person_outline
phone
Головна » Файли » Педагогічна рада » Протоколи педагогічної ради

Протокол №1 засідання педагогічної ради Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 17.08.2018 року
[ Викачати з сервера (35.6 Kb) ] 03.11.2018, 15:01

Протокол №1

засідання педагогічної ради

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 17.08.2018 року

 

Голова            Тодорчук С.Г.

Секретар        Поленок О.В.

Присутні        20 осіб

 

Порядок денний

 1. Вибори секретаря педради.
 2. Про підсумки роботи Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р., спрямовані на забезпечення функціонування та розвиток закладу.
 3. Про педагогічні особливості навчання в першому класі Нової української школи.
 4. Про особливості організації освітнього процесу у 10 класі.
 5. Про затвердження та запровадження варіативних модулів з фізичної культури, трудового навчання на 2018 – 2019 н.р.
 6. Про розподіл годин варіативної складової
 7. Про оцінювання курсу за вибором
 8. Про оцінювання другокласників.
 9. Про навчальні екскурсії та практики
 10. Здобуття освіти у формі екстернату.
 11. Організований початок навчального року: погодження річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р., затвердження режиму роботи закладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці та навчання в школі.
 12. Про схвалення освітньої програми закладу на 2018-2019 н.р.
 13. Про затвердження Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу освіти.
 14. Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

 

 

1. Вибори секретаря педради.

СЛУХАЛИ:

Дудченко А.М. Про вибори секретаря педради.

Швороб Н.В. Учитель математики рекомендувала обрати секретарем педагогічної ради Поленок О.В., учителя початкових класів.

УХВАЛИЛИ:

Секретарем педради на 2018-2019 н.р. обрати Поленок О.В.

 

 

 1. Про підсумки роботи Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р., спрямовані на забезпечення функціонування та розвиток закладу.

СЛУХАЛИ:

Тодорчук С.Г., директора Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, про аналіз навчально-виховного процесу  у 2017-2018 н.р. , завдання на 2018-2019 навчальний рік та  План роботи школи на 2018-2019 н.р. (Доповідь додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Доповідь директора навчального закладу взяти до уваги.

2. Педагогічному колективу школи:

 • Забезпечити системне підвищення якості освіти.
 • Створювати оптимальні умови для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення здоров’я.
 • Формувати національно свідомого громадянина України.
 • Покращити надання якості освітніх послуг.
 • Забезпечити якість та доступність психологічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Підвищувати якість навчально-виховного процесу, забезпечувати його спрямованість на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів шляхом впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів.
 • Орієнтацію методичної роботи спрямувати на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку.
 • Посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів національної ідентичності, активної громадянської позиції шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування закладу з метою залучення наукового потенціалу до роботи з обдарованою молоддю.
 • Посилити роль шкільних бібліотек у формуванні загальної освіченості та базових навчальних знань, умінь та навичок.
 • Програми курсів, спецкурсів, факультативів підбирати у відповідності до рівня можливостей, нахилів, здібностей учнів певного класу.

3. Адміністрації школи:

 • Сприяти ефективному впровадженню базових положень Нової української школи у закладі освіти.
 • Поглибити співпрацю з соціальними партнерами; посилити роботу із залучення коштів для покращення навчально-матеріальної бази навчального закладу.
 • Забезпечувати поширення передового педагогічного досвіду педагогів закладу через друковані фахові видання, освітні  інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.

4.Заступнику директора з навчально-виховної роботи

 • Вжити дієвих заходів з проведення комплексу робіт щодо дотримання вимог державних стандартів, впровадження нових стандартів, зосередивши особливу увагу на матеріально-технічному та дидактичному забезпеченні предметів. Здійснювати належне методичне забезпечення впровадження нових форм навчання.
 • Взяти на контроль викладання предметів, яким надано години варіативної складової, ефективність проведення курсів за вибором.

5.Заступнику директора з виховної роботи взяти на контроль відвідування учнями уроків, організовувати конкретну роботу щодо зміцнення дисципліни в учнівському колективі.

6. Соціально-психологічній службі:

 • Своєчасно виявляти дітей, які потребують тривалого лікування, корекції фізичного або розумового розвитку, створювати передумови для їх соціальної адаптації.
 • Працювати з сім'ями, які опинилися у складних життєвих умовах. Вивчати житлово-побутові умови учнів, надавати психолого-педагогічну допомогу функціонально-неспроможним сім'ям.

7. Педагогу-організатору створити сприятливі умови для ефективної роботи лідерів учнівського самоврядування, активніше співпрацювати з громадськими організаціями, залучати учнівську молодь до участі у соціально значущих програмах.

 

3. Про педагогічні особливості навчання в першому класі Нової української школи.

СЛУХАЛИ:

заступника директора з навчально виховної роботи Поленок О.В. яка ознайомила присутніх з педагогічними особливостями навчання в першому класі відповідно до Концепції  Нової української школи, з методичними рекомендаціями щодо викладання в початковій школі, з Типовими освітніми програмами початкової школи, розробленими під керівництвом О.Я.Савченко, Р.Б.Шияна.

УХВАЛИЛИ:

 1. Освітній процес у першому класі організувати відповідно до Типових освітніх програм початкової школи, розроблених під керівництвом О.Я.Савченко.
 2. При вивченні навчальних дисциплін в початковій школі користуватися методичними рекомендаціями, затвердженими листом МОН №1/9-415 від 03.07.2018 року.

 

4. Про особливості організації освітнього процесу у 10 класі.

СЛУХАЛИ:

директора навчального закладу Тодорчук С.Г. про особливості організації освітнього процесу у 10 класі старшої школи.

УХВАЛИЛИ:

 1. Освітній процес у 10 класі організувати відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018, № 408.
 2. Календарно-тематичне планування навчальних дисциплін планувати за новими навчальними програмами старшої школи, затвердженими наказом МОН №1407 від 23.10.2017 року.

 

 1. Про затвердження та запровадження варіативних модулів з фізичної культури, трудового навчання на 2018 – 2019 н.р.

СЛУХАЛИ:

директора навчального закладу Тодорчук С.Г. ,який озвучив перелік варіативних модулів, рекомендованих листом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 р. № 1/9-415 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

вчителя фізичної культури Кондратюк М.І. вчителя трудового навчання Петрахаус О.М. про наявну матеріально-технічну базу закладу щодо запровадження рекомендованих модулів

УХВАЛИЛИ:

Для вивчення трудового навчання, технологій у 2018/2019 навчальному році враховуючи освітні потреби здобувачів освіти, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій, такі варіативні модулі.

 у 5 класі - «Технологія виготовлення м’якої іграшки», «Технологія писанкарства»; «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки», «Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу»;

у 6 класі - «Технологія виготовлення виробів, оздоблення об’ємною аплікацією», «Технологія ремонту та оздоблення одягу», «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки», «Технологія виконання електротехнічних робіт»;

у 7 класі - «Технологія виготовлення виробів в техніці «макраме»; «Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою»; 

у 8 класі – «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням», «Технологія електротехнічних робіт», «Технологія оздоблення виробів мережками», «Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою»;

у 9 класі – «Проектування та виготовлення комплексного виробу», « Технологія мозаїки по дереву (маркетрі);

    Для вивчення фізичної культури у 2018/2019 навчальному році враховуючи статево-вікових особливостей здобувачів освіти, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій, такі варіативні модулі.

у 5 класі - «Футбол» (1 рік навчання), «Баскетбол» (1 рік навчання), «Гімнастика» (1 рік навчання), «Волейбол» (1 рік навчання),  «Легка атлетика» (1 рік навчання);

у 6 класі - «Футбол» (2 рік навчання), «Баскетбол» (2 рік навчання), «Гімнастика» (2 рік навчання), «Волейбол» (2 рік навчання), «Легка атлетика» (2 рік навчання);

у 7 класі - «Футбол» (3 рік навчання), «Баскетбол» (3 рік навчання), «Гімнастика» (2  рік навчання), «Волейбол» (3 рік навчання), «Легка атлетика» (3 рік навчання);

у 8 класі -  «Футбол» (4 рік навчання), «Баскетбол» (4 рік навчання), «Гімнастика» (4 рік    навчання, «Волейбол» (4 рік навчання), «Легка атлетика» (4 рік навчання);

у 9 класі - «Футбол» (5 рік навчання), «Баскетбол» (5 рік навчання), «Волейбол» (5 рік навчання),  «Легка атлетика» (5 рік навчання);

у 10 класі – «Футбол» (6 рік навчання), «Баскетбол» (6 рік навчання), «Волейбол» (6 рік навчання);                            

у 11  класі – «Футбол» (7 рік навчання),  «Баскетбол» (7 рік навчання), «Волейбол» (7 рік навчання).

 

 1. Про розподіл годин варіативної складової

СЛУХАЛИ:

директора навчального закладу Тодорчука С.Г. який наголосив що робочі навчальні плани 1-11 класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яка повинна бути розподілена з урахуванням, матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, освітніх потреб здобувачів освіти.

УХВАЛИЛИ:

Години варіативної складової  робочого навчального плану передбачити на:

 1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
 2. Упровадження курсів за вибором;

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури, не враховуються при визначенні цього показника.

1 клас: українська мова – 1 год. з варіативної складової використано на підсилення вивчення предмета з метою удосконалення навичок письма здобувачів освіти початкової школи.

2-4 класи: математика (додаткова) – 3 год. з варіативної складової використано на підсилення вивчення предмета з метою удосконалення обчислювальних навичок здобувачів освіти початкової школи;

2-4 класи: українська мова – 3 год. з варіативної складової використано на підсилення вивчення предмета з метою удосконалення навичок письма здобувачів освіти початкової школи.

5-8 класи: курс за вибором «Основи християнської етики» - 4 год. введено з метою сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння здобувачів освіти багатовікових надбань національної та світової духовної культури.

5-9 класи: історія України – 1 год. з варіативної складової використано на підсилення вивчення предмета;

5-6 класи: математика – 1 год. з варіативної складової використано на підсилення вивчення предмета;

5-9 класи: українська мова –  1 год. з варіативної складової використано на підсилення вивчення предмета;;

11 клас: математика – 1 год. з варіативної складової використано на збільшення вивчення предмета та підготовки до ЗНО 2019 року;

11 клас: українська мова – 1 год. з варіативної складової використано на збільшення вивчення предмета та підготовки до ЗНО 2019 року;

11 клас: біологія – 1 год. з варіативної складової використано на збільшення вивчення предмета та підготовки до ЗНО 2019 року.

 

 1. Про оцінювання курсу за вибором

СЛУХАЛИ:

заступника директора з навчально – виховної роботи Поленок О.В. яка поінформувала про оцінювання курсів за вибором у 2018 – 2019 н.р.

УХВАЛИЛИ:

 1. Проводити облік відвідування курсу за вибором варіативної складової навчального плану у класних журналах.
 2. Оцінювати навчальні досягнення здобувачів освіти з курсу «Основи християнської етики».

 

 1. Про оцінювання другокласників.

СЛУХАЛИ:

Тодорчук С.Г., директора Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, про доцільність оцінювання другокласників, починаючи з ІІ семестру 2018-2019 навчального року.

Гнатів В.П. соціальний педагог школи повідомив, що оцінювання сприяє формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагає оволодіти необхідними поведінковими формами, сприяє кращому входженню в нові умови.

УХВАЛИЛИ:

 1. Навчальні досягнення учнів 2 класу. У І семестрі проводити вербальне оцінювання, розпочинаючи з ІІ семестру за 12-бальною системою.
 2.  Оцінювання здійснювати згідно наказу МОН від 19.08.2016 № 1009 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 

 1. Про навчальні екскурсії та практики

 СЛУХАЛИ:

Поленок О.В., заступника директора з НВР, яка розповіла присутнім про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у закладі.

ВИСТУПИЛИ:

Гуда І.М., вчитель початкових класів, яка звернула увагу присутніх на те, що навчальні екскурсії у початкових класах доречно проводити протягом навчального року.

УХВАЛИЛИ:

    1. Навчальні екскурсії та навчальну практику провести протягом навчального року.

2. Навчальні екскурсії та навчальну практику не оцінювати.

 

 1.  Здобуття освіти у формі екстернату.

СЛУХАЛИ:

Тодорчука С.Г., директора навчального закладу, про те, що  мама учениці 9 класу Шешені Діани Сергіївни принесла довідки про те , що її дочка не може відвідувати школу при денній формі навчання. Вона написала заяву про переведення її дочки Шешені Діани Сергіївни на  естернатну  форму навчання.

ВИСТУПИЛИ:

Поленок О.В., заступник директора з навчально – виховної роботи, яка звернула увагу присутніх на те, що відмовити у здобутті  загальної  середньої освіти ми не маємо права.

УХВАЛИЛИ:

1. Клопотати перед  відділом освіти  Скадовської райдержадміністрації про відкриття екстернатеої форми навчання на базі Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

 1. Організований початок навчального року: погодження річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р., затвердження режиму роботи закладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці та навчання в школі.

СЛУХАЛИ:

Тодорчука С.Г.  Про організований початок навчального року: погодження річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р.

Затвердження режиму роботи школи, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці та навчання в школі.

ВИСТУПИЛИ:

Дудченко А.М. Учитель хімії внесла пропозицію затвердити план роботи школи на 2018-2019 н.р.

Поленок О.В. заступник директора з навчально-виховної роботи ознайомила вчителів з структурою та режимом роботи закладу а саме:

Навчальний рік розпочинається 3 вересня 2018 року, 1 вересня проведення свята День знань, а завершується не пізніше 1 липня наступного року.

Строки навчальних семестрів:

І семестр – 03 вересня 2017 – 30 грудня 2018 року;

ІІ семестр –14 січня 2019 – 31 травня 2019 року.

Строки проведення канікул:

осінні: з 29 жовтня 2018 року по 4 листопада 2018 року;

зимові: з 31 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;

весняні: з 1 квітня 2019 року по 7 квітня 2019 року.

Термін проведення свята Останнього дзвоника 31 травня 2019 року.

Дата вручення свідоцтва про базову загальну середню освіту – 14 червня 2019 року.

Дата вручення атестата про повну загальну середню освіту – 28 червня 2019 року.

5-ти денний навчальний тиждень роботи закладу в 2018/19 навчальному році.

Рекомендований час (тривалість) проведення режимних моментів:

№ з/п

Режимний момент

Час/тривалість

 

 1.  

Початок занять

8.00

 1.  

Тривалість уроків:

у  перших  класах 

у других - четвертих класах

у п'ятих - одинадцятих класах

 

35 хвилин

40  хвилин 

45 хвилин

 1.  

Тривалість перерв: (хв)

(вказати тривалість та після яких уроків малі та великі перерви)

 

у  перших класах 

у других - четвертих класах

у п'ятих - одинадцятих класах

1 урок

2 урок

3 урок

4 урок

5 урок

6 урок

 

20

15

10

 

30

25

20

 

30

25

20

 

20

15

10

 

 

15

10

 

 

 

10

 1.  

Час початку проведення варіативної складової робочого навчального плану, гуртків:

по класах

Згідно розкладу уроків

 

Гурток: понеділок, середа, п’ятниця 1435

 1.  

Організація харчування (за наявністю):

по класах

1 клас , категорійні - після 2 уроку

2-11 клас - після 3 уроку

 1.  

Інше:

- години спілкування,

- суспільно корисна праця,

 

Вівторок

Четвер

Петрахаус О.М. Учитель трудового навчання проінформував колег про те, що охорона праці дітей, а також учителів стоїть на особистому обліку в адміністрації школи.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити план роботи Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018-2019 н.р., базуючись на відкритті 11 класів
 2. Затвердити структуру роботи закладу
 3. Відповідно до вимог Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» організувати з 1 вересня 2017 р. заняття з допризовної підготовки учнів 10-11 класів у змішаних групах.
 4. У зв’язку з неможливістю організувати вивчення курсу окремо для дівчат, учителя курсу Петрахаусу О.М. провести роз’яснювальну роботу з батьками та здійснювати навчання дівчат та юнаків за однією програмою.
 5. Затвердити режим роботи школи.
 6. Календарно-тематичне планування повинно бути у довільній формі.
 7. Затвердити плани роботи та призначити голів методичних об єднань школи:

Кравець Т.Л. – суспільно-гуманітарного.

Дудченко А.М. – природничо – математичних дисциплін.

Гуда І.М. – початкові класи.

Швороб Н.В. - методоб’єднання класних керівників. 

 1. У міру надходження медичних довідок учнів формувати підготовчу та спецгрупу з фізичного виховання.

 

 1.  Про схвалення освітньої програми закладу на 2018-2019 н.р.

СЛУХАЛИ:

 Тодорчук С.Г. директора навчального закладу, який ознайомив присутніх з основними тезами Освітньої програми на 2018-2019 навчальний рік

УХВАЛИЛИ:

Схвалити освітню програму Шевчнківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік

 

 1.  Про затвердження Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу освіти.

СЛУХАЛИ:

Тодорчук С.Г., директора навчального закладу, який зазначив, що перед керівництвом нашого закладу загальної середньої освіти була поставлена задача розробити Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу відповідно до ст.42 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ. Довів до відома усіх присутніх поняття «академічна доброчесність» та ознайомив з структурою та змістом розробленого Положення.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 2. Усім педагогічним працівникам закладу дотримуватися принципів, зазначених у Положенні.
 3. Забезпечити публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт закладу.

 

 1. Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

СЛУХАЛИ:

Тодорчук С.Г., директора навчального закладу, який зазначив, що перед керівництвом нашого закладу загальної середньої освіти була поставлена задача розробити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти відповідно до статті 41 ч. 2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ. Довів до відома усіх присутніх поняття «внутрішня система якості освіти» та ознайомив з структурою та змістом розробленого Положення.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 2. Забезпечити публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт закладу.

 

 

Категорія: Протоколи педагогічної ради | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 30 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar