person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

№12 Про підсумки внутрішкільного контролю з ведення обов’язкової шкільної документації
[ Викачати з сервера (50.2 Kb) ] 25.01.2019, 13:05

Н А К А З

21.01.2019                                                                                                                            № 12

 

Про підсумки внутрішкільного

 контролю з ведення обов’язкової

шкільної документації

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», листів Міністерства освіти і науки та Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 06.09.2016 № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз’яснень з організації навчально-виховного процесу в початковій школі», від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», освітньої програми закладу на 2018/2019 навчальний рік, внутрішньої системи якості освіти Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та з метою визначення відповідності нормативним вимогам ведення ділової документації в школі вчителями, а саме: класних журналів, учнівських щоденників, учнівських зошитів. Перевірку здійснювала заступник директора з навчально-виховної роботи Гришко Н.М. та заступник директора з виховної роботи Теленик Г.О. Враховуючи результати проведеної перевірки

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити довідку про підсумки перевірки ведення учителями школи обов’язкової ділової документації (додаток 1).

2. Вчителям  навчального закладу, які при веденні класних журналів допустили помилки:

2.1. При подальшій роботі не допускати зазначених помилок та неухильно дотримуватися вимог нормативних документів щодо ведення класних журналів.

Протягом 2018/2019 навчального року

3. Класним керівникам:

3.1. Своєчасно оновлювати довідки учнів школи, не допускати безпідставну відсутність будь-якого документа в передбаченому переліку документів для особової справи учнів.

За необхідністю

3.2. Провести роз’яснювальну роботу з батьками учнів щодо необхідності о проходження медичного огляду дітей.

4. Відзначити сумлінну роботу класних керівників та вчителів предметників з ведення класних журналів, а саме: 1 класу Поленок О.В., 2 класу Меркотан І.П. ,Дудченко А.М.

5. Медичній сестрі Межинській В.С. за підсумками проведеного медичного огляду провести моніторинг стану здоров’я учнів 1-11 класів.

 1. Вчителям української мови, математики, початкових класів:

6.1.Виконувати Методичні рекомендації  щодо дотримання єдиного орфографічного режиму в освітньому закладі;

                                                                                                                                              Постійно

6.2. Виставляти оцінки за ведення учнівських зошитів  на сторінках класних журналів в кінці місяця

Щомісяця

      7.  Керівникам гуртка Петрахаусу О.М. та Кондратюк М.І.:

      7.1. Працювати над підготовкою здобувачів освіти до участі у конкурсах та змаганнях різних рівнів та урізноманітнювати форми та методи роботи.

Протягом  2018-2019 навчального року

       7.2.  Підготувати  презентацію гуртка на сайт закладу освіти.

                                                                                                      До 17.05.2019 року

       7.3. Вчасно вести відповідну документацію.

 

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гришко Н.М. та заступнику директора з виховної роботи Теленик Г.О., здійснювати контроль за веденням шкільної документації та результати перевірок ведення обов’язкової шкільної документації узагальнювати наказом по школі.    

Згідно з системою внутрішкільного контролю

 1. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників.
 2.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 3.  

Директор   школи:                                                                    С.Г. Тодорчук

 

З наказом ознайомлені:

 

 

                                                                                                                                   

 

Додаток 1

до наказу  від 18.01.2019 № 12

Довідка 

про підсумки перевірки ведення учителями закладу

обов’язкової ділової документації

(класні журнали,  учнівські щоденники, учнівські зошити)

 

       На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», листів Міністерства освіти і науки та Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 06.09.2016 № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз’яснень з організації навчально-виховного процесу в початковій школі», від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», освітньої програми закладу на 2018/2019 навчальний рік, внутрішньої системи якості освіти Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та з метою визначення відповідності нормативним вимогам ведення ділової документації в школі вчителями, а саме: класних журналів, учнівських щоденників, учнівських зошитів було здійснено перевірку з  02.01.2018 по 18.01.2018 заступником директора з навчально-виховної роботи Гришко Н.М. та заступником директора з виховної роботи Теленик Г.О.

 Перелік обов’язкової ділової документації що підлягав перевірці та відповідальні

Алфавітна книга запису учнів.

Гришко Н.М., Перкевич Л.М

Книга протоколів засідання педагогічної ради.

Гришко Н.М., Перкевич Л.М.

Протоколи батьківських зборів (загальні , класні)

Теленик Г.О., класні керівники

Класних журналів: дотримання єдиних вимог до заповнення журналу класними керівниками на початок 2018/2019 навчального року та вчителями-предметниками;

Гришко Н.М.

Журнали обліку роботи гуртків

Теленик Г.О.

Особові справи учнів

Гришко Н.М., класні керівники

Медичні довідки учнів, Довідка форми № 086-1/о

Теленик Г.О., Межинська В.С., класні керівники

Табель успішності учнів

Гришко Н.М., класні керівники

Щоденників учнів: дотримання єдиного орфографічного режиму;

Гришко Н.М. класні керівники

Наявність робочих  зошитів  і зошитів для контрольних робіт;

 

Гришко Н.М., вчителі -предметники

 

            Алфавітна книга запису учнів ведеться в закладі з  01.19.2017року. Записи ведуться чітко і охайно. Прізвища учнів до списку записуються в алфавітному порядку незалежно від класів ,у яких вони навчаються. Для кожної літери алфавіту відводяться окремі сторінки і по кожній літері ведеться власна порядкова нумерація. Порядковий номер запису учня (учениці) в книзі одночасно є номером його (її) особової справи. Вибуття школярів оформлено наказом директора школи із зазначенням причини вибуття. Книга прошнурована ,пронумерована, скріплена підписом директора та печаткою  закладу загальної середньої освіти. Алфавітної книга ведеться відповідно до Нової Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти (Наказ МОН від 25.06.18 №676 ).

            У книзі протоколів засідань педагогічної ради  освітнього закладу з кожного питання, що обговорюється на засіданні приймаються рішення, у яких зазначаються терміни виконання і осіб, які відповідають за це. Протоколи засідань педагогічної ради оформлені  належним чином ,є виступи та доповіді.

            З 17.12. 2018 по 21.12. 2018 року заступником директора з виховної роботи Теленик Г.О. проводилася перевірка  стану роботи з батьками в 1-11-х класах, виконання плану роботи з батьками, залучення батьків до участі у освітньому процесі, психолого – педагогічної освіти батьків. 

            Найпоширенішим видом роботи з батьками є батьківські збори. Загальношкільні батьківські збори проводяться двічі на рік, класні – щомісяця.

Аналіз протоколів батьківських зборів засвідчив, що більшість батьків відвідують їх.  Найкраще відвідують збори батьки 1, 2 та 5 класів, найчасті пропускають батьки Сінгаєвського Владислава (9 клас), Заміхори Богдана (9 клас), Грибів Анатолія (11 клас), Івана (5 клас), Євгенія (3 клас). Визначити таких батьків, що пропускають батьківські збори у 6 та 10 класах неможливо, оскільки у протоколі  відсутній перелік прізвищ присутніх/відсутніх батьків, а лише їхня кількість. Відсутні протоколи батьківських зборів у класного керівника Бабенко В.В.

У протоколах батьківських зборів здебільшого відображені лише організаційні питання: «Оргнізаційно-настановча бесіда», «Відповідальність батьків за навчання і відвідування школи» (10 клас), «Професійні самовизначення» (8 клас), «Звіт голови батьківського комітету», «Вибори нового голови», «Харчування дітей» , «Медогляд учнів» - ( 1-11 класи). Теми батьківського всеобучу зазначені у 1- 10 класах: «Роль гри та іграшки в житті молодшого школяра» (1 клас), «Адаптація дітей 1 класу до школи», у 2-4  класах - «Дитяча книжка в сімейній бібліотеці», «Значення родинного виховання», у 5 класі – «Адаптація учнів 5 класу»,  «Формування здорового укладу життя. Яким повинен бути шкільний портфель?», у 6 класі – «Яким повинен бути режим дня шестикласників, здоровий спосіб життя», «Батьківський авторитет – могутня сила виховання», «Анкетування «Голос батьків», у 7 класі – «Фізичний розвиток школяра та шляхи його вдосконалення», « Як допомогти дитині добре вчитися»,  у 9 класі – тести для батьків «Чи можете ви?», розроблені пам’ятки для батьків, перегляд відеофільмів «Ми проти насилля», «Агресія підлітка», у 10 класі – «Досягнення учнів за І семестр».

            Кожен класний керівник відповідно до потреб та запитів батьківської громади обирає теми для батьківського всеобучу. Але заплановані заходи,  одноманітні за формою проведення  (лекції та індивідуальні консультації).  Для підвищення рівня інформованості  батьківської громади щодо превентивного та патріотичного виховання підлітків на загальношкільних батьківських зборах з відповідними доповідями виступає соціальний педагог Гнатів В.П., заступник директора з виховної роботи Теленик Г.О.

            Утворений  батьківський комітет школи, членами якого  є голови батьківських комітетів класів.  Протягом  навчального  року  проводиться 4 засідання (два рази  на семестр). Ведуться протоколи засідань.

            Батьки учнів залучаються  до організації та проведення  загальношкільних та класних  виховних заходів. Вже п’ятий рік постіль батьки є активними учасниками заходів до Дня України (13 жовтня) та Благодійного ярмарку «Будьмо милосердими разом!» (листопад). Традиційно батьки учнів є активними учасниками Першого уроку.  У Шевченківській школі існує традиція  щорічно проводити родинні свята, проте чомусь лише у середній та старшій ланці. Доцільно було б проводити їх і молодших класах, що сприяло б згуртуванню батьківського колективу, зацікавлювало б життя школи  тощо. Цього року  родинне свято пройшло у 9  класі.

            Можна відмітити особливо тісну співпрацю вихователя та вчителів з батьками майбутніх першокласників та самими першокласниками. Вчителі початкових класів та соціальний педагог проводять анкетування батьків та дітей з метою виявлення  рівня готовності до навчання, умов проживання дітей. Майбутня перша вчителька знайомиться з вихованцями дитячого садочка, відвідує їхній випускний. 

            У навчальному закладі навчаються учні, які належать до пільгової категорії (24 дітей, які живуть у багатодітних сім’ях, 1 дитина позбавлених батьківського піклування, 3 дитини-інваліда, 4 дитини із малозабезпечених сімей, 2 дітей-чорнобильці). Щорічно вчителями і соціальним педагогом проводиться обстеження матеріально-побутових умов  сімей, у яких проживають ці діти. Складаються акти обстеження. Регулярно проходять індивідуальні співбесіди з батьками  і опікунами  учнів.

            27.08.2018 року заступником  директора з НВР Гришко Н.М.  було проведено інструктаж з

учителями закладу щодо ведення класних журналів в 2018/2019 навчальному році. Всі вчителі отримали консультативну допомогу.

             Перевірка показала, що всі записи в класних журналах заповнюються вчителями  відповідно до нормативних вимог. Записи ведуться охайно,  чорнилами синього  кольору. Сторінки класного журналу розподілені для навчальних предметів раціонально, відповідно до вимог. Класними керівниками своєчасно проведено з учнями інструктажі, заповнено всі сторінки з техніки безпеки, списки учнів по кожному предмету написані в алфавітному порядку, номера особових справ зазначені відповідно до алфавітної  книги.

            Вчителі вчасно записують дату проведення уроку, тему уроку і домашнє завдання, виставляють поточні, підсумкові, семестрові оцінки; оцінки за письмові роботи, практичні, лабораторні, контрольні; ведуть тематичний облік навчальних досягнень учнів, відповідно до наказу МНО України від 03.06. 2008 р.№ 496. Оцінювання в основному відповідає «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Відповідно до вимог здійснюється вчителями календарне планування та оформлення запису тем уроків, види робіт на уроці, оформлення домашніх завдань.

            У всіх журналах наявні листки здоров’я встановленого зразка. Записи стосовно учнів, які за станом здоров’я звільнені від уроків фізичного виховання, «Основи захисту Вітчизни», трудового навчання або зараховані до підготовчої групи здійснюються відповідно до вимог: на підставі  довідок ЛКК.

Класними керівниками ведеться облік відвідування, записуються вчасно  теми проведених бесід і годин спілкування.

Заповнено сторінки загальних відомостей про учнів та їхніх батьків, номери особових справ учнів.  На відповідних сторінках відображено інструктаж з правил безпеки..

При перевірці  класних журналів встановлено ряд порушень:

 •       учителі несвоєчасно записують теми проведених уроків, допускають у журналі виправлення .

            У розділі "Зауваження до ведення журналу" керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, - термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис і дату про ознайомлення із зауваженнями та відмітку про усунення недоліків.

         Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

          На виконання плану роботи закладу освіти на 2018-2019 навчальний рік заступником директора з виховної роботи Теленик Г.О. проводилось вивчення роботи гуртків з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів. Перевірялися питання охоплення учнів школи позаурочною діяльністю, активність їх під час проведення занять, результативність роботи гуртків. Перевірено плани гурткових занять, журнали, в яких фіксується облік проведених занять, проведено співбесіди з учителями та учнями.

            Важливим моментом роботи гуртків є організований набір дітей відносно їх уподобань, інтересів та навичок. У школі дотримано вимог до наповнюваності груп. рівень залучення до гурткової роботи вихованців школи.

У вересні було організовано роботу гуртків:

 • «Джура» (керівник Петрахаус О.М.) – 3 год.;
 • «Теніс» (керівник КондратюкМ.І.) – 2 год.

            Гурток козацько-лицарського виховання «Джура», керівник гуртка Петрахаус О.М., відвідують 12 здобувачів освіти 5-11-х класів. Керівник гуртка керується навчальною програмою згідно Листа ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» від 15.06.2017 року №21.1./12-Г-227, здійснює контроль за відвідування учнями занять та веде записи у журналі гурткової роботи про  проведені заняття. Плани занять відповідають календарному плануванню роботи гуртка на І семестр 2018/2019 навчального року. Учні працюють з інтересом, старанно. Заняття сприяють фізичному розвитку, пізнавальних можливостей школярів, розширенню їх кругозору.

            Робота у гуртку позитивно впливає на розвиток здібностей дітей та виховання поваги до традицій українського народу. Гуртківці старанно готуються до районної військово-патріотичної гри “Джура”. Беруть активну участь у акції “Маскувальна сітка”, “Допоможемо солдатам АТО”. Вихованці із задоволенням відвідують гурток.

            Гурток «Теніс», керівник гуртка Кондратюк М.І., відвідують 12 здобувачів освіти 5-11-х класів. Керівник гуртка керується навчальною програмою згідно Листа МОН від 01.06.2013 № 1/11-9332, здійснює контроль за відвідування учнями занять та веде записи у журналі гурткової роботи про проведені заняття. Плани занять відповідають календарному плануванню роботи гуртка на І семестр 2018/2019 навчального року. Учні з цікавістю відвідують гурток. Заняття сприяють фізичному розвитку. Результати роботи гуртка учні показали на районних змаганнях з тенісу, а саме:

- команда школи – ІІІ місце;

-  Мороз Ірина (9кл.) - ІІ місце.

            Та на ряду з вищезазначеним, під час перевірки виявлено ряд недоліків.

Перевірка засвідчила, що керівник гуртка Петрахаус О.М. несвоєчасно здійснює записи у журналі про проведені заняття; недостатньо використовує на заняттях сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

            Особові справи учнів 1- 11 класів перевірялися в грудні місяці. У 1класі 13 учнів. Особових справ - 13; є заяви батьків, копії свідоцтв про народження; .2 клас-18 учнів ,18 особових справ;наявні заяви батьків,копії свідоцтв про народження,3 клас-15 учнів. Особових справ-15;є заяви батьків, копії свідоцтв про народження, виставлено оцінки за рік.4клас-16 учнів,особових справ-16;є заяви батьків ,копії свідоцтв про народження,виставлено оцінки за рік.5 клас-13 учнів ,13особових справ; є копії свідоцтв про народження ,заяви батьків , характеристики ,виставлено оцінки за рік.6клас-12 учнів ,12особових справ;є заяви батьків ,

копії свідоцтв про народження, виставлено оцінки за рік.7 клас -9учнів ,9 особових справ;

 є заяви батьків,копії свідоцтв про народження,виставлено оцінки за рік.8 клас -8 учнів ,8 особових справ ;є копії свідоцтв про народження,заяви батьків ,виставлено оцінки за рік.

9 клас -6 учнів ,6 особових справ ;є заяви батьків,копії свідоцтв про народження,виставлено оцінки за рік.10 клас-7 учнів ,7 особових справ ;є копії свідоцтв про народження,заяви батьків,виставлено оцінки за рік.11 клас -3учні,3 особових справи;є заяви батьків ,копії свідоцтв про народження, виставлено оцінки за рік.

            Станом на 01.09.2018 р. медичним оглядом було охоплено 115 учнів.

            Напередодні медичного огляду медичною сестрою Межинською В.С. та класними керівниками 1-11 класів було проведено роз’яснювальну роботу з батьками учнів щодо необхідності проходження медичного обстеження дітей.

На підставі проведеного медичного огляду дітей складені Листки здоров’я. Звільнених від занять фізичною культурою троє учнів. Горобець Є. – 2 клас, Куц Д. – 4 клас, Федорова Н. – 6 клас.

Але, медичний огляд не пройшли 5 учнів. Медичною сестрою Межинською В.С. проведена повторна роз’яснювальна робота з батьками учнів, які не пройшли медичного огляду: Сокол А.- 1 клас, Сокол А. – 3 клас, Сокол С., - 7 клас, Гриб І. – 5 клас, Желєзний В. – 5 клас, щодо обов’язкового проходження медичного огляду дітей.

            Табелі успішності учнів 3-11 класів наявні в усіх школярів. Виставлені оцінки за І семестр, є підписи класного керівника та батьків.                                                                                                                 

            У 5 класі, класний керівник Треніна Л.Є., перевіркою встановлено, що щоденники мають всі учні. На момент перевірки був відсутнім Гриб І. У цілому перевірка показала, що стан ведення учнівських щоденників знаходиться на достатньому рівні. Записи домашнього завдання ведуться з допомогою вчителів-предметників, а також і батьками. Відбувається своєчасна перевірка класним керівником та батьками присутність учнів на уроках. Усі щоденники в обкладинках. До щоденників заносяться зауваження, звернення та повідомлення вчителя батькам (про результати навчання, період перебування дітей на канікулах, запрошення на святкові концерти тощо). . Класний керівник 6 класу Саковець І.Г.. веде облік навчальних досягнень учнів, робить відповідні записи для батьків про поведінку дитини під час уроків, про проведення бесід на канікулярний період тощо. Але виявлені такі недоліки як неохайний вигляд щоденника у Туніка Д.,Навроцького А., які не можуть самостійно заповнювати щоденники.  Відсутні підписи батьків у Бугаєнка Ю.

 • Під час перевірки щоденників у 7-му класі встановлено, що з присутніх учнів щоденники мають всі. Класний керівник Кравець Т.Л. систематично працює з дитячими щоденниками, а саме: простежується щоденний облік оцінювання; використовується епістолярний стиль спілкування з батьками, де записуються зауваження про поведінку дитини під час перебування в закладі,  записуються оголошення для батьків. Але були виявлені деякі недоліки у веденні щоденників учнями: у Сокола С. залишилися невиправлені помилки в ПІБ вчителів,  Макаренко О. не записав розклад уроків на поточний тиждень.                                                                                                                                   
 • Перевіркою встановлено, що у 8 класі рівень ведення щоденників на достатньому рівні. Щоденники мають всі. Простежується систематичність контролю з боку класного керівника Швороб Н.В., яка досконало перевіряє щоденники учнів, виправляє помилки в підписах титульних сторінок, ПІБ учителів , є оголошення для батьків, в цілому простежуються підписи класного керівника та батьків, велика кількість поточних оцінок. Але у Навроцького О. немає підписів батьків за останній місяць (грудень).                          
 • Якісна та плідна робота з щоденниками простежується в роботі класного керівника 9 класу Коптілєц А. В. Щоденники мають всі учні. Класний керівник стежить за навчальними досягненнями учнів та повідомляє про них батьків шляхом виставлення оцінок з усіх предметів за певний період до щоденників.  У Заміхори Б., Сингаєвського  В. стан ведення щоденників незадовільний. Ці діти не підлягають контролю з боку батьків, байдуже ставляться до навчання, а тому й безвідповідально відносяться до шкільних речей, особливо щоденника.
 • Учні 10 класу ( класний керівник Петрахауса О.М.).  щоденники мають усі. В цілому є підписи класного керівника та батьків. Всі учні записи ведуть самостійно, охайно. Виявлені деякі недоліки у веденні щоденників учнями: у щоденниках майже відсутні поточні оцінки,допущені виправлення у написанні  ПІБ вчителів, відсутні підписи батьків у щоденнику Гандіна Д.
 • Учні 11 класу (класний керівник Бабенко В.В.) не завжди своєчасно заповнюють сторінки щоденника, майже не записує домашнє завдання Гриб А. У щоденнику Кольцова В. не вистачає великої кількості підписів батьків.

            Дотримуючись єдиного орфографічного режиму в школі  вчителі – предметники мають відповідну кількість зошитів:

-з іноземної мови по 2 зошити та один для словника (2-11 кл.);

-з української мови у 5-9 кл.-  по 2 зошити , у 10 -11кл. -1 зошит;

-з математики ; у 1-6 класах - по 2 зошити, у 7-9 кл. – по 3 зошити,у 10-11 кл. -1 зошит;

-з української  літератури -1 зошит;

-з хімії, біології ,фізики – по 2 зошити (1-для виконання класних і домашніх робіт,1 для  оформлення лабораторних, практичних робіт ,практикумів);

-з географії, природознавства, історії, астрономії, креслення, інформатики, курсів за вибором, захисту Вітчизни-по 1 зошиту;

-з музики -2 зошити,з них1-нотний зошит.

Для контрольних робіт з української мови, іноземної,з літератур ,математики, .фізики, хімії, біології заведено зошити.

            Вчителі дотримуються встановленого порядку ведення зошитів:

- записи в зошитах виконують кульковою ручкою синього кольору (для оформлення таблиць ,схем використовують простий олівець). Бали за ведення учнями зошитів виставляються щомісячно на сторінках класних журналів.  Та поряд з цим є ряд недоліків щодо роботи з учнівськими зошитами: учні не завжди дотримуються вимог до ведення зошитів, записи ведуть неохайно(Макаренко В.(5клас), Гриб І.(5клас), Заміхора Б. (9 клас),  ГандінД.(10 клас). Слід звернути увагу на те що в 10 -11 кл. у робочих зошитах-інше оформлення :на полях зазначають дату цифрами,крім української мови (дата записується словами)

 

Заступник директора

з навчально-виховної роботи                                                         Н.М. Гришко

Заступник директора

з виховної роботи                                                                            Г.О.Теленик

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 144 | Завантажень: 41 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar