person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№19 Про  вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії
[ Викачати з сервера (38.5 Kb) ] 24.02.2019, 21:24

Н А К А З

19.02.2019 №19

 

Про  вивчення стану викладання

та рівень навчальних досягнень

учнів з історії

.

Відповідно до  плану роботи школи та з метою проаналізувати і узагальнити матеріали вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах  протягом лютого  2019 року вивчався стан викладання історії та рівень навчальних досягнень учнів 5- 11 класів.

Викладання історії у школі здійснюють  вчитель ІІ  кваліфікаційної категорії   Бабенко Віктор Володимирович , стаж роботи 14 років та вчитель ІІ кваліфікаційної категорії  Гнатів В.П., стаж роботи 10 років.

     Історія як навчальна дисципліна дозволяє поглибити знання учнів з минулого своєї Батьківщини, від початків історичного буття і до сучасності, підвищити рівень їхньої загальнокультурної освіти, забезпечує орієнтацію в складному історичному просторі, формує світогляд. Цей курс надає їм змогу набути нового державного розуміння українського історичного процесу, відкрити для себе труднощі, які виникали перед нашими славними пращурами на їхньому шляху до національного та політичного відродження. На це спираються вчителі  історії у своїй повсякденній діяльності.

     Як показують результати контролю, стан викладання історії  ведеться на достатньому рівні,вчителі  ознайомлені з діючими програмами, інструктивно-методичними рекомендаціями, щодо вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін у 2018/2019 н. р.  Календарно-тематичні плани складено відповідно до вимог. Записи в журналах ведуться відповідно до Інструкції щодо ведення шкільної документації. Вчителі мають достатню професійну підготовку,  володіють методикою викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і сучасними ефективними формами організації освітнього  процесу. Методична підготовка дозволяє реалізовувати програмні вимоги.   На уроках використовують  такі принципи як:

  • Науковість
  • Доступність
  • Наочність
  • Самостійність і активність учнів
  • Системність і послідовність
  • Врахування індивідуальних особливостей учнів
  • Зв’язок навчання з життям
  • Єдність навчальних, розвивальних, виховних функцій уроку.

На достатньому рівні розкривають і показують практичне застосування основних положень предмета. Практикують, хоч і несистематично, активні та інтерактивні форми та технології навчання. Наприклад, вчитель Бабенко В.В. на уроках вчить учнів під час роботи з текстом знаходити відповіді на запитання, добирати коментарі до ілюстрацій, складати план, знаходити нові слова…Така організація навчальної діяльності не стомлює, а навпаки заохочує, активізує. Вчителі Бабенко В.В. та Гнатів В.П. використовують можливості предмета для морального виховання учнів, запроваджують елементи оптимізації освітнього процесу, намагаються вдосконалювати традиційну методику викладання. За необхідності шукають нові форми і методи організації занять з учнями.

      Спостереження на уроках показали, що вчителі  готуються до них, та раціонально використовують досвід роботи колег:вчитель Бабенко В.В вивчає і впроваджує досвід Федулової Н.П. »Впровадження інтерактивних технологій на уроках історії»,вчитель Гнатів В.П. вивчає досвід Давидової Л.О. «Медіа грамотність на уроках історії». Це дає можливість постійно координувати навчальний процес у кожному класі, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми та методи навчання. У 5-6 класах вчитель Гнатів В.П. оптимально організовує роботу з підручником, що сприяє виробленню вмінь виділяти головне, складати план тексту, переказувати історичні факти відповідно до складеного плану,вчить учнів писати історичні диктанти. Починаючи з 7 класу привчає школярів складати конспект, виділяючи головну думку та ключові моменти навчального матеріалу,  знаходити та аналізувати інформацію.

Вчителі Гнатів В.П., Бабенко В.В. використовують на уроках наочність, комплект картин »Наочні посібники для 5-7 класів», портрети історичних діячів, комплекти журналів «Сто великих імен», історичні  карти, таблиці, підручники з вивчення  рідного краю О.М. Лиховида, картини, історичні документи,  тестові завдання для перевірки навчальних досягнень учнів. Вчать учнів працювати з підручником, картою, історичними джерелами, довідковою літературою. школярі вміють узагальнювати, аналізувати, висловлювати власне ставлення до подій, що відбувалися та відбуваються в Україні.

З метою виявлення рівня знань учнів з історії України в 5-11 були проведені вибіркові контрольні роботи.  Результати тестування показали такий рівень навчальних досягнень учнів:

Клас

Учнів за

списком

Виконували

завдання

            Результати   оцінювання

 

 

Середній бал

 

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

 

Початковий рівень

5

13

11

4

4

3

0

7

9

6

6

0

1

1

4

2,5

   10

7

7

0

2

5

0

6

   11

3

3

0

1

2

0

5.6

 

               Спостереження за рівнем засвоєння учнями програмового матеріалу на уроках, усне опитування, результати тестувань засвідчили, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на достатньому та середньому рівнях. 

Основними формами позакласної роботи є проведення предметних тижнів, конкурсів, тематичних лінійок. Щорічно у грудні місяці проводиться тиждень права. На засіданні ШМО затверджується план проведення тижня. В рамках тижня були проведені такі  заходи: тематична лінійка «Я маю право», для учнів 5-8 класів: проведено «Зустріч за круглим столом», підготовлено виставку плакатів «Я маю право».

Роботу над науково-методичною проблемою вчителі реалізують через самоосвіту, через участь у семінарах-практикумах, засіданнях методичних рад та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Вчителі Бабенко В.В., Гнатів В.П.  дотримуються  основних положень Інструкції з ведення ділової документації. 

     Водночас слід зазначити і ряд недоліків у викладання історії: частина учнів засвоює програмний матеріал на репродуктивному рівні,не всі  школярі вміють аналізувати, порівнювати історичні факти, явища, висловлювати власну думку.  На уроках активність учнів  невисока, знання часом примітивні, не застосовуються засоби підвищення інтересу до виконання домашнього завдання, відсутній системний контроль за знаннями учнів. Потребує оновлення і зміцнення  навчально-матеріальна база кабінетів історії. Відсутні комп’ютери, проектори, дидактичні та роздаткові матеріали потребують оновлення, поповнення. Учителі Гнатів В.П., Бабенко В.В. не використовують всі можливі  резерви для підвищення якості знань учнів, індивідуальної роботи, зокрема із обдарованими дітьми, про що  свідчать результати  учнівських олімпіад. Потребують урізноманітнення форми позакласної роботи з історії. Вчитель Бабенко В.В. проведені уроки в класному журналі записує несистематично.

Проблемою залишається відсутність друкованих матеріалів у фахових виданнях або розміщення матеріалів з досвіду роботи на сайті.

Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:

Вважати стан викладання історії в школі задовільним.

1.Вчителям історії Бабенку В.В., Гнатіву В.П.:

1.1.Посилити роботу над формуванням в учнів практичних умінь і навичок застосування набутих знань.

                                                                                                                  Протягом року.

1.3.Використовувати в освітньому процесі інтерактивні методи навчання,інноваційні педагогічні технології,можливості мережі Інтернет.

                                                                                                                  Протягом року.

1.4.Залучати учнів до підготовки до захисту науково-дослідницьких робіт МАН за історичним напрямком, до участі в олімпіадах.

                                                                                                                    Протягом року.

1.5.При оформленні журналу дотримуватися виконання Інструкції з ведення ділової документації.                                                                                                 

                                                                                                                    Постійно.

1.2.Поповнювати кабінети історії дидактичним та роздатковим матеріалом, картами, таблицями.

                                                                                                                    Постійно.

2.  Заступникові директора з НВР Гришко Н.М.:

2.1. Ознайомити з цим наказом учителів на нараді при директору.

3.  Голові ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу Кравець Т. Л.:

3.1.   Розглянути підсумки вивчення стану викладання історії на засіданні ШМО.

              4. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР

Гришко Н.М.

 

       Директор   школи                                                                          С. ТОДОРЧУК

      З наказом ознайомлені:

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 54 | Завантажень: 14 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar