person_outline
phone
Головна » Файли » Педагогічна рада » Протоколи педагогічної ради

ПРОТОКОЛ № 2 засідання педагогічної ради Шевченківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської обл
[ Викачати з сервера (46.1 Kb) ] 03.11.2018, 14:47

ПРОТОКОЛ № 2

засідання педагогічної ради

Шевченківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

Скадовської районної ради Херсонської області

від 01 листопада 2017 року

 

Голова педагогічної ради: С.Г. Тодорчук

Секретар педагогічної ради: О.В. Поленок 

Присутні: усі члени педагогічної ради.

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

 1. Про виконання рішень попередньої педради № 1 від 17.08.2017 року.

 

 1. Підвищення фахової майстерності вчителів. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації  навчальної діяльності як важливого фактора формування соціальноактивної особистості.
 2. Наступність навчання при переході учнів молодшої ланки у середню.
 3. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з економіки, англійської мови, образотворчого мистецтва.
 4. Про хід атестації педагогічних працівників у 2013/2014 навчальному році.
 5. Про роботу класних керівників щодо профілактики правопорушень та злочинності, алкоголізму.
 6. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

 Директора школи Тодорчука С.Г. про виконання рішень попередньої педради.

Всі рішення попередньої педради виконуються.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Роботу педагогічного колективу вважати задовільною.

 

2. СЛУХАЛИ:

  Заступника директора школи  з навчально-виховної роботи Поленок О.В. про підвищення фахової майстерності вчителів та інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації  навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально- активної особистості .

З метою підвищення якості знань учнів та виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціальної активності особистості, вчителі школи на своїх уроках впроваджують інноваційні технології «Теорію проблемного навчання», та «Теорію ігрових технологій».

Відвідуючи уроки вчителів початкових класів Більської Г.М., фізкультури (вч. Кондратюк М.І.), іноземної мови (вч. Дорошенко С.І.), історії (вч. Гнатів В.П.),  риторика (вч. Теленик Г.О.), математика (вч. Швороб Н.В.), природознавства (Дудченко А.М.), українська мова (вч. Кравець Т.Л.) спостерігається реалізація вищевказаних інноваційних технологій, що сприяє пробудженню думки учнів, викликає пізнавальну потребу,  створює внутрішні умови для засвоєння нового матеріалу.

Ефективність інтерактивних технологій залежить від уміння вчителя:

 • давати завдання учнів для попередньої підготовки (вч. природознавства Дудченко А.М.);
 • відбирати для уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до засвоєння теми (вч. Інформатики Тодорчук С.Г.);
 • під час інтерактивних вправ давати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно, або «граючись» виконали його (вч. Української мови Кравець Т.Л.);
 • на одному занятті використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп (вч. Природознавства Дудченко А.М.);
 • здійснити спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи (вч. Основ здоров’я Коптілєц А.В.).

Рекомендовано вчителям впроваджувати інноваційні технології навчання  на уроках тільки тоді, якщо вони є методично виправданими.

 

ВИСТУПИЛИ:

Кравець Т.Л., вчитель української мови та літератури, голова ШМО гуманітарного циклу.

Моніторингове дослідження, яке запроваджено в школі, дозволяє оцінити ефективність навчально-виховного процесу в школі, визначити вчителів, які використовують потенціал своїх учнів максимально повно, створюють сприятливі умови, для особистісного розвитку школярів, які впевнені  в ефективності обраної методики викладання.

Рекомендовано результати моніторингового дослідження обговорювати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань з метою вдосконалення способів діяльності та стилів мислення вчителів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Заступнику директора школи з НВР Поленок О.В. постійно контролювати впровадження інноваційних технологій вчителями школи.

2.2.Моніторингові дослідження обговорювати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань з метою вдосконалення способів діяльності та стилів мислення вчителів.

2.3.Забезпечити якісний методичний супровід викладання предметів, планування контрольно-аналітичної діяльності адміністрації та методичної роботи в школі на підставі результатів моніторингових досліджень і діагностування. Об’єктивний аналіз та моніторинг шкільних процесів у ШМО.

2.4.Запровадження самооцінювання діяльності як інструменту моніторингу з метою виявлення ступеня ефективності НВП. 

 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 Поленок О.В., заступникв директора школи з навчально – виховної роботи, яка розповіла про наслідки класно – узагальнюючого контролю «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня». Ольга Володимирівна звернула увагу присутніх на те, що були відвідані уроки, проведено співбесіди з учнями, вчителями, які викладають у 5 класі. Виявлено, що учням 10-11-річного віку важко пристосовуватися до нових умов, тому вчителям в цей перехідний період потрібно звертати більше уваги на учнів, більш старанніше готуватися до уроків.  (Виступ додається).

ВИСТУПИЛИ:

 1. Меркотан І.П., вчитель початкових класів, яка випустила цей клас у минулому році. Ірина Петрівна розповіла про рівень знань цих учнів у минулому навчальному році.
 2. Вчителі гуманітарного циклу: Гнатів В.П., Поленок О.В., Кравець Т.Л.  розповіли про адаптацію учнів 5 класу на своїх уроках.
 3. Дудченко А.М., вчитель природознавства  підготувала інформацію з досвіду роботи про створення умов для успішної адаптації учнів 5 класу до предметного навчання.                           

 УХВАЛИЛИ:

3.1.Вчителям – предметникам, які викладають у 5 класі:

 • Забезпечувати систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів;
 • Упроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;
 • Забезпечувати на уроках наочний та дидактичний матеріал;
 • Створювати ситуацію успіху.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 4.1.Поленок О.В., заступника директора школи  з навчально-виховної роботи,  про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з економіки, англійської мови, образотворчого мистецтва.

На виконання річного плану роботи школи з метою виявлення рівня  знань учнів школи в першому семестрі 2017/2018 навчального року дирекцією школи було перевірено стан викладання з економіки, англійської мови, образотворчого мистецтва.

Вчителем економіки в 11 класі працює Бабенко В.В. Після закінчення Херсонського університету чотирнадцятий рік працює в школі.

В основу своєї роботи вчитель ставить чітке виконання програми з економіки. З цим пов’язана проблема, над якою працює вчитель «Пошук нових форм і методів самостійної роботи, які спонукають до вирішення завдань і навчання учнів».

Реалізація даної проблеми потребує від учителя особливої майстерності, педагогічного такту, особистого прикладу. Під час відвідування уроків вчителю були дані рекомендації щодо поліпшення та удосконалення роботи з дітьми.

Під час проведення занять вчитель суворо дотримується виконання календарного плану. Перша тематична показала такі результати: 4 учні – середній рівень (57.14 %), 3 учні – достатній рівень (42.86%).

Вищевказані показники свідчать про те, що Бабенко В.В. проводить недостатню індивідуальну роботу з дітьми.

4.2. Поленок О.В., заступника директора школи з НВР  про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови.

На виконання річного плану роботи школи на 2017/2018 навчальний рік з метою контролю за викладанням англійської мови протягом жовтня у 2017/2018 навчального року в школі вивчався стан викладання англійської мови в 5 – 9 класах. Були відвідані уроки та проведено директорські контрольні роботи у 5, 8 та 9 класах.

Викладання англійської мови у школі забезпечено згідно з діючими навчальними  планами за програмами, затвердженими МОН України. Учні школи забезпечені підручниками у загальній кількості.

Сучасне викладання англійської мови має на меті навчити дітей спілкуватися у межах тематики, визначеної програмою, читати не складні тексти без словників та складніші – зі словниками. Учні повинні дістати навички самостійної роботи над мовою, навчитися творчо застосовувати сформовані вміння та навички в нових ситуаціях, користуватися довідковою літературою, робити вибірковий переклад, виписки з текстів, готувати короткі письмові повідомлення.

Вирішенню цього завдання сприяють принципи навчання комунікативно – діяльнісний, культурологічний, проблемно – пошуковий.

Виконує поставлені завдання учитель англійської мови Дорошенко С.І., за рахунок раціонального розподілу часу на вивчення теоретичних питань і виконання практичних завдань.

За результатами відвіданих уроків видно, що вчитель англійської мови приділяє значну увагу розвитку мовленнєвих навичок в учнів, створює ситуації, при яких учні беруть активну участь у процесі уроку, висловлюють свої думки за темою. Сергій Іванович використовує різні форми, прийоми та методи викладання на уроці. До таких методів слід віднести створення вчителем рольових ситуацій, які дозволяють розвивати навички спонтанного діалогічного та монологічного мовлення за темою уроку. Це й індивідуальні та колективні творчі завдання, ситуації – змагання, різноманітні тематичні ігри, які вносять елемент нестандартності та підвищують зацікавленість учнів у роботі.

З метою перевірки засвоєння вмінь та навичок учнями даного предмету було проведено контрольні роботи.

У 5 класі 13 учнів. Контрольну роботу писали 13 учнів. Високий рівень – 2 учні (15, 38%), достатній рівень – 4 учні (30, 76%), на   середньому рівні роботу написали  – 7 учнів  ( 53, 84% ).

Аналіз контрольної роботи показав, що більшість учнів виявили труднощі під час виконання завдань на знання лексики. Ряд учнів допустили помилки при перекладі слів. Більшість учнів допустили помилки при виконанні завдань з граматики. Вчителю необхідно проводити з  учнями індивідуальну роботу з метою усунення прогалин в знаннях, з метою закріплення знань, використовувати завдання з граматики.

У 8 класі 6 учнів. Роботу писали 6 учнів.  На достатньому рівні – 2 учні (33,33%), на середньому рівні роботу написали  – 2 учні  ( 33,33 % ), на початковому – 2 учні ( 33,33 %).

Більшість учнів класу не впоралися як з лексичним так і з граматичним завданнями. При виконанні роботи були допущені помилки при написанні англійських слів, при перекладі з англійської на українську мову і т. д..

У 9 класі 9 учнів. Контрольну роботу писали 4 учні класу. На середньому рівні роботу написали  3 учнів (75 % ), на достатньому рівні - 1 учень (25%). Це свідчить про погану підготовку учнів з даного предмету. Недостатньо широко використана лексика, речення побудовані не всі граматично правильно, написання слів та словосполучень відпрацьовано задовільно.

Аналіз  контрольної роботи з англійської мови у 5, 8, 9 класах  свідчить про задовільний рівень підготовки учнів з даного предмету, роботу вчителя та її достатній фаховий рівень. Вчитель на уроках використовує розвиваючі, творчі завдання, які спонукають розвитку мислення, пам’яті, уваги учнів, але не завжди така робота дає бажаний результат. Дорошенко С.І. недостатньо працює зі слабовстигаючими учнями, які потребують постійної уваги та особистого контролю. Вчителю рекомендовано здійснювати більш строгий контроль за виконанням домашніх завдань, використовувати на уроках різні форми та методи роботи, які  б стимулювали бажання учнів до самоосвіти.

4.3. Образотворче мистецтво в школі у 5 – 7 класах викладає молодий вчитель Коптілєц А.В.

На кожному уроці з образотворчого мистецтва вчитель знайомить учнів з різними видами образотворчості, намагається прищепити любов до прекрасного, розвиває естетичні смаки учнів, проводить віртуальні екскурсії до художніх музеїв світу.

СЛУХАЛИ:

Бабенка В.В., вчителя економіки, Дорошенка С.І., вчителя англійської мови, коптілєц А.В., вчителя образотворчого мистецтва, які розповіли про свої здобутки та плани на майбутнє.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Вчителю економіки Бабенку В.В. більше працювати з учнями початкового та середнього рівнів.

4.2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Поленок О.В.:

4.2.1. Забезпечити постійний контроль за станом викладання предмету економіки у школі. Результати узагальнювати наказом по школі.

4.2.2. Забезпечити контроль за веденням класних журналів згідно з Інструкцією.

4.3.Стан  навчання та викладання англійської мови вважати задовільним.

4.4.Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Поленок О.В.:

4.4.1. Один раз на семестр здійснювати систематичний контроль за роботою вчителя англійської мови з формування в учнів навичок самостійної роботи над мовою, творчого застосування сформованих вмінь у нових ситуаціях, користування довідковою літературою.

4.4.2.Один раз на семестр проводити директорські к / р для учнів 3 – 9 класів. Результати аналізувати на засіданнях педагогічної ради та ШМО вчителів гуманітарного циклу.

4.5. Вчителю англійської мови Дорошенко С.І.:

4.5.1. Звернути увагу на розділи з яких були допущені помилки при написанні контрольних робіт  та постійно враховувати їх при повторенні на уроках.

4.5.2.  Забезпечувати постійно використання наочності, спланувати систему повторення вивченого матеріалу, впроваджуючи різні види контролю, інноваційні технології, перспективний досвід вчителів району, з метою покращення результатів.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 Тодорчука С.Г., голову атестаційної комісії, який розповів,що в 2017/2018 навчальному році згідно з графіком атестації атестуються Безердян Л.П. /вчитель початкових класів/; Вареця Л.А. /вихователь дитячого садка/.

Пропоную заслухати інформацію про роботу даних вчителів над своїми науково-методичними темами та реалізацію їх  в навчально-виховному процесі.

 

ВИСТУПИЛИ :

Безердян Л.П., вчитель початкових класів, яка розповіла про себе, що

за час роботи постійно вдосконалює свій професійний рівень. Зарекомендувала себе відповідальним вчителем, який володіє ефективними формами організації навчально-виховного процесу, використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів, сучасні інноваційні технології, виявляє обізнаність у сучасних проблемах  педагогіки, психології, методики навчання, основних нормативно-правових актах у галузі освіти. Ефективно застосовує теоретичні та професійні знання в практичній діяльності.

Постійно  підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру. Бере активну участь у засіданнях районного методичного об’єднання вчителів початкових класів. Активна у  проведенні позакласних та позашкільних заходів.

Вареця Л.А., вихователь дитячого садка «Веселка», яка повідомила присутнім про свою роботу. Проводить багато цікавих виховних заходів.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Заступнику директора школи  з навчально-виховної роботи Поленок О.В.:

5.1. Продовжувати вивчати досвід атестуючи педагогів.

5.2. З метою забезпечення підвищення ефективності навчально-виховного процесу організувати відстеження динаміки розвитку навчальної діяльності як кожного учня так і класу в цілому атестуючи вчителів.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Заступника директора школи  з виховної роботи Теленик Г.О. про роботу класних керівників щодо профілактики правопорушень та злочинності,  алкоголізму.

Результати перевірки свідчать, що в школі з метою профілактики правопорушень серед учнів класні керівники особливу увагу звертають на створення системи ранньої профілактики, психологічно-педагогічне діагностування, індивідуальну роботу. В школі складено заходи щодо виконання комплексної Програми профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності з учнями  школи.

Питання виконання  заходів профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності з учнями  школи розглядалось:

- на  нараді при директору: «Про роботу педколективу з організації контролю  за відвідуванням учнями навчальних занять » (жовтень 2017);

- на засіданні ШМО класних керівників «Про роботу з профілактики правопорушень, злочинності, тютюнопаління, алкоголізму».

На загальношкільних батьківських зборах розглянуто питання про захист прав дітей та застереження від скоєння правопорушень, про відповідальність батьків за виховання дітей (жовтень 2017 року).

Питання правового виховання учнів розглянуто на класних батьківських зборах. Проведено бесіди з батьками про заборону перебування дітей на вулиці у пізній час.

ВИСТУПИЛИ:

Гнатів В.П., соціальний педагог, який зазначив, що здійснювались заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової і психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні життєві обставини. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності, ведеться облік дітей, які схильні до правопорушень. Складено план роботи з цими дітьми. Створено банк даних учнів школи, які виховуються в сім’ях, що потрапили в складні життєві обставини, перевірено матеріально-побутові умови проживання дітей в цих сім’ях, складено акти перевірки / вересень 2017/.

З метою розв’язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку та підвищення рівня організації змістовного дозвілля у школі створено раду профілактики правопорушень.

На засіданні ради профілактики правопорушень розглядались питання:

- «Про організацію правовиховної роботи з учнями в 2017/2018 навчальному році та проведення в школі Тижня профілактики правопорушень»

Протягом вересня, жовтня 2017 року в школі проведено:

- День здоров’я /вересень/

- Всеукраїнський тиждень фізкультури (вересень)

- Тиждень профілактики правопорушень /жовтень/

- Тренінг «Булінг в учнівському колективі».

Проведено бесіди, виховні години на теми:

 «Згубний вплив алкоголю, наркотиків на здоров’я людини»;

«Хочеш жити – кидай палити»;

«Відповідальність неповнолітніх за правопорушення».

В школі використовуються різні форми та методи роботи з метою реалізації заходів, забезпечується змістовний відпочинок дітей під час канікул, ведеться просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, алкоголізму.

Але не всі заплановані заходи щодо профілактики правопорушень серед учнів виконано. Необхідно звернути увагу на індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки, антиалкогольну і антинікотинову пропаганду, вжити заходів щодо поліпшення ефективності співпраці з органами і службами, відповідальними за роботу з неповнолітніми.

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1.Класним керівникам

6.1.1.Постійно звертати увагу на індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки

6.1.2. Постійно  проводити антиалкогольну і антинікотинову пропаганду, заходи проти бродяжництва.

6.2. Заступнику директора школи з виховної роботи:

6.2.1. Вжити заходів щодо поліпшення ефективності співпраці з органами і службами, відповідальними за роботу з неповнолітніми.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Тодорчука Сергія Геннадійовича, директора  навчального закладу, про замовлення загубленого атестата про повну загальну середню освіту для учня Остапова Тараса Леонідовича, який закінчив наш навчальний заклад у 1999 році.       

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Направити клопотання до відділу освіти про виготовлення повторного атестата про повну загальну середню освіту для учня Остапова Тараса Леонідовича, який закінчив навчальний заклад у 1999 році.
 2. Видати атестат про повну загальну середню освіту Остапову Тарасу Леонідовичу 30 листопада 2017 року.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Тодорчука Сергія Геннадійовича, директора  навчального закладу, про Положення про проведення директорських контрольних робіт в Шевченківському закладі загальної середньої освіти.

 

ВИСТУПИЛИ:

Поленок О.В., заступник директора школи, яка звернула увагу присутніх на те, що директорські контрольні роботи проводяться з метою підвищення відповідальності викладачів та учнів за рівень знань, удосконалення моніторингу знань та вважаються складовою частиною навчального процесу.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити Положення про проведення директорських контрольних робіт в Шевченківському закладі загальної середньої освіти.

 

 

Голова педагогічної ради:                                С.Г. Тодорчук

Секретар педагогічної ради:                             О.В. Поленок 

 

 

Категорія: Протоколи педагогічної ради | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 5 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar