед початком навчальних занять у серпні всі працівники школи пройшли повторні інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, про що зроблені відповідні записи у журналі первинного, повторного, позапланового інструктажів з охорони праці, журналі інструктажів з пожежної безпеки.

     Всі учні школи пройшли вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності на початку навчального року, про що зроблені відповідні записи до класних журналів. Крім того, на уроках хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, фізкультури перед початком вивчення нової теми, проведенням практичних робіт учителі проводять з учнями інструктажі з безпеки життєдіяльності. Всі інструктажі  фіксуються учителями в журналах вступного і первинного інструктажів.                                                                           (Виступ додається).

 

ВИСТУПИЛИ:

Теленик Г.О., заступник директора з виховної роботи, яка розповіла присутнім про питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул знаходиться на постійному контролі адміністрації. Класними керівниками систематично проводяться інструктажі з учнями перед уходом на канікулах, про що ведуться відповідні записи на сторінках класних журналів. Крім того, бесіди з учнями про правила безпеки, які заплановані класними керівниками у календарних планах, фіксуються на спеціально відведених сторінках класних журналів («Бесіди з попередження нещасних випадків», «Бесіди з пожежної безпеки», «Бесіди з правил дорожнього руху», «Бесіди щодо безпечного користування газом у побуті»).  Ці записи ведуться своєчасно і якісно.

До уроків, під час перерв та після уроків у приміщенні школи чергують вчителі за графіком, затвердженим наказом по школі.

З метою профілактики нещасних випадків з працівниками у робочий час, у побуті проводиться певна робота

 

УХВАЛИЛИ:

3.1.Визнати роботу адміністрації та педагогічного колективу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  з охорони праці та безпеки життєдіяльності на достатньому рівні.

3.2.Працівникам школи суворо дотримуватись вимог Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про  пожежну безпеку”, Положення про організацію роботи з охорони праці,  Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання ЗНЗ; адміністрації та ПК постійно контролювати виконання означених законодавчих актів.                                      (Постійно)

3.3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Поленок О.В.:

- взяти під контроль проведення учителями інструктажів з  безпеки життєдіяльності у кабінетах, спортивному залі.                             (Постійно)

3.4.Класним керівникам 1-9 класів:

- більше уваги приділяти практичному спрямуванню роботи з попередження дитячого травматизму, впроваджувати інноваційні форми роботи. (Постійно)

-Вести чіткий, постійний облік відвідування учнями школи. Особливу увагу приділити виявленню причин відсутності учнів схильних до правопорушень.    (Постійно)

- Своєчасно надавати інформацію щодо випадків травматизму учнів під час навчально-виховного процесу та у побуті.                                   (Постійно)

 

4.СЛУХАЛИ:

Бабенко О.В., шкільного бібліотекаря, про організацію роботи шкільної бібліотеки щодо розвитку творчих здібностей школярів. Ольга Василівна розповіла про те, що шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно – інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально –виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті та дозвільній діяльності, а і виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

 

ВИСТУПИЛИ:

Кравець Т.Л., вчитель української мови та літератури, Яка звернула увагу присутніх на те, що шкільна бібліотека сьогодні – це відчинені двері в широкий світ, варто лише переступити поріг, щоб отримати різноманітну інформацію. Навчальний процес неможливий без книжки: підручника, творів художньої літератури, наукових та довідкових видань.

В умовах сьогодення організація навчально-виховного процесу школи спрямована на виховання учня – суб’єкта культури і власної життєтворчості. Шкільна бібліотека є складовою частиною навчально-виховного процесу і відіграє важливу роль у досягненні освітньої мети і завдань, які стоять перед школою.

Шкільна бібліотека є центром естетичного та духовного збагачення учнів. Виходячи з проблем сьогодення: пошук, отримання й передача інформації, а також популяризації дитячої та наукової літератури, шкільна бібліотека вирішує основне завдання – не тільки навчити учнів читати і аналізувати книги, а й розвивати художньо – естетичні смаки засобами літератури, навчити орієнтуватися в великому потоці інформації, швидко знаходити і виділяти головне, задовольнити інформаційні потреби суспільства.

 

УХВАЛИЛИ:

4.1.Вважати роботу шкільної бібліотеки на достатньому рівні.

4.2.Бабенко О.В. – шкільному бібліотекарю, спланувати  бібліотечні заходи різних форм та напрямків для залучення учнів школи в активніші читачі.

(До 12.01.2018 року)

4.3.Учителям-предметникам, класним керівникам встановити контроль за відвідуванням учнями бібліотеки школи.                                 (Постійно)

 

 

5.СЛУХАЛИ:

 Тодорчука С.Г., директора закладу середньої освіти, який розповів про

 підсумки роботи педагогічного колективу за І семестр 2017-2018 н. р.

 

ВИСТУПИЛИ :

Поленок О.В., заступник директора з навчально – виховної роботи, яка розповіла, що згідно з річним планом роботи школи по закінченню І семестру класними керівниками та вчителями - предметниками були здані звіти про рівень навчальних досягнень учнів за семестр.

         На 1 вересня 2017 року до школи з’явилося 124 учні, з них до 1-4 класів – 67, до 5-9 класів – 47, до 10-11 класів - 10 учнів. Протягом семестру зі школи  вибуло  3 учнів, ніхто не прибув. На індивідуальному навчанні знаходяться учні 10класу.

         Учні 1 та 2 класів оцінюються вербально. Серед учнів 3-4 класів  учнів  з початковим рівнем 1 – 3,6 % (проти 2 – 7,7 % у минулому році), на 4-6 балів  12 учнів 42,9 % (у порівнянні з минулим роком 8 учнів – 30,77 %), на 7-9 балів - 13 учнів 46,43 % (минулого року – 12 учнів, 46,15 %), на 10-12 балів навчається 2  учні – 7,14 % (минулий рік – 4 учнів, 15,38 %) тобто учнів, які навчаються на 7-12 балів – 49,99 % (минулий рік І семестр 73,68 %), що свідчить про зниження навчальних досягнень учнів початкової школи.

         Серед учнів 5-9 класів отримали 1-3 бали 3 учня – 6,38 % ( минулий рік – 2 учні, 4,25 %), на 4-6 балів – 22 учнів – 46,81 % (20 учнів – 42,55 %), на 7-9 балів – 20 учнів – 42,55 % (минулий рік – 14 учнів – 29,78 %), на 10-12 балів – 2 учні – 4,26  % ( у порівнянні з минулим роком І семестр – 4 учні – 8,51 %) тобто 46,81 % школярів, які мають 7-12 балів (минулий рік – 38,29  %), що  вказує на незначне підвищення рівня навчальних досягнень учнів основної школи.

         Учні 10 - 11 класів у І семестрі показали такий рівень навчальних досягнень: на  1-3 бали – 2 учнів – 20  % (минулий рік І семестр – 2 учні, 33,33 %), на 4-6 балів 8 учнів, 80 % ( 1 учнів – 16,67 %), на 7-9 балів – 0 учнів (2 учень – 33,33 %), на 10-12 балів – немає учнів (0 %) тобто  старшокласників, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень немає (у порівнянні з минулим роком І семестр – 0 %). Це свідчить про те, що старшокласники навчаються нижче середнього рівня.

         Аналізуючи навчальну діяльність по кожному класу слід відмітити, що серед усіх класів рівень навчальних досягнень не змінився: 6 клас (класовод Кравець Т.Л.), 9 клас (класний керівник Петрахаус О.М.).  Знизився рівень досягнень у учнів 5 класу   (класний керівник Бабенко О.В. ) – якість знань 53,85 % проти 80% у минулому році, у 7 класі (класний керівник Швороб Н.В.) -  якість 55 % (проти – 57%), 11 класу (класний керівник Дудченко А.М.) якість 0  (проти 25 %).  Є учні, які були відмінниками, а зараз мають по одній-дві оцінки в 9 балів – це говорить про відсутність взаємозв’язку між класним керівником і вчителем - предметником, або про необ’єктивність оцінювання учнів у початковій чи основній школі, а можливо небажання дітей наполегливо навчатися.

Мають низький рівень знань по школі 4 учні: 6, 8, 11 класи (англійська мова  - Дорошенко С.І., інформатика – Тодорчук С.Г., історія – Гнатів В.П.).

         Викликає занепокоєння навчання випускників школи  9, 11- класників . Високий рівень немає  жоден учень. Достатній рівень має 4 учня 9 класу. Більше половини учнів, а саме 5 з 9 у 9 класі мають середній рівень. Чи здатні учні з такою успішністю здати ДПА. Це свідчить про безвідповідальне ставлення учнів до навчання та відсутність будь-якого контролю з боку батьків. І чи все зробили вчителі - предметники, які працюють в даному класі, для того, щоб рівень успішності був значно вищий. Вчителі не знайшли у своєму арсеналі тих методів та форм, які б змусили учнів навчатися значно краще. Особливе занепокоєння викликають учні 11 класу. У них ще гірша ситуація. З 7 учнів 5 – середній рівень, 2 – початковий. Чи здадуть зовнішнє незалежне оцінювання?

 

 

УХВАЛИЛИ:

5.1.Вчителям – предметникам разом з класними керівниками розробити заходи по ліквідації прогалин у навчанні учнів.                          (До 12.01.2018 року)

5.2.З метою розв’язання проблеми низької успішності учнів, класним керівникам:

5.2.1.Провести розширені батьківські збори по результатам успішності за І семестр.

5.2.2. Через анкетування учнів з’ясувати причини низької успішності.

5.2.3.Тримати на контролі навчання кожного учня.                       (Постійно)

5.2.4.Підтримувати зв’язок з вчителями – предметниками.          ( Постійно)

 

 

6. СЛУХАЛИ:

 Директора школи Тодорчука С.Г. про виконання рішень попередньої педради.

Всі рішення попередньої педради виконуються.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення попередньої педагогічної ради від 01.11.2017 року вважати виконаними.  Роботу педагогічного колективу вважати задовільною.

 

 

 

7. СЛУХАЛИ:

Більську Г.М., класного керівника 2 класу про необхідність оцінювання учнів у ІІ семестрі. Ганна Миколаївна звернула увагу присутніх на те, що настала можливість для другокласників бачити результат своєї діяльності у балах за 12-бальною системою оцінювання.

ВИСТУПИЛИ:

Гуда І.М., керівник шкільного методичного об’єднання початкових класів, яка звернула увагу присутніх на те, що в початковій школі оцінюються лише п’ять предметів. Оцінки дадуть змогу батькам побачити рівень навчальних досягнень своїх дітей.

УХВАЛИЛИ:

7.1. У ІІ семестрі оцінювати учнів 2 класу за 12-бальною системою.

7.2. Класному керівнику 2 класу Більській Г.М. розповісти батькам своїх вихованців про критерії оцінювання учнів.

 

8. СЛУХАЛИ:

Тодорчука Сергія Геннадійовича, директора  навчального закладу, який ознайомив присутніх із заявами здобувачів освіти Сафар’янц К.К. та Лук’янова О.О., що бажають здобути атестат про повну загальну середню освіту.

 

ВИСТУПИЛИ:

Поленок О.В., заступник директора закладу з навчально – виховної роботи, яка нагадала присутнім про наказ відділу освіти № 207 від 05.09.2017, в якому визначено Шевченківську ЗОШ І-ІІІ ступенів навчальним закладом у якому організовується екстернат, як форма здобуття загальної середньої освіти.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Клопотати перед відділом освіти про погодження зарахування гр.  Сафар’янц К.К. та Лук’янова О.О., що бажають здобути атестат про повну загальну середню освіту.

 

 

9.СЛУХАЛИ:

Тодорчука Сергія Геннадійовича, директора  навчального закладу, голову атестаційної комісії, про хід атестації педагогічних працівників, систему роботи        вчителів, які атестуються.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Вчителям, які атестуються підготувати творчі звіти (до 20 лютого 2018 року).

 

 

10.СЛУХАЛИ:

Бабенко Ольгу Василівну, керівника гуртка патріотичного напрямку «Пізнай свій край», яка звітувала про роботу гуртка у І семестрі.

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Петрахаус Олександр Миколайович, новопризначений керівник гуртка, який зачитав план гурткової роботи на ІІ семестр поточного навчального року.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Затвердити план гурткової роботи «Пізнай свій край» на ІІ семестр 2017 – 2018 навчального року.

 

 

Голова педагогічної ради:                                С.Г. Тодорчук

Секретар педагогічної ради:                             О.В. Поленок 

 

 

Категорія: Протоколи педагогічної ради | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 8 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar