person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2019-2020 навчальний рік

№ 5 Про підсумки роботи школи  з цивільного захисту  (цивільної оборони) у 2019 році  та завдання на 2020 рік
[ Викачати з сервера (42.6 Kb) ] 16.01.2020, 11:41

Н А К А З

 

13.01.2020 № 5

 

Про підсумки роботи школи

 з цивільного захисту

 (цивільної оборони) у 2019 році

 та завдання на 2020 рік

 

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», «Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Указів Президента «Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій», «Про Положення про технічний захист інформації в Україні», Законів України “Про  боротьбу з терроризмом”, «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про правовий режим надзвичайного стану»,постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 03.09.2009 № 814, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 № 27, Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, організаціях, установах та на небезпечних територіях (наказ МНС України від 15.08.2007 № 557), наказу МОН України від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах» упродовж 2019 року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) (далі ЦЗ (ЦО)).

Основні завдання підготовки ЦЗ (ЦО) на 2019 рік школою в основному виконані. Аналіз виконання завдань цивільної оборони на 2019 рік, вивчення стану реалізації заходів державної політики у сферах захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, готовності до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій свідчить про те, що переважна більшість керівного складу структурних підрозділів цивільної оборони відповідально відноситься до навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників школи діям по захисту свого життя і здоров’я в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Виконуючи вимоги державних та галузевих документів по організації цивільної оборони, ці питання постійно знаходились у полі зору керівного складу цивільної оборони школи.

Протягом 2019 року адміністрацією школи  було видано накази:

 

  • «Про підготовку і проведення новорічних свят, змістовне дозвілля дітей під час зимових канікул 2019-2020 н.р. » від 05.12.2019 року № 163;
  • «Про організацію роботи школи що до вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2019/2020 навчальному році від 21.08.2019 №77
  •  «Про проведення навчально-польових зборів з юнаками 11 класу» від 07.05.2019 року №42
  • «Про направлення учнів до військової частини А 1604 з метою проведення НПЗ проведення стрільб з автомата Калашнікова» від 08.05.2019 № 43:
  • «Про організацію та проведення Дня цивільного захиста у школі» від 02.05.2019 № 41;
  • «Про організацію та проведення військово-спортивного свята» від  08.05.2019 № 44;
  • «Про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у структурних підрозділах школи у 2019/2020 навчальному році» від 15.08.2019 № 72;
  •  «Про призначення у 2019-2020 н.р. відповідальних за збереження життя і здоров’я учасників НВП у школі» від 22.08.2019 №82
  • «Про призначеного відповідального за протипожежний стан та техногенну безпеку» від 13.08.2019 № 70;

11 травня 2019 року згідно наказу по школі «Про організацію та проведення Дня цивільного захисту у школі» від 02.05.2019 № 41 було проведено День цивільного захисту (цивільної оборони).

Основною метою проведення Дня Цивільної оборони вважалося:

–          практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти під час виникнення надзвичайних ситуацій і уміти убезпечити своє життя і здоров’я;

–          виховання впевненості учнів у ефективності заходів, які проводяться цивільною обороною;

–          формування в учнів морально-психологічних якостей: відваги, витривалості, спритності, мужності.

Головними завданнями Дня Цивільної оборони було:

–          закріплення педагогічним колективом та учнями теоретичних знань та практичних навичок під час дії у екстремальних умовах;

–          практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦО, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

–          навчання керівного та командного складу ЦО школи при проведенні заходів ЦО.

            До участі у проведенні Дня Цивільної оборони було залучено керівний та командно-начальницький склад ЦО школи, особовий склад невоєнізованих формувань ЦО школи, весь постійний склад працівників школи та учнів 1-11 класів.

Всі заплановані заходи виконані в повному обсязі:

- керівники невоєнізованих формувань, вчителі, учні, технічний персонал школи отримали необхідні навички щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

- тренування дій особового складу невоєнізованих формувань проводилося на фоні ситуаційної задачі щодо виявлення у приміщенні школи пожежно-небезпечного предмету;

- діти переглянули фільм «Сам собі МНС!»;

- проведено евакуацію з приміщення школи згідно схеми шляхів евакуації за 2 хвилини 35 секунд, до шикування всіх класів – 4 хвилини 46 секунд;

- класні керівники провели класну годину «Дії населення під час надзвичайних ситуацій», вікторини, кросворди  «Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру», відпрацювали з учнями практичні дії за сигналом «Увага всім!» на фоні ситуаційної задачі щодо дій учнів при виявленні підозрілого (пожежно-небезпечного предмету);

- проведена евакуація учасників навчально-виховного процесу на шкільне подвір’я;

-для подачі сигналу було залучено засоби шкільного зв’язку, перевірено якість їх дій у надзвичайних ситуаціях;

- продемонстровано різновиди муляжів пожежно-небезпечних предметів та показано порядок дій при їх виявленні;

- у 10-11-х класах проведено комбіновані естафети з виконанням нормативів з програми курсу предмета «Захист Вітчизни» (розділи «Основи цивільного захисту», «Основи медико-санітарної підготовки»);

- у 1-4-х класах організована робота лекторських груп (із числа учнів старшої школи) щодо надання першої допомоги потерпілим;

- поновлено інформаційний стенд «Увага всім!».

Учасники навчально-виховного процесу отримали практичні навички дій при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єкті.

Своєчасно проводились навчання  керівного, педагогічного складу, повністю виконана програма з предмету „Захист Вітчизни” (розділ ЦО) з учнями старших класів, успішно реалізується програма з «Основ здоров’я» для школярів 1-9-х класів

План основних заходів із ЦО на 2019 рік в основному виконаний. Програма навчання учнів із питань ЦО і безпеки життєдіяльності виконана повністю. Працював штаб ЦО школи, розроблена документація з питань ЦО.

Разом з тим, при наявності позитивних результатів роботи, продовжує мати місце ряд недоліків щодо організації і ведення цивільної оборони. Навчально-матеріальна база школи не відповідає нормативним вимогам і не дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

Враховуючи все вище сказане         

 

НАКАЗУЮ:

1. Головним завданням у підготовці Цивільної оборони (цивільного захисту) на 2020 рік вважати забезпечення ефективного цивільного захисту населення і території шляхом своєчасного прогнозування аварій, катастроф техногенного і природного характеру і запобігання їм, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків НС.

2. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на таких напрямках:

- підвищення рівня реалізації організаційно-розпорядчих актів у сфері захисту населення і території школи від надзвичайних ситуацій;

- забезпечення готовності сил ЦЗ (ЦО) до реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний час та в умовах особливого періоду;

- проведення ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з метою досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

- захист учасників навчально-виховного процесу школи у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Навчання працівників, учнів школи здійснювати з урахуванням обстановки, яка може скластися в разі виникнення НС техногенного, природного і військового характеру.

4. Штабу ЦО завершити планування заходів і розробку документації з ЦО на 2020 рік.
                                                                                                                                    До 31.01.2020 року

5.Навчальний рік з питань ЦО розпочати з 04 січня і закінчити 31 грудня 2020 року.

6. Встановити єдиний День ЦО в школі 10 квітня 2020 року.

7. Провести Тижні  БЖД у  2020 року.

8. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор   школи:                                                                                    С.Тодорчук

З наказом ознайомлені:

Категорія: 2019-2020 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 74 | Завантажень: 31 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar