person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

11.04.2019 №37 Про стан викладання інформатики у Шевченківській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів
[ Викачати з сервера (91.0 Kb) ] 17.04.2019, 09:34

Н А К А З

11.04.2019 №37

 

Про стан викладання інформатики

у Шевченківській загальноосвітній

школі І – ІІІ ступенів

 

З метою вивчення рівня формування теоретичної бази знань учнів та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, пізнавальній діяльності учнів та результативності роботи вчителів вивчався стан викладання інформатики в Шевченківській ЗОШ І – ІІІ ступенів.

У закладі  інформатику викладають:

Тодорчук Сергій Геннадійович, освіта вища, кваліфікаційна категорія –вища, стаж роботи 14 років, у 2009 ,закінчив Миколаївський державний педогогічний університет імені В.О.Сухомлинського за фахом педагогіка методика середньої освіти, математика та основи економіки. Бабенко Віктор Володимирович, освіта вища, кваліфікаційна категорія – ІІ, стаж роботи 15 років ,закінчив Херсонський державний педагогічний університет за фахом ПМСО,історія,правознавство.

Викладання  інформатики у закладі  регламентується  Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивченняв закладах загальної середньої освіти інформатики у 2018-2019 навчальному році.Додаток до листа Міністерства освіти і науки від 03.07.2018 р.№1/9-415.  Викладання  предмета  проводиться  згідно нормативних документів:  розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань та  практичних робіт, передбачених навчальними програмами для загальноосвітніх класів.

Під час перевірки були відвідані уроки, перевірені календарні та  поурочні плани, класні журнали, робочі зошити.

Перевірка поурочних планів  та відвідані уроки показали , що у  вчителів  інформатики поурочні плани продумані , в них чітко визначені мета та етапи уроку, заплановані різноманітні форми роботи учнів на уроках .

Учителі готуючись до уроків використовують матеріал із фахових журналів,  мережі Інтернет, посібників, які містять усі аспекти навчально-виховного процесу з інформатики.

На період перевірки було встановлено, що програма з інформатики виконується, кількість та зміст проведених практичних, перевірних робіт відповідає чинній програмі з інформатики.

Відвідані уроки показали, що вчителі мають достатню теоретичну підготовку, ознайомлені з навчальними програмами, нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо викладання інформатики. Постійно займаються самоосвітою, працюють над підвищенням фахового рівня, курси підвищення кваліфікації проходять завчасно, беруть участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів інформатики.

Впровадження курсу інформатики з 2 класу  дає  можливість вчителям інформатики навчити учнів працювати з ІКЗ, засвоїти знання, сформувати вміння та навички в роботі з офісними додатками, що в подальшому, в старшій школі,  покращить рівень знань учнів та полегшить вивчення курсу «Інформатика» та дозволить поглибити знання з предмета у школярів, застосувати їх для вивчення інших шкільних предметів.

На час перевірки встановлено, що учнями та вчителями закладу іноді створюються мультимедійні презентації та навчальні проекти у рамках вивчення окремих предметів.

Результати відвідування уроків у Тодорчука С.Г. свідчать про те, що вчитель володіє методикою викладання предмету, має достатню навчально - методичну підготовку, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні здібності, індивідуальні нахили та інтереси, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою.

На уроках  інформатики у  ефективно  проходить  робота із підготовки учнів до практичних  робіт. Під час пояснення нового матеріалу вчитель використовує заздалегідь підготовлені презентацїі, робить  потрібні роз’яснення щодо виконання завдання.

На своїх уроках Сергій  Геннадійович  активно використовує  різноманітні форми та методи активізації пізнавальної діяльності учнів: робота з алгоритмічно-інструктивними картками, комп’ютерними тестами, створення презентацій тощо.  Сучасні форми та методи навчання, які активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення інформатики. Це робота в групах різнорівневого складу, в парах, індивідуальна робота учнів.

Уроки Тодорчука С.Г. мають логічне завершення: проводиться перевірка завдань, які дано учням перед його початком. Висновки за проведеним уроком робить учитель або учні. Прийоми мотивації та організації навчальної роботи учнів упродовж уроку сприяють створенню такої ситуації, при якій учні відчувають задоволення від своїх успіхів у навчанні. Зміст уроку сприяє розвитку в учнів інтересу до навчання. Активна робота учнів у ході уроків дозволяє зробити висновок, що матеріал з теми засвоєно і мети його досягнуто. Уроки проводить відповідно до обґрунтованого, чіткого плану уроку. Велику увагу вчитель приділяє розвитку мовлення учнів та навичок роботи на комп’ютері.

Треба відмітити і особистість вчителя. Спокійний тон, уважне і добре ставлення до учнів в поєднанні з вимогливістю, манера звертатися до класу, витримка — все це передається дітям і слугує еталоном людських відносин.

Бабенко В.В. добре ознайомлений з навчальними програмами та нормативними документами, приділяє належну увагу підвищенню освітнього і методичного рівнів. Календарне планування складене відповідно до діючих програм, вчитель веде поурочне планування.

Відвідані уроки показали, що вчитель в основному володіє методами і прийомами роботи на уроці. Доступно пояснює новий матеріал, належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій. З  метою профілактики прогалин у сприйнятті та засвоєнні найбільш складних понять, вчитель впроваджує систему запису в навчальних зошитах конспектів уроку для ефективного використання під час відповідей, розв’язування задач. На уроках використовує мультимедійні презентації (пояснення нового матеріалу). У ході вивчення теми «Визначення найкоротшого шляху між графами» у 11 класі вчитель використав  презентацію з визначенням основних понять, малюнки графів.

Проте недостатньо уваги приділяється практичній спрямованості та диференціації навчальної діяльності учнів, відсутній дидактичний матеріал.

Водночас, потрібно більше уваги приділяти різноманітності роботи на уроці, різним способам подачі інформації та отримання результатів, краще продумувати домашнє завдання, продумувати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань.

Для забезпечення стану викладання інформатики на належному рівні заведено робочі зошити з інформатики, де учні в стислій формі конспектують основні поняття та терміни. Практичні роботи учні виконують на комп’ютері, зберігаються у електронному вигляді на робочих місцях кожного учня.

       Ведення класного журналу відповідає вимогам, навчальна програма виконується.

Для учнів 5-11 класів закладу у 2018- 2019 році проведено День безпечного Інтернету, у ході якого надавалася практична допомога як учням, так і батькам, вчителям щодо безпечного використання Інтернету.

Уже декілька  років поспіль учні школи беруть участь у щорічному Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»

У закладі організовуються шкільні тури Всеукраїнської олімпіади з інформатики та ІТ, учні беруть участь у районних олімпіадах.

Предмет інформатики доволі специфічний. Оволодіти знаннями з предмету неможливо без комп’ютера, вивчаючи лише теоретичний матеріал.

У закладі функціонує кабінет інформатики, який забезпечений технікою (11 учнівських місць + 1 учительське,), навчальними посібниками, довідковою літературою. У кабінеті є правила з техніки безпеки та правила роботи у комп’ютерному класі. Робочі  місця забезпечені інструкціями  роботи з комп’ютером. При організації освітнього  процесу у кабінеті інформатики вчителі дотримуються вимог щодо проведення інструктажів з охорони праці. Заняття у кабінеті інформатики проводяться відповідно до графіку роботи кабінету.

Відрадно те, що комп’ютерний клас у своїй роботі використовують вчителі інших предметів, учні. У закладі створено  вільний доступ до комп‘ютерної техніки усім учасникам освітнього процесу. Комп’ютерна техніка використовується на уроках інформатики, курсах за вибором, при викладанні предметів навчального плану, для позаурочної діяльності.

У школі створена електронна скринька, веб-сайт.

Адміністрацією навчального закладу перевіряється ведення класних журналів, виконання навчальних програм, поурочних планів.

З метою визначення рівня знань, умінь і навичок з інформатики адміністрацією закладу щорічно проводяться контрольні роботи, здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр.

Результати навчальних досягнень учнів за І семестр з інформатики  учнів 5-11 класів

 

 

Пред­мет

 

 

Клас

Достатній рівень.

Середній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Учитель

 

 

 

 

1.

Інформатика

5

6

3

4

0

Тодорчук С.Г.

 

2.

Інформатика

6

3

5

4

0.

Тодорчук С.Г.

 

 

 

3.

Інформатика

7

3

2

4

0

Тодорчук С.Г.

 

4.

Інформатика

8

2

4

2

0.

Тодорчук С.Г.

 

5.

Інформатика

9

2

1

3

0

Тодорчук С.Г.

 

6.

Інформатика

10

2

5

0

0

Тодорчук С.Г.

 

7.

Інформатика

11

2

1

 

 

Бабенко В.В.

 

 

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час про­ведення контрольних робіт з інформатики. У  закладі були проведені контрольні зрізи у 9 та 11  класах. Контрольними зрізами було охоплено 9 учнів, із них6 учнів 9 класу та3 учні 11 класу.

Узагальнені кількісні  результати  контрольних  робіт наведено в таблиці 2.

Предмет

Клас

Учнів у класі

Писали роботу

В

%

Д

%

С

%

П

%

Якість знань

 
 

Інформатика

9

6

6

0

0

4

66%

1

16%

1

16%

66%

 

Інформатика

11

3

2

0

0

1

50%

1

50%

0

0%

50%

 

 

Аналізуючи результати контрольних робіт учнів 9,11 класів, можна зазначити, що рівень знань учнів достатній. Але жоден учень не виконав контрольну роботу на високому  рівні.

Із 6 учнів 9 класу достатній  рівень знань показали  4учні(66%), 1 учень має знання середнього рівня(16 %),1 учень має знання початкового рівня (16%).

Із 2 учнів 11 класу достатній рівень знань показали 1учень(50%),  середній рівень знань з основ програмування має 1 учень(50%).

Аналіз рівня виконання державних вимог щодо змісту та рівня навчальних досягнень за наслідками контрольних робіт показав, що при вмінні практично працювати з комп’ютером, учні мають досить слабку теоретичну підготовку. Основні помилки були допущені при складанні програм до розв’язування задач на підставі вищезазначеного:

 

Наказую:

 

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гришко Н.М. школи:
 • продовжити моніторинг знань учнів з предмету та заслуховувати його результати на    педагогічних радах,  методичних нарадах тощо;
 • посилити  роботу з обдарованими дітьми з інформатики, сприяти їх залученню до участі в  олімпіадах, МАН, проектної діяльності, конкурсах учнівської творчості;
 • активізувати роботу вчителів інформатики з узагальнення власного досвіду, представлення власних робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових  виданнях;
 1. Вчителям інформатики
 • більше уваги приділяти розгляду теоретичних питань, вимагати від учнів їх ґрунтовного розуміння;
 • організувати уроки повторення з метою систематизації і узагальнення знань учнів з тем, на які допущено найбільше помилок;
 • розвивати творчі здібності  учнів шляхом підбору спеціальних завдань;
 • приділяти більше уваги домашнім завданням, урізноманітнювати та диференціювати їх, систематично контролювати підготовку учнів до уроку.
 • більш активно використовувати перспективні освітні технології навчання інформатики  (проектні,  інтерактивні тощо), що дозволить пожвавити, оптимізувати й урізноманітнити форми та методи викладання інформатики, активізувати пізнавальну діяльність школярів.
 • систематично використовувати у процесі викладання інформатики міжпредметні зв’язки;
 • активізувати роботу з обдарованими учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних завдань, участі в МАН, Інтернетолімпіадах.
 • Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гришко Н.М.

 

 

 

 

  Директор   школи                                                                           С. Тодорчук

 

 

           З наказом ознайомлені:

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 15 | Завантажень: 4 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar