person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№6 Про підсумки педагогічної ради №3
[ Викачати з сервера (36.6 Kb) ] 16.01.2019, 15:36

Н А К А З

09.01.2019                                                                                                                №6

 

Про підсумки педагогічної

ради №3

 

На виконання річного плану роботи школи протоколу педагогічної ради  №3 від 03.01.2019 року з метою  підвищення педагогічної майстерності вчителів, удосконалення вміння щодо використання професійної компетентності, розвитку пізнавальної активності педагогів, творчої ініціативи, стимулювання самоосвіти, сприянню формування в колективі атмосфери плідного співробітництва,

 

НАКАЗУЮ :

1. Рішення педагогічної ради №3 від 2018 року вважати виконаними. Роботу педагогічного колективу вважати задовільною.

2. Заступнику директора школи з НВР Гришко Н.М:

2.1. Постійно контролювати впровадження інноваційних технологій вчителями школи.

2.2. Результати  моніторингового  дослідження обговорювати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань з метою вдосконалення способів діяльності та стилів мислення вчителів.

2.3. Забезпечити якісний методичний супровід викладання предметів, планування контрольно-аналітичної діяльності адміністрації та методичної роботи в школі на підставі результатів моніторингових досліджень і діагностування. Об’єктивний аналіз та моніторинг шкільних процесів у ШМО.

2.4. Впроваджувати інноваційні технології навчання на уроках тільки тоді, якщо вони є методично виправданими.

3. Вчителям – предметникам, які викладають у 5 класі:

       -    забезпечувати систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів;

  • упроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;
  • враховувати фізіологічні  перебудови організму, характерні для раннього підліткового віку,  а також дані психодіагностики;
  • створювати атмосферу доброзичливості, щирості;
  • розвивати рефлексивні уміння учнів дивитися на себе з боку, формувати навички самоконтролю та самооцінки;
  • всіляко будити активність, формувати більш високу зацікавленість у навчанні та його результатах .

4. Вчителю фізики Швороб  Н. В.:

4.1. З метою розвитку творчих здібностей учнів систематично працювати над підвищенням мето­дичного рівня викладання фізики, застосовуючи ефективні форми і методи навчання, зокрема про­блемний, частково-пошуковий, дослідницький.

  4.2. Налагодити диференційовану роботу з різними за підготов­кою категоріями учнів, ширше практикувати групові, індивідуальні форми роботи.

4.3. З метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів використовувати дидактич­ний та роздавальний матеріал, опорні конспекти з ура­хуванням індивідуальних можливостей та здійснення диференційованого  підходу до учнів, ширше використовувати методичну та фахову літературу, матеріали періодики і науково-популярної довідкової лі­тератури.

 4.4. Активізувати роботу з обдаро­ваними дітьми з підготовки їх до предметних олім­піад.

      З метою якісної фізичної освіти ширше запроваджувати в практику роботи інформаційні технології.

4.5. Кабінет фізики постійно поповнювати методичною, довідниковою літературою, дидактичними матеріалами, необхідними засобами навчання  

5.  Заступнику директора з  навчально –виховної  роботи Гришко Н.М.:

5.1. Продовжувати вивчати роботу вчителів , які  атестуються.

5.2. З метою забезпечення підвищення ефективності навчально-виховного процесу організувати відстеження динаміки розвитку навчальної діяльності як кожного учня так і класу в цілому, атестуючи вчителів.

6. Класним керівникам:

6.1. Постійно проводити індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки, заохочувати їх до роботи в гуртках, спортивних секціях .

6.2. Постійно  проводити антиалкогольну і антинікотинову пропаганду, заходи проти бродяжництва.

6.3.  З метою покращення успішності учнів :

- провести батьківські збори за результатами успішності в І семестрі;

- через анкетування з’ясувати причини низької успішності;

- тримати на контролі навчання кожного учня;

- підтримувати зв'язок з вчителями – предметниками.

7. Заступнику директора школи з виховної роботи Теленик Г.О.:

7.1. Вжити заходів щодо поліпшення ефективності співпраці з органами і службами, відповідальними за роботу з неповнолітніми.

8. Вчителям – предметникам :

8.1. Роботу з обдарованими дітьми базувати з урахуванням психолого – педагогічних принципів, а саме: формувати взаємини на основі творчої  співпраці; організовувати  навчання на основі зацікавленості учнів; досягати мети в спільній діяльності педагога та школяра; вільно вибирати форми, методи діяльності; гуманістично  підходити  до виховання; створювати  нове педагогічне середовища.

8.2.  Заохочувати учнів до відвідування бібліотеки, до читання.

8.3.  Розробити заходи з ліквідації прогалин у навчанні

9. Учителеві І класу Поленок О.В. :

9.1. Продовжувати вдосконалювати методику проведення уроків у І класі, впроваджуючи елементи новітніх технологій відповідно сучасних вимог та методичної проблеми школи.                                                                                                                                                                        (Систематично)

 9.2.   На кожному уроці навчання грамоти відводити час для вироблення навичок швидкого читання вголос, наближеного до природного розмовного мовлення безпосередньо на уроці.                                                                                                                

                                                                                                                              (Постійно)                               

 9.3. Учити дітей вести діалог українською мовою вживаючи слова – звернення, слова ввічливості.                                                                                                           

                                                                                                                                    (Постійно)

 9.4. Забезпечувати систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів;

     - упроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності;

     - враховувати фізіологічні  перебудови організму, характерні для раннього підліткового   віку,  а також дані психодіагностики;

     - створювати атмосферу доброзичливості, щирості; розвивати рефлексивні уміння учнів      дивитися на себе з боку, формувати навички самоконтролю та самооцінки; всіляко будити активними, формувати більш високу зацікавленість у навчанні та його результатах. У ІІ семестрі оцінювати учнів 2 класу.

10. Визнати роботу адміністрації та педагогічного колективу Шевченківської ЗОШ І –ІІІ ступенів з охорони праці  та безпеки життєдіяльності задовільною.

11. Працівникам школи суворо дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»,  «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці», «Державних санітарних правил і норм улаштування», утримання ЗНЗ; адміністрації та ЗТК постійно контролювати виконання означених законодавчих актів.

                                                                                                                                  ( Постійно)

12. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гришко Н.М.:

12.1. взяти під контроль проведення учителями Інструктажів з  безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах, спортивному залі.

                                                                                                                                 ( Постійно)

13. Класним керівникам 1 -9 класів :

 13.1. Більше уваги приділяти практичному спрямування роботи з попередження дитячого травматизму, впроваджувати інноваційні форми роботи.

                                                                                                                                  ( Постійно)

13.2. Вести чіткий, постійний облік відвідування учнями школи.

13.3. Особливу увагу приділяти виявленню причин відсутності учнів, схильних до правопорушень                                                                                                        (Постійно)

13.4. Своєчасно надавати інформацію щодо випадків травматизму учнів під  час освітнього процесу та у побуті .                                                                                                (Постійно)

14. Вважати роботу шкільної бібліотеки задовільною.

14.1. Шкільному бібліотекару Перкевич О. П.:

 проводити роботу по залученню учнів до  відвідування бібліотеки, до читання.

                                                                                                                             (До 14.01.2019 року)

15. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

16. Контроль за виконанням даного  наказу покласти на заступника директора з  навчально –виховної  роботи Гришко Н.М.:

 

Т.в.о. директора   школи:                                                                 Н.М.Гришко

З наказом ознайомлені:

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 88 | Завантажень: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar