person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№172 Про проведення підсумкових контрольних робіт
[ Викачати з сервера (34.3 Kb) ] 11.12.2018, 13:14

Н А К А З

11.12.2018                                                                                               №172

 

Про проведення підсумкових

контрольних робіт

 

Відповідно плану роботи школи на 2018 - 2019 навчальний рік, на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», з метою виявлення відповідності поточного та тематичного оцінювання рівню знань, умінь та навичок учнів у період з 11 до 21 грудня проводяться контрольні роботи за текстами адміністрації, удосконалення моніторингу знань, згідно положення про проведення директорських контрольних робіт в Шевченківському закладі загальної середньої освіти

 

НАКАЗУЮ:

 1. Провести контрольні роботи з предметів:
 • українського читання (перевірка техніки читання учнів 2-4 класів),
 • математики (3-4 клас),
 • української мови та математика( 5-6 клас),
 • української мови, алгебри та геометрії ( 7 клас),
 • української мови, алгебри геометрії та хімії ( 8 клас),
 • української мови, алгебри, геометрія, англійської мови та біології ( 9 клас),
 • української мови, алгебри, геометрія, англійської мови, громадянської освіти, географії та фізики ( 10 клас),
 • української мови, англійської мови, зарубіжної літератури, біології, історії України та математики ( 11 клас).

3. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Гришко Н.М.:

3.1. Скласти графік проведення директорських контрольних робіт.

3.2. Контролювати своєчасне виставлення оцінок у класні журнали.

4. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

 

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Гришко Н.М.

Директор школи:                                              С.Г. Тодорчук

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення директорських контрольних робіт

в Шевченківському закладі загальної середньої освіти

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні педагогічної ради

Протокол №2 від 1 листопада 2017

1. Загальні положення

1.1. Директорські контрольні роботи (далі ДКР) із предметів загальноосвітньої, загально професійної та професійно-теоретичної підготовки є обов’язковою складовою контрольно-аналітичної діяльності, знаходять своє відображення у навчально-плануючій документації навчального закладу. Їх проведення передбачається у річному плані школи, планах роботи методичних обєднань, результати аналізуються заступниками директора з навчально-виховної роботи та обговорюються на засіданнях методичних об’єднань, методичної ради, на інструктивно-методичних нарадах, про що свідчать відповідні протоколи.

1.2. Організація контролю за навчально-виховним процесом передбачає щорічне проведення ДКР як одного з критеріїв оцінки якості засвоєння теоретичних знань і практичних умінь учнів.

1.3. З метою підвищення відповідальності викладачів та учнів за рівень знань, удосконалення моніторингу знань, ДКР вважаються складовою частиною навчального процесу.

1.4. Метою організації і проведення директорських контрольних робіт є виявлення певних знань, практичних навичок учнів, а також прогалин у знаннях учнів.

1.5. Необхідність проведення ДКР з предмета визначається:

- за результатами відвіданих уроків;

- за результатами всіх видів атестації учнів;

- за планом вивчення стану викладання предметів;

- за необхідністю моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;

- за планом вивчення досвіду роботи викладача тощо.

 

1.6. Результати директорських контрольних робіт враховуються при
підведенні підсумків роботи ліцею за навчальний рік, доводяться до відома всіх педагогічних працівників.

1.7. Оцінювання учнівських робіт повинно відбуватись на основі Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених спільним наказом МОНУ та Академії педагогічних наук України № 371 від 05.05.2008 року:

І рівень – початковий – відповідь фрагментарна, характеризується початковим уявленням про предмет вивчення (завдання на рівні розпізнання термінів, означень, явищ, предметів і приладів тощо);

ІІ рівень – середній – учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання стандартного змісту (на використання однієї формули та один-два кроки розв’язування), володіє елементарними вміннями навчальних досягнень;

ІІІ рівень – достатній – учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє встановити основні закономірності, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, обґрунтовувати розв’язування задач;

ІУ рівень – високий – знання учнів є глибокими і міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, відстоювати особисту позицію.

1.8. Оцінювання учнівських робіт з предметів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки здійснюється згідно Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за ДСПТО з професій.

2. Порядок проведення директорських контрольних робіт

2.1. Вибірковий перелік предметів, що виносяться на ДКР з вказівкою задіяних груп та орієнтовними термінами проведення, щорічно регламентуються наказом директора ліцею.

2.2. Відповідно до наказу складається графік проведення директорських контрольних робіт за встановленою формою (додаток 1) і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи.

2.3. Упродовж двох тижнів до проведення ДКР викладачі, під керівництвом голів методичних комісій, створюють пакети завдань до директорських контрольних робіт. При плануванні проведення директорської контрольної роботи можна об'єднати проведення директорської контрольної роботи з плановою обов’язковою контрольною роботою.

2.4. Директорську контрольну роботу з предметів, що вивчаються упродовж одного семестру, можна проводити за матеріалами пакетів комплексних контрольних робіт.

2.5. Кожен пакет завдань до директорської контрольної роботи включає:

 • титульну сторінку з відміткою розгляду завдань на засіданні методичної комісії (Додаток 2);
 • анотацію, в якій указано основні розділи курсу, які вміщено до завдань контрольної роботи; форма завдань з коротким описом методики виконання; їх кількість; час, відведений на виконання роботи (Додаток 3);
 • пакет завдань який містить не менше 6 варіантів, що включають теоретичні і практичні питання з найбільш важливих тем вивченого матеріалу оцінюваного предмета (Додаток 4);
 • критерії оцінювання;
 • приклад правильного виконання одного варіанта роботи.

2.6. Для проведення директорської контрольної роботи може використовуватися довільно обраний варіант завдань з предмета.

3. Викладач зобов'язаний:

3.1. Проводити ДКР згідно з графіком в групах, якщо наявність учнів складає не менше 80%.

3.2. Здійснювати перевірку контрольної роботи у терміни не більше трьох днів після її проведення. При перевірці враховується повнота відповідей.

3.3. За результатами ДКР стисло аналізувати її виконання навчальною групою та вказувати типові помилки, в тому числі й на тестові завдання.

4. Голова методичної комісії зобов'язаний :

4.1.Здійснювати контроль за дотриманням графіку виконання ДКР.

4.2. Організувати перевірку ДКР упродовж 3-х днів і надати до навчальної частини аналіз результатів за встановленою формою (додаток №4) із зазначенням найбільш характерних помилок.

4.3. Подати до навчальної частини у вигляді таблиці узагальнені і систематизовані результати виконання ДКР з навчальних предметів циклу (додаток №5).

5. Методист ліцею зобов'язаний:

5.1. Проінформувати представників адміністрації, яким необхідно бути присутнім на ДКР згідно із затвердженим графіком та видати завдання учням, проконтролювати хід виконання робіт, передати виконані роботи для перевірки голові методичної комісії.

5.2. Забезпечити представника адміністрації, який є присутнім при проведенні ДКР, варіантом завдання з бази завдань для директорських контрольних робіт, що попередньо були розроблені методичною комісією.

5.3. Проаналізувати, узагальнити, систематизувати результати виконання ДКР і підготувати відповідну довідку для обговорення на засіданні методичної ради навчального закладу, яка приймає із цього приводу відповідне рішення чи проекту наказу з даного питання.

 

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 77 | Завантажень: 21 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar