person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№23   Про контроль та організацію освітнього процесу в 1 класі НУШ
[ Викачати з сервера (35.9 Kb) ] 07.03.2019, 23:51

Н А К А З

01.03.2019 р. №23                                                                                          

 

Про   контроль та організацію 

освітнього процесу в 1 класі

 

У лютому 2019 року адміністрацією закладу було проведено контроль організації освітнього процесу в 1-ому класі. Було відвідано уроки з усіх предметів, перевірено ведення зошитів з навчання грамоти та математики, класний журнал, проведено бесіди з учителем і дітьми.

Навчальний процес ведеться за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. Календарно-тематичне планування складено відповідно до вимог. Записи в журналі ведуться відповідно до Інструкції щодо ведення шкільної документації.

В 1-ому класі навчається 12 учнів: 7 хлопчиків і 5 дівчаток.. Учні 1 класу навчаються за семестровою системою. Тривалість уроків становить 35 хвилин, малі перерви між уроками – 20 хвилин та дві великі перерви по 30 хвилин. Розклад уроків враховує вимогу чергування предметів різних циклів. Щочетверга навантаження на учнів зменшене. В класі облаштоване комфортне фізичне середовище: упорядковане та зручне місце для навчання та відпочинку, куточок усамітнення, де діти під час перерви можуть відпочити, погратись в різні ігри,за потребою усамітнитись. Для учнів організоване  харчування за рахунок коштів батьків.

В навчальному процесі учні забезпечені  підручниками, які мають відповідний дозвіл МОН України.

Уроки навчання грамоти проводяться парно, із чергуванням читання і письма. На етапі письма окремих літер, цифр графічно неправильно написану літеру або цифру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку дає зразок правильного їх написання для практичного вправляння. Учні роблять звуко-буквений аналіз слів, ділять їх на склади, визначають наголошені і ненаголошені склади, пояснюють м’якість приголосних, виконують словникову роботу, вчитель проводить чистомовку. Навчання письму ведеться відповідно до методичних вимог. Під час навчання грамоти вчитель використовує таблиці ,картки ,ілюстрований матеріал, технічні засоби. Так, під час вивчення букви «ц» учні слухають грамзапис віршика і називають слова зі звуком «ц», пояснюють їх лексичне значення.. Вчитель велику увагу приділяє розвитку мовлення учнів, розширенню їх словникового запасу,в класі є стіна слів. Ольга Володимирівна вчить першокласників чітко і логічно висловлювати свою думку, давати повні відповіді, використовуючи тонкі й товсті запитання.

На уроках математики вчитель розвиває математичне мислення дітей, вчить розуміти й оцінювати математичні факти й закономірності, робити усвідомлений вибір, розпізнавати в повсякденному житті проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів. Учні добре працюють з числовим рядом, з геометричними фігурами. На уроках математики цікаво проходить усний рахунок у вигляді гри «Передай м’яч». Під час написання математичного диктанту вчитель використовує картки, під час розв’язування задач - лего. Учні засвоїли прямий і обернений рахунок, розкладають число на складові, роблять усні обчислення на додавання і віднімання, виконують приклади на одну дію. Навчені збирати дані і класифікувати  їх з допомогою вчителя під час розв’язування задач,діти можуть складати умову задачі за малюнком-схемою. Математичні матеріали знаходяться у відкритих шафах. Є календар, числова пряма. Письмові роботи виконують в зошитах. У більшості учнів зошити охайні.

Відповідно до нового Державного стандарту англійська мова вивчається з першого класу. Її викладає Поленок О.В., спеціаліст І категорії.

При підготовці та проведенні уроків англійської мови враховуються вікові особливості дітей. Вони насичені ігровими елементами ,вчитель вчить дітей розуміти короткі, прості запитання, твердження, розпізнавати знайомі слова і фрази під час сприйняття усної інформації.. Головну увагу приділено формуванню комунікативних навичок, формуванню правильної вимови. З цією метою використовуються предметні та сюжетні картинки, таблиці, іграшки. Дуже важливим є створення сприятливого мовного середовища. Фізкультхвилинки, вітання, прощання ведуться іноземною мовою.

Основним завданням інтегрованого курсу  «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу. Уроки розпочинаються ранковими зустрічами, під час яких діти  вчаться бути ввічливими, толерантними. Так, під час вивчення правил поведінки за столом у їдальні учні не лише слухають розповідь вчителя, а й переглядають слайди. Працюючи в парах вчаться правильно розставляти посуд,красиво викладати серветку на тарілочці. Учні вміють робити висновок з почутого, побаченого. Діти мають уявлення про природу, поділяють її на живу і неживу. Вміють робити узагальнення відносно таких понять як рослини, тварини, поділяють тварин на свійських і диких, правильно відносять до різних класів. У дітей сформоване розуміння необхідності оберігати природу від втручання людини. Уроки цього предмету добре унаочнено. Вчитель використовує цікаву інформацію, організовує  ігрові ситуації та проводять роботи практичного характеру.  Під час проведення застосовуються елементи тренінгової системи. Розігруються ситуації, пов’язані із діями в надзвичайних випадках, при рятувальних роботах і наданні невідкладної допомоги. Такі форми роботи дають змогу закріпити в свідомості дітей на рівні навичок необхідну для збереження життя і здоров’я інформацію.

Фізична культура є дієвим інструментом  забезпечення потреб дітей в руховій активності. Разом з тим на уроках вчитель проводить розвивальні вправи, вправи на дотримання рівноваги, різноманітні ігри та естафети, які містять елементи змагання, а також вчить шикуватись, стояти в строю, спільно виконувати команди.

Метою навчання предметів естетичного циклу першокласників є всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини. Реалізація цієї мети здійснюється за змістовними лініями: «Художньо - творча діяльність» - розвиток мистецьких здібностей учнів. Вона здійснюється під час роботи учнів з паперовою пластикою. Змістовна лінія «Комунікація через мистецтво» націлена на формування в учнів презентувати свої досягнення,взаємодіяти з іншими через мистецтво. Учні виготовляють вироби – подарунки для своїх рідних. З різноманітного матеріалу першокласники виготовляють жайворонки, щоб разом з ними зустріти весну.

 На уроках музики у вчителя Коптілєц А.В. діти знайомляться з видами музичних творів, прослуховують їх, вивчають та виконують дитячі пісні, розпочинають вивчення нотної грамоти. Так, під час вивчення нот на уроці музики вчитель використовує таблицю-картку «Нотний стан з кишеньками-квіточками».  Для кожного учня виготовлено роздатковий матеріал. Під час індивідуальної роботи діти вчаться правильно розміщувати ноти  на нотному стані . На уроках образотворчого мистецтва діти навчаються бачити в оточуючому світі прекрасне, відображати його художніми засобами. Малюють кольоровими олівцями і акварельними фарбами, фломастерами.

Вчитель формує в учнів витримку, вміння контролювати свої дії, враховувати інтереси своїх товаришів та інших людей. Діти навчились користуватися шкільним приладдям, а також предметами повсякденного побуту. Проте, остаточно необхідні навички ще не сформовані і над ними потрібно наполегливо працювати як учителеві так і батькам.

Робота вчителя 1 класу неможлива без тісного контакту з батьками. Батьки щоденно відвідують школу і консультуються з учителем з питань освітнього процесу. Для батьків вчитель разом з учнями, керівником гуртка творчого мистецтва Дегтяр О.С. провели сімейне свято «Спасибі тобі, мамо, тату. бабусю, дідусю за тепло і ласку» та майстер-клас «Виготовляємо квітку для рідних». Мами, бабусі виготовляли її разом з учнями.

В класі наявні розроблені учнями та вчителем правила поведінки, але не всі їх дотримуються. Вчитель не завжди звертає увагу як на незначні, так і на серйозні порушення поведінки.

Поведінка учнів Коржа О., Паламарчука С., Онищука О. потребує корекції.

В учнів недостатньо сформоване вміння слідкувати за читанням товариша. Два учні не вміють читати (Бабенко Н., Сокол Н.).

 Враховуючи сказане вище,

 

НАКАЗУЮ:

1. Учителеві 1-ого класу Поленок О.В.:

1.1. Продовжувати вдосконалювати методику проведення уроків в першому класі, впроваджуючи елементи новітніх технологій відповідно сучасних вимог та методичної проблеми школи,

                                                                                                                      Систематично.

1.2. На кожному уроці навчання грамоти відводити час для вироблення навичок швидкого читання вголос, наближеного до природного розмовного мовлення безпосередньо на уроці,

                                                                                                                      Постійно.

1.3. Учити дітей вести діалог українською мовою, вживаючи слова-звернення, слова ввічливості,

                                                                                                                      Постійно.

1.4. Більше приділяти уваги роботі над словами, вимова яких під час навчання викликає труднощі,

                                                                                                                      Протягом року

1.5. Належну увагу приділяти виробленню в учнів міцних обчислювальних навичок, посилити роботу над формуванням уявлень про натуральне число і число нуль, постійно.

2. Провести батьківські збори, на яких видати рекомендації про керівництво домашнім читанням, письмом.

                                                                                                                       Березень 2019 р.

3. Голові методичного об'єднання вчителів початкових класів Гуді І.М.

  3.1. Провести засі­дання методичного об'єднання, де обговорити результати контролю освітнього процесу в 1 класі,

                                                                                                                               Березень 2019 р.

  1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гришко Н.М.:

4.1. Здійснювати систематичний контроль за роботою вчителя першого класу з формування в учнів міцних знань у відповідності до нового Державного стандарту початкової загаль­ної освіти,

                                                                                                                      Протягом року.

4.2.Вчителеві Поленок О.В. та шкільному психологу Треніній Л.Є. працювати над корекцією поведінки класу та окремих учнів (Коржа О., Онищука О., Паламарчука С.),

                                                                                                                       Постійно.

5. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гришко Н.М.

 

Директор школи                                                                    С. ТОДОРЧУК

З наказом ознайомлені:                                                           Н.М. Гришко

                                                                                                   І.М. Гуда

                                                                                                   О.В. Поленок

                                                                                                   Л.Є. Треніна

 

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 85 | Завантажень: 41 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar