person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№173 Про затвердження Положення про експертну комісію для проведення експертизи цінності документів та створення експертної комісії
[ Викачати з сервера (32.3 Kb) ] 26.12.2018, 16:17

Н А К А З

 

14.12.2018                                                                                                     № 173

 

Про затвердження Положення про

експертну комісію для проведення

експертизи цінності документів

та створення експертної комісії

 

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» від 08.08.2007 № 1004, наказу МОНУ №676 від 25.06.2018 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за № 1028/32480 «Про затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»  та з метою проведення експертизи цінності документів навчального закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Створити експертну комісію для проведення експертизи цінності документів у такому складі:

голова комісії — Гришко Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

секретар комісії — Перкевич Лілія Миколаївна, секретар;

члени комісії:

Теленик Ганна Олександрівна, заступник директора з виховної роботи;

Гнатів Василь Петрович, соціальний педагог;

Кравець Тетяна Леонідівна, вчитель української мови та літератури голова зборів трудового колективу.

2. Затвердити Положення про експертну комісію для проведення експертизи цінності документів у загальноосвітньому навчальному закладі (Додаток).

3. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                            С.Г.Тодорчук

 

З наказом ознайомлені

 

Додаток до наказу

від 14.12.2018 № 173

 

Положення про експертну комісію для проведення

експертизи цінності документів

у Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

1. Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою КМУ «Про проведення експертизи цінності документів» від 08.08.2007 № 1004, Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів (далі — ЗНЗ) створює експертну комісію (далі — ЕК) для проведення експертизи цінності документів, що утворилися в процесі його діяльності.

2. ЕК є дорадчим органом. Її рішення набувають чинності після затвердження директором ЗНЗ. Рішення є обов’язковими для виконання працівниками закладу.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОН від 23.06.2000 № 240, Типовим положенням про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації, затверджене наказом Мін’юсту від 19.06.2013 № 1227/5 та цим Положенням.

4. ЕК працює відповідно до річного плану роботи ЗНЗ і звітує перед директором про проведену роботу.

5. До складу ЕК, що затверджує директор наказом, входять керівники структурних підрозділів. Головою ЕК призначають заступника директора з навчально-виховної роботи, а секретарем — секретаря-друкарку ЗНЗ.

6. Секретар ЕК, за вказівками голови ЕК, забезпечує скликання засідань ЕК, складає план роботи на відповідний рік, збирає пропозиції для внесення до порядку денного чергового засідання, складає протоколи, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і зберігає її.

7. Завданням ЕК ЗНЗ є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися у діловодстві закладу.

8. ЕК ЗНЗ приймає рішення про схвалення та подання до ЕК архівного відділу (райдержадміністрації, міської ради) проектів таких документів:

 • опис справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду (далі — НАФ);
 • описи справ з особового складу;
 • номенклатури справ;
 • інструкції з діловодства, положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК;
 • анотовані переліки унікальних документів НАФ;
 • акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
 • акти про вилучення документів з НАФ;
 • акти про невиправні пошкодження документів НАФ.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань вона має право:

 • контролювати дотримання працівниками ЗНЗ, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;
 • вимагати від працівників ЗНЗ розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, зокрема документів з особового складу, та письмових пояснень у разі втрати цих документів;
 • одержувати від працівників ЗНЗ відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;
 • заслуховувати на своїх засіданнях заступників директорів ЗНЗ про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;
 • запрошувати на засідання працівників відповідної державної архівної установи (архівного відділу міської ради);
 • інформувати директора ЗНЗ з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводять за потреби, але не менше ніж один раз на рік. Вони вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу її членів.

11. Рішення приймають більшістю голосів членів ЕК, присутніх на засіданні. Засідання ЕК оформляють протоколом, який підписує голова і секретар, а затверджує директор закладу.

 

Директор   школи:                                             С.Г. Тодорчук

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 51 | Завантажень: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar