person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2018-2019 навчальний рік

03.06.2019 №59 Про  підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами за 2018-2019 н.р.
[ Викачати з сервера (47.4 Kb) ] 09.06.2019, 20:42

Н А К А З

03.06.2019 №59

 

Про  підсумки методичної

роботи з педагогічними

кадрами за 2018-2019 н.р.

 

Методична робота з педагогічними працівниками школи у 2018/2019 навчальному році проводилася у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про шкільні методичні об’єднання, наказу по школі №110 від 29.08.  «Про організацію  методичної роботи в 2018-2019 навчальному році « та була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителів, підвищення їх фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь та розвитку творчості шляхом участі у методичних заходах різних рівнів, самоосвіти, що сприяло відповідності знань, умінь і навичок педагогів сучасним вимогам.

Методичну діяльність школи базовано на підґрунті методичної проблеми «Компетентнісний підхід та особливості  соціалізації  особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», яку в  2018/2019 навчальному році реалізували через виконання таких завдань:

 • Підвищення професійної майстерності педагогів щодо здійснення процесу соціалізації особистості;
 • Соціалізуюча спрямованість педагогічних інновацій;
 • удосконалення педагогічної майстерності вчителів;
 • поліпшення міжособистісних стосунків між учасниками освітнього  процесу;
 • правова освіта неповнолітніх;
 • упровадження системи моніторингу учнів;
 • забезпечення умов розвитку обдарованих дітей;

Оновлення роботи шкільної організаційно-методичної служби відбулося за напрямами:

створення бази сучасних нормативно-правових документів щодо розвитку освіти;

 

 

широке інформування громадськості щодо інноваційних процесів та ефективного педагогічного досвіду в школі.

Цілеспрямовано здійснювалась позаурочна  діяльність, що забезпечувало мотивацію учнів у навчанні: предметні тижні, гурткова робота.

Протягом 2018/2019 навчального року було організовано роботу ме­тодичних об’єднань учителів-предметників (4 методичних об’єднання), затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників із числа досвідчених педа­гогів. Роботу методичних об’єднань було спрямовано на вдоскона­лення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Проведено заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювали як орга­нізаційні (підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, розгляд  завдань для державної підсумкової атестації), так і організаційно-методичні питання. З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Але варто зазначити, що методичний рівень цих уроків у біль­шості випадків був достатнім. Учителі  ­демонстрували цікаві прийоми, форми роботи. Чимала кількість уроків мали традиційну форму організації навчання.

2019/2020  навчального року адміністрації школи та керівникам шкільних методичних об’єднань необ­хідно звернути увагу на впровадження нових педагогічних технологій під час організації навчання та нетрадиційні форми проведення уроків.

Необхідно вважати впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та компетентнісний підхід до організації освітнього  процесу пріоритетним напрямом роботи навчаль­ного закладу 2019/2020 навчального року.

Відповідно до Програми комп’ютеризації роботу 2018/2019 навчального року проводили за такими напрямками:

 • стан комп’ютеризації управлінської діяльності;
 • стан використання навчального, управлінського, програмного забезпечення;
 • використання Інтернет-технологій у НВП та управлінській діяльності.

Учителі школи активно використовують ІКТ в освітньому процесі.

2018/2019  навчального року велася робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання, а саме:

 • постійно оновлювався інформацією шкільний сайт http://шевченківськазош.pp.ua/
 • проводилося навчання педагогічних працівників з питань інформатизації освітнього  процесу.

Протягом 2018-2019  навчального року було продовжено діяльність працівників школи з підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером.

 

 

З цією метою було сплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальної роботи учителів.

Недоліки, що потребують усунення в подальшій роботі:

 1. Недостатньо розвинена матеріально-технічна база.
 2. Потребує вдосконалення система роботи щодо запровадження дистанційного навчання у школі.

2019/2020 навчального року педагогічному колективу необхідно працювати над такими проблемами:

 1.  Підвищення рівня комп’ютерної грамотності.
 2.  Розробка лекцій для вдосконалення системи впровадження дистанційного навчання.

Протягом 2018/2019 навчального року активізовано роботу шкільних методичних об’єднань.

В 2018 -2019 н. р. методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання і виховання учнів. З урахуванням рівня організаціі освітнього  процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени МО працювали  над науково - методичною проблемою  «Проектування педагогічного простору для стимулювання внутрішньої і зовнішньої мобільності учасників  освітнього  процесу»

       Над цією проблемою працювали 4 вчителі, члени методичного об’єднання :

Поленок О.В.– вчитель І категорії,31 рік  педагогічного стажу, 

«Шляхи вдосконалення навичок читання молодших школярів».

Меркотан І.П. – вчитель- спеціаліст, 29 років педагогічного стажу,

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітньому  процесі  у початковій школі ».

ГудаІ.М. – вчитель- спеціаліст, 18 років педагогічного стажу,

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес у початковій школі ».

Саковець І.Г.. – вчитель- спеціаліст, 8 років педагогічного стажу, «Використання педагогічних технологій в освітньому  процесі початкової школи».    

      У своїй роботі вчителі впроваджували інноваційні технологіі, поєднували групові та індивідуальні форми роботи, підвищували науково – теоретичний  рівень викладання навчальних предметів.

Було проведено  5 засідань  методичного об’єднання вчителів початкових класів.

- Особливості організації освітнього процесу в початкових класах.

- Карусель інновацій. Нова  українська школа  – новий  зміст освіти. Мовно - літературна галузь.

- Круглий стіл. Використання  інтерактивних  технологій.

 

 

 

- Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична галузь.

-Методичний марафон .Підсумки  роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів. Підготовка плану роботи на наступний рік.

            Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік вчителі вдосконалювали професійну майстерність в пошуку до ефективних форм і методів навчання. Серед вчителів практикувались відкриті уроки та виховні заходи.

Меркотан І.П. має напрацювання з питання «Використання інтерактивних методів навчання на уроках рідної мови».

На засіданні методичного об’єднання вчителів  поділилася досвідом з питання:

«Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови», «Впровадження в освітній процес педагогіки В.О.Сухомлинського», «Шляхи розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках математики».

           Учні 2-4 класів  вчителя брали активну участь в інтерактивних  пізнавальних конкурсах:  «Соняшник», «Гринвіч», «Бобер», де були нагороджені  грамотами переможців.

Урочистим прощальним святом був випуск учнів 4 класу під назвою «Прощавай, початкова школа».

         Гуда І.М.  продовжила роботу над самоосвітньою темою «Інтеграція у навчанні  молодших школярів математики». На засіданні  методичного об’єднання вчителів брала участь в засіданні круглого столу «Використання інтерактивних технологій». Виступила з доповіддю «Класифікація інтерактивних технологій за формою організації освітньої діяльності».

Поленок О.В. підготувала  виступ «Адаптація першокласників до шкільного колективу», провела практикум-метод  компетентнісного навчання «Шість цеглинок», «Методи та форми інтерактивного навчання».

        Беруть участь вчителі як в шкільних так і в позашкільних виховних заходах.

На засіданнях м/о обговорювалися  складені вчителями тексти контрольних робіт, моделі окре­мих   уроків, новинки  методичної літератури.

На кінець кожного семестру адміністрація школи  здійснювала  перевірку  техніки  читання учнів 1-4 класів. Більшість учнів читає правильно, цілими словами, плавно, з дотриманням відповідного темпу, нормативної вимови слів, самостійно усвідомлює зміст прочитаного. Окремі учні не вкладаються в норми техніки читання , на що слід звернути увагу. Ознайомившись з наказами ухвалили, що слід приділяти більше уваги роботі над словами, вимова яких викликає труднощі, на кожному уроці читання відводити час для вироблення навичок швидкого читання вголос, вчити дітей вести діалог українською мовою.

Адміністрація школи відвідувала уроки вчителів початкових класів.

 

Вчителі творчо підходили до планування уроків, використовували різноманітні форми і методи роботи, наочність. Вивчався стан контролю та організації освітнього процесу в 1 класі, стан роботи з обдарованими дітьми, проводилися підсумкові контрольні роботи. Педагогічні працівники, які входять до складу методичного об′єднання приділяють увагу індивідуальній роботі та роботі з обдарованими дітьми. 

Результати методичної роботи свідчать про те, що вчителі в освітній

 діяльності зберігають основні позитивні тенденції, виявлені у попередні роки. Створено умови для постійного зростання педагогічної майстерності вчителів, їх наукової, психологічної, методичної підготовки.

На основі вищезазначеного основними завданнями методичної роботи ШМО вчителів початкових класів на 2019-2020 н. р.  слід вважати:

 1. Створення пріоритету навчання:
 • Конструювання уроку проводити, враховуючи новітні методи, форми навчання і виховання учнів.
 • Удосконалення  шляхів  практичного застосування інноваційних форм і методів організації особистісно орієнтованого уроку, електронних засобів навчального призначення в освітній процес.

2.Проводити відкриті уроки з метою обміну досвідом.

3. Обговорювати на засіданнях методичних об′єднань новинки методичної літератури, накази адміністрації школи щодо організації освітнього процесу.

Добре працювало шкільне методичне об’єднання учителів суспільно-гуманітарного  циклу.

Вчителі творчо працювали над проблемним питанням, застосовуючи інтерактивні методи та інформаційні технології навчання, що сприяло підвищенню якості знань учнів.

У 2018-2019н.р. проведено п’ять засідань  ШМО, на яких

 • надано організаційно –методичний супровід упровадження нових Державних стандартів базової  та повної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • обговорено  програми та календарні плани;
 • вивчено основні положення Концепції літературної освіти;
 • вироблено методичні рекомендації щодо проведення роботи з обдарованими учнями в процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Тематика засідань МО була різноманітною:

 • «Організаційно-методичний супровід упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району».

 

 

 • Методичні гостини в школі «Ознайомлення з новими методичними розробками вчителів».
 • Робота в групах «Фахова майстерність учителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів»
 • Державна підсумкова атестація та ЗНО як форма перевірки набутих знань та мовленнєвої культури учнів 9 ,11 класів.
 • Круглий стіл «Результативність учителя , ефективність діяльності ШМО».

Це сприяло підвищенню творчої майстерності вчителів при виборі методів, форм навчання і створенню сприятливого психологічного клімату на уроках.

Всі члени МО вчителів гуманітарних дисциплін проявляли ініціативу, працювали креативно, були активними в обговоренні визначених питань, готували повідомлення, доповіді, реферати, а також ділились своїм досвідом. Засідання проводились за «круглим столом», з використанням інтерактивних технологій.

   Члени МО мали змогу ознайомитись з нормативними та інструктивно-методичними матеріалами і програмами викладання предметів гуманітарного циклу в поточному навчальному році, взяли участь у діагностуванні вчителів з метою корекції роботи ШМО. Вчителі опрацювали способи організації  освітнього процесу на основі  упровадження Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти, інтерактивні форми, психологічні аспекти підготовки вчителя до уроку, методи розвитку творчих здібностей й формування мобільності учня.

У період між засіданнями проводились відвідування та обговорення відкритих уроків, індивідуальна та групова діяльність з підготовки завдань для учнів, які виявляють підвищений інтерес до предмета, анкетування серед учнів 5-8 класів з метою виявлення схильності до вивчення предметів, педагогічні читання, огляд методичної літератури та аналіз моніторингу якості знань учнів.

  У центрі уваги вчителів, що входять до складу МО суспільно- гуманітарного циклу, перебуває кожна дитина як унікальна особистість, а це вимагає перегляду форм і методів навчання, моделювання таких видів діяльності, які допомагають формувати в учнів стійкий інтерес до навчання. Цьому питанню приділялась особлива увага на засіданнях ШМО, адже значний відсоток дітей втрачають інтерес до вивчення шкільних предметів в основній та старшій школі. Пошук та використання педагогічних технологій, які б заохочували учнів до вивчення предметів шкільного курсу та участі в позакласній роботі, - є одним із головних завдань членів МО.

У процесі роботи з обдарованими учнями себе виправдали такі методи: пошуково-дослідницький, метод творчих вправ. Проводилися такі  предметні тижні: зарубіжної літератури (вчитель Теленик Г.О.), Шевченківський тиждень, тиждень рідної мови(лютий ,березень - вчителі Гришко Н.М., Кравець Т.Л., Саковець І.Г).

 

Учні брали участь у Всеукраїнських конкурсах «Гринвіч», «Соняшник» .Результатом участі в конкурсах є призові місця, які вибороли наші учні. Це такі учні: Карпенчук Альбіна –ІІІ місце в ІІ етапі ХІХ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, Тодорчук Єлизавета-ІІ місце у районному конкурсі майстрів  художнього читання «Наша земля-Україна», Тодорчук Єлизавета- І місце у районному конкурсі «Поетичний камертон Л. Костенко. Патріотичний лейтмотив».  

У роботі МО можна виділити і ряд недоліків, зокрема: недостатньо уваги приділялось індивідуальній роботі з обдарованими дітьми і – як наслідок - відсутність переможців районних олімпіад з української мови та літератури, англійської мови, історії, права; відсутні роботи в МАН; більше уваги необхідно приділяти веденню шкільної  документації.

У 2018-2019 навчальному році педагоги ШМО продовжать роботу над проблемою: «Розвиток учня як особистості в умовах компетентнісного підходу до навчання».

У 2018-2019 н. р. необхідно активізувати роботу з обдарованими учнями, залучати їх до участі в різних творчих конкурсах, інтелектуальних марафонах, науково-дослідницьких проектах, до навчання в МАН; їх самоосвітньої та творчої діяльності; покращити видавничу діяльність, а також спонукати педагогів до участі в професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо.

     Наприкінці навчального року проводити моніторинг рівня педагогічної майстерності вчителів-словесників, відстеження  рівня  успішності учнів з української , англійської мов.

Діяльність шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу в 2018-2019 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів природничо-математичного циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників освітнього  процесу. В Державному стандарті базової та повної загальної освіти є освітні галузі завдання яких є завданнями  ШМО.

Щоб знайти своє місце у житті, бути успішним, активно засвоювати життєві і соціальні ролі, сучасний випускник має володіти такими якостями та вміннями: бути гнучким і мобільним, швидко адаптуватися до змінення життєвих ситуацій, використовувати знання для розв'язання життєвих проблем, планувати стратегію власного життя; бути комунікабельним.

Тому важливою і актуальною проблемою сучасної школи має бути формування в учнів життєвих загальнокультурних і  морально-етичних цінностей, ключових і предметних  компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок.  Проблема методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу «Соціалізація дітей та учнівської

 

молоді в сучасному просторі. Формуємо соціологічний простір.  «Сучасний вчитель повинен навчати учнів самостійно поліпшувати свої досягнення у навчанні, планувати його результат, користуватися різними пам‘ятками під час виконання домашніх завдань, визначати причини, які заважають самостійно працювати і здобувати знання.

Особлива увага приділяється опрацюванню нормативних документів: Державного стандарту, інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання шкільних дисциплін природничо-математичного циклу, в своїй роботі вчителі керувалися нормативними документами:

- методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін у поточному навчальному році,

- наказом МОН України від 05.05.2009 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

- інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів». (1 засідання). На першому засіданні МО обговорили  зміни до календарного планування з урахуванням підручників.

- про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах у 2018-2019 н .р.

Засідання ШМО були присвячені опрацюванню таких тем: «Самостійна робота як засіб розвитку математичного мислення. Роль вчителя в організації самостійної роботи учнів», «Робота з обдарованими дітьми. Розвиток інтересу школярів до вивчення природничих наук», «Соціальний розвиток учня через формування інформаційно-комунікаційної компетентності», «Організаційно-методичне забезпечення закінчення навчального року та переходу на нову програму». Педагоги взяли участь у ярмарку досвіду, створенні моделі випускника школи. Участь у засіданні практичного психологом дозволила опрацювати психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми.

На засіданнях МО розглядалися матеріали для проведення ДПА, обговорювалися форми проведення консультацій до ДПА.

Сучасні інноваційні педагогічні технології дозволяють максимально підвищити ефективність уроку, вміло організувати процес навчання так, щоб учень активно, зацікавлено працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. Проведені відкриті уроки показують методичну майстерність педагогів. Цікаво пройшов урок фізики в 8 класі «Електричний струм.Дії електричного струму». (Вчитель  Швороб Н.В.), учні доводили слова Нікола Тесля: «Електрика-ось ці крила, які несуть людство в чудовий світ безмежних можливостей» Різні форми роботи використано вчителем Дудченко  А.М. на відкритому  уроці

 

 

 хімії у 7 класі «Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття» Особливо цікаво пройшло бліц- опитування «Це елементарно».

Протягом 2018-2019 навчального року членами ШМО вчителів природничо-математичного циклу проводилася робота з обдарованими та здібними дітьми.

Вони є активними учасниками предметних олімпіад, тижнів та конкурсів різних видів. Учні брали активну участь у науковому конкурсі  «Бобер».

Важливе місце у роботі вчителя займає позаурочна діяльність  з предмета. Однією із форм є предметні тижні, які в цьому навчальному році пройшли організовано з різними за формами заходами.

Разом з тим, слід звернути увагу на:

 • систематизацію та поширення власного досвіду роботи шляхом активізації друку у педагогічній пресі та засобах масової інформації;
 • наповнення та створення власних сайтів, блогів;
 • оформлення документації навчальних кабінетів відповідно до Положення;
 • впровадження активних форм навчання з метою поліпшення навчальних досягнень учнів;
 • реалізацію міжпредметних зв’язків;
 • самоосвітню діяльність вчителів.

Завдання ШМО природничо-математичних дисциплін на 2019-2020н.р.

 • забезпечувати засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання учнів на основі особистісного орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів;
 • систематично підвищувати рівень дидактичної та науково-методичної підготовки вчителів із педагогіки та психології;
 • вивчати та впроваджувати на практиці сучасні освітні інформаційні технології;
 • проводити моніторинг навчальних досягнень учнів: діагностування, тестування, контролювання та оцінювання рівня і якості компетентностей учнів;
 • розробляти та узагальнювати систему роботи з обдарованими учнями;
 • забезпечувати високий рівень самоосвітньої діяльності вчителів;
 • розробляти та публікувати педагогічні знахідки.

Протягом 2018/2019  навчального року адміністрація школи здійснювала контрольно-аналітичну діяльність на достатньому рівні.

Проведено:

 • перевірки ведення ділової документації в школі;

перевірку стану вивчення викладання предметів;

 • моніторинг успішності учнів 2-11-х класів наприкінці кожного семестру,

 

 

 • перевірку наступності у навчанні учнів 5-го класу, адаптації шестирічних дітей до навчання у школі, персонального кон­тролю учителів;
 • один раз на квартал контроль за веденням класних журналів, відвідування школи уч­нями;
 • перевірку питань виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ.

За підсумками перевірок підготовлено довідки, накази, які за­слухано на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об’єднання вчителів-предметників, нарадах при директорові. Отже, розв’язання проблем і завдань школи, затверджених педагогічним колективом на 2018/2019 навчальний  рік дозволило досягти нових результатів в освітній діяльності.

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Усім вчителям школи:
  1. Удосконалювати роботу з обдарованими дітьми з метою залу­чення їх до участі в олімпіадах, конкурсах.
  2. Координувати науково-дослідницьку роботу учнів.
 2. Керівникам методичних об’єднань: 
  1. Активізувати роботу з видавничої діяльності;
  2. Урахувати в планах шкільних методичних об’єднань вивчення передового педагогічного досвіду.
 3. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.
 4. Контроль за виконання наказу покласти на ЗДНВР Гришко Н.М.

 

 

Директор   школи                                                                           С. ТОДОРЧУК

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

Категорія: 2018-2019 навчальний рік | Додав: Сергей_Геннадиевич
Переглядів: 57 | Завантажень: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar