person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

05.06. 2019 № 61 Про виконання навчальних планів і програм у Шевченківській загальноосвітній школі у ІI семестрі та за рік 2018/2019
[ Викачати з сервера (32.7 Kb) ] 09.06.2019, 20:45

НАКАЗ

05.06. 2019 № 61

 

Про виконання навчальних планів

і програм у Шевченківській

загальноосвітній школі

у ІI семестрі та за рік

2018/2019 навчального року

 

Навчальний процес у школі організований відповідно до освітньої програми, затвердженої директором навчального закладу, та схваленої педагогічною радою №1 від 17.08. 2018 р.   Освітня програма для 1-го класу складена на основі типової освітньої програми ,розробленої під керівництвом О.Я.Савченко, затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018№268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти». Освітня програма для 2-4 класів складена на основі типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня». Освітня програма для 5-9 класів складена на основі типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України №405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня». Освітня програма  для 10-го класу складена  на основі типової освітньої програми, затвердженої наказом МНО України №408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої  освіти ІІІ ступеня». Освітня програма для 11 класу складена на основі типової освітньої програми ,затвердженої наказом МОН України №406 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» Навчальні заняття організовуються за семестровою   системою:  І семестр тривав з 3 вересня по 30 грудня 2018 року.    На протязі  І семестру проводилися  канікули:  осінні – з 30 жовтня по 05 листопада, з 31 грудня по 13 січня тривали зимові канікули, весняні-з 01 квітня  по 07. квітня.

   У календарно-тематичних планах з усіх предметів у  2018-2019 навчальному році суттєвих змін не було.   Але відбулися зміни у розкладі у зв’язку з перебуванням деяких вчителів на курсах підвищення кваліфікації, на лікарняних листах.

 Години  історії та християнської етики (12 годин) у 5-7 класах, які були винесені на вакансію, на протязі ІІ семестру викладалися вчителем  Перкевич Л.М. Уроки Шевченко Г.М., вчителя 3 класу, яка перебуває на лікарняному, проводила  вчитель української мови та літератури Саковець І.Г.

З 05 по 14 вересня вчитель історії та християнської етики перебував на курсах підвищення кваліфікації. Уроки були замінені іншими годинами. Протягом вересня- жовтня Гнатів В.П. вичитав свої уроки згідно розкладу.

З 03.09. по 12.09. вчитель історії, географії Бабенко В.В. перебував на Навчальних зборах територіальної оборони. Уроки були замінені ішими годинами. Протягом вересня-жовтня вичитав свої уроки згідно розкладу.

З 08.01. по 25.01.перебувала на курсах підвищення кваліфікації вчитель української мови та літератури Саковець І.Г. Її уроки були замінені вчителями Гришко Н.М.,Теленик Г.О.,Дудченко А.М.,Бабенком В.В., вчителями української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії.

З 28.01.-18.02. перебувала на курсах підвищення кваліфікації вчитель молодших класів Гуда І.М. Її уроки були замінені психологом Треніною Л.Є.

З 11.02. по 15.02.перебувала на лікарняному вчитель української мови та літератури Кравець Т.Л. Її уроки були замінені вчителем української мови та літератури  Саковець І.Г. та іншими вчителями.

З 18.02. по05.03. перебувала на курсах підвищення кваліфікації вчитель фізики Швороб Н.В. Її уроки були замінені вчителем математики Узуновим О.М., вчителем інформатики Тодорчуком С.Г. та іншими вчителями

Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально- виховної роботи, з метою виявлення стану виконання навчальних програм в травні 2019 року було проведено співбесіди адміністрації школи з вчителями, перевірка навчальної документації, класних журналів, календарних та поурочних планів, зошитів для контрольних, практичних та лабораторних робіт з метою з’ясування рівня виконання навчальних програм та планів.

  Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми і запис виконання його в класному журналі, проведення передбаченого мінімуму контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, обов’язкових практичних робіт з фізики, хімії, біології, географії, історії використання міжпредметних зв’язків.

   Питаннями виконання навчальних програм адміністрація школи цікавилася також під час відвідування уроків на протязі семестру, визначаючи в процесі аналізу уроків послідовність і якість виконання програм.

   Проведена перевірка показала, що навчальні плани і програми в  2018-2019 навчальному році з предметів інваріантної та варіативної частини освітньої програми виконано.     

   Вчителі здійснювали своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт.

     Під час відвідування уроків обов’язково зверталась увага на відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем матеріалу і його відображення на уроці.  Записи у класних журналах відповідають навчальним програмам і календарному плануванню.

    Учителі початкових класів провели необхідну кількість контрольних робіт, видів перевірки з української мови та математики відповідно до вимог навчальних програм,  використовували інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році, інструктивно – методичні матеріали щодо контролю та оцінювання учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2018-2019 н.р., відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 №1/9-74 , а також наказу МОН від 20.08.2018 року № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»,

   Ведення класних журналів вчителями початкових класів відповідає  методичним рекомендаціям,  затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 “Про затвердження інструкції щодо заповнення   Класного журналу для  2-4 класів загальноосвітніх навчальних  закладів”  та наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного  журналу учнів першого класу Нової української школи». 

    Дотримувалися вимог інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році (додаток до листа Міністерства освіти і науки України №1\9-415 від 03.07.2018),програм при написанні контрольних робіт, творів, переказів, проведення уроків зв’язного мовлення, уроків з літератури  і вчителі української мови та літератури. Вчителі проводили оцінювання навичок мовленнєвої діяльності, говоріння, читання згідно вимог навчальної програми з української мови.   

    Учитель англійської мови провів контрольні перевірки навичок письма, говоріння, читання, аудіювання відповідно до вимог програми.

   Учителі математики провели тематичні контрольні роботи відповідно до вимог програми з математики. Вчителі фізики(Швороб Н.В. провела відповідно по класах контрольні та лабораторні роботи 7 клас-5 к.р. та 12 л.р.;8 клас- 5 к.р. та 5 л.р.;9 клас-6 к.р. та 7 л.р.;10 клас -7 к.р. та 8 л.р.;11клас-5 к.р. та 5 л.р.), географії(Бабенко В.В.використовував зошити з друкованою основою для практичних робіт для 6-10 класів Стадник О.Г.,виконано робіт 6 клас -7 практичних;7 клас-12 пр.р.; 8 клас-11пр.р.;9 клас-7 пр.р.;10 клас -7 пр.р.), біології, хімії, інформатики виконали передбачену програмою кількість практичних, лабораторних, контрольних робіт, дотримувалися вимог щодо проведення інструктажів із техніки безпеки, про що здійснювалися записи в графі «Зміст уроку» та окремих журналах.

   З усіх предметів здійснювалося тематичне оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінок відповідає вимогам навчальних програм.  Вчителі при оцінюванні учнів 5-11 класів користувалися орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222.

      З метою недопущення перевтоми учнів, контрольні роботи проводилися згідно графіка, затвердженого заступником директора  з навчально-виховної  роботи.

    Учителі базової школи при оформленні класних журналів 5-9 класів дотримувалися вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496.

  Результативно й систематично протягом 2018-2019 навчального року проводилась методична робота , спрямована на підвищення рівня фахової і методичної підготовки вчителів.

  Проведені засідання педагогічної ради, на яких було розглянуто моніторинг    успішності учнів, визначені причини зниження якості знань та були розроблені шляхи її покращення. Аналіз успішності учнів за 2018-2019 навчальний рік розглядався на загальношкільних батьківських зборах, були представлені фото презентації спільної навчально-виховної роботи учнів та педагогів. Також  були проведені класні збори у 1-11 класах, на яких здійснювався детальний аналіз успішності учнів.

    На протязі 2018-2019 навчального року проводилися засідання ШМО, наради при директорові,  на яких були розглянуті питання результатів вивчення стану викладання предметів: фізики, інформатики, історії України, всесвітньої історії, інших нагальних питань навчально-виховної роботи. 

    Згідно плану роботи проводилися засідання методичних об’єднань, на яких вирішувалися   проблеми навчальних предметів певного циклу, розглядалися питання удосконалення освітнього процесу та підвищення ефективності роботи педагогічних працівників.  Вчителями усіх методичних об’єднань  проведені відкриті уроки, заняття, виховні заходи для вивчення  та передачі педагогічного досвіду, також у рамках атестації. На них запрошувалися члени методичних об’єднань, члени атестаційної комісії Це свідчить про тісну співпрацю усіх педагогічних працівників школи.     

Виходячи з вище викладеного,

              

НАКАЗУЮ:

 1. Вважати виконаними навчальні програми і плани з усіх предметів інваріантної та варіативної частини освітньої програми в 2018-2019 навчальному  році.

2. Керівникам методичних об’єднань:

2.1. Під час планування роботи ШМО на 2019-2020 н.р. включити  опрацювання з членами методичних об’єднань нормативних  документів щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів.

 2.1 Виносити на розгляд зміни в навчальних програмах  для здійснення календарно – тематичного планування (кількість годин, тематичних, контрольних, практичних тощо).

(серпень 2019 року)

2.2.  Забезпечити об’єктивність оцінювання знань і вмінь учнів.

3. Учителям школи:

3.1. При плануванні роботи на  2019-2020 н. р.  дотримуватися вимог навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України.

(постійно)

3.2. Ретельно планувати корекційну та індивідуальну роботу в 2019-2020 навчальному  році  для підвищення результативності та якості знань.

(серпень 2019 р.)

3.3. Інтенсифікувати процес навчання, використовуючи прогресивні технології проведення уроків (урок-залік, урок-лекція, урок - семінар, урок-дослідження, урок-блок, урок-консультація, урок-кейс та інші), поєднувати споріднені теми (на протязі року) .

4. Заступнику директора  з НВР Гришко Н.М.:

4.1. З метою недопущення перевантаження учнів, на початку  2019-2020  навчального року скласти графік контрольних робіт і контролювати його дотримання вчителями школи.

(постійно)

4.2.Перевіряти оптимальність календарно-тематичних планів вчителів, у разі необхідності – надавати допомогу вчителям у корекції планів.

(постійно)

4.3. Під час здійснення внутрішкільного контролю за  освітнім процесом аналізувати питання якості виконання навчальних програм і робочих навчальних планів.

(постійно)

 4.4. Сприяти   проведенню  відкритих уроків, занять, виховних заходів  для вивчення  та передачі педагогічного досвіду.

4.5. Згідно плану роботи  вивчати стан  викладання навчальних предметів, хід підготовки учнів до ЗНО та ДПА.

5. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

6. Контроль даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гришко Н.М.

 

 

Директор школи                                                                           С. ТОДОРЧУК

 

 

З наказом ознайомлені:

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 39 | Завантажень: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar