person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2017-2018 навчальний рік

№75 Про підсумки методичної роботи  у 2017 – 2018 навчальному році та її структуру і організацію у 2018 - 2019 навчальному році
[ Викачати з сервера (48.9 Kb) ] 22.05.2018, 14:51

Н А К А З

22.05.2018                                                                                                                            №75

 

Про підсумки методичної роботи 

у 2017 – 2018 навчальному році

та її структуру і організацію
у 2018 - 2019 навчальному році

 

       У 2017 - 2018 навчальному році навчально-виховна та методична робота в Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі «Про організацію  методичної роботи в школі у 2017 – 2018 н. р.»

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на узагальнення реалізації науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та здобувачів освітиської молоді в сучасному освітньому просторі».

Основними завданнями та пріоритетними напрямками роботи було визначено:

Впровадження в навчально – виховний процес інформаційно – комунікаційних технологій.

Посилення ролі формування духовних та моральних цінностей здобувачів освітиської молоді.

Збільшення дітей позашкільною освітою.

Створення здоров’язберігаючого середовища.

Метою було визначено:

Створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні Державних стандартів;

Для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку, забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку здобувачів освіти через різні види діяльності;

Формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що динамічно розвивається.

Методична робота проводилася за такою структурою:

 

     ДИРЕКТОР                                                                                 ПЕДАГОГІЧНА РАДА

 

                                                                                               керівники

             Заступники                                                             ШМО

             директора:

             Вчителі – предметники,

             Класні керівники.

 

Форми методичної роботи:

Масові: педагогічні ради, наради, педагогічні виставки.

Групові: ШМО, предметні тижні.

Індивідуальні: відкриті уроки, самоосвіта, атестація, творчі звіти, участь у фахових конкурсах.

Протягом навчального року були проведені такі педради:

№ з/п

Дата проведення

Назва

Відповідальний

1

16.08.2017

Аналіз стану навчально-виховної роботи в школі за 2016-2017 н.р. та завдання на новий навчальний рік

 

Тодорчук С.Г.

2

01.11.2017

Підвищення фахової майстерності вчителів. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності здобувачів освіти з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації  навчальної діяльності як важливого фактора формування соціальноактивної особистості.

 

Поленок О.В.

3

05.01.2018

Сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за І семестр 2017 – 2018 н.р.

 

Поленок О.В.

4

21.02.2018

Підвищення  виховної роботи як можливого засобу формування духовно-моральних та громадських рис особистості

Теленик Г.О.

5

05.04.2018

Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання.

 

Поленок О.В.


           Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних  семінарів. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 у 2013-2014 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка (навчання на курсах післядипломної освіти) та атестація вчителів відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

 

Термін

Назва

курсів

Місце проведення

Тема

№ свідоцтва

Курсового завдання

18.09.2017 – 06.10.2017

Вчителі англійська мови

ХАНО

Електронне порт фоліо з англ. мови: мовне та професійне наповнення.

№ 5996 від 06 жовтня 2017 року

11.12.2017 – 29.12.2017

Вчителі історії, правознавства, етики

ХАНО

Самостійна робота здобувачів освіти на уроках історії

№ 7032 від 29 грудня 2017 року

12.03.2018 – 30.03.2018

Учителі українську мови та літератури

ХАНО

Створення електронних підручників з української літератури як засіб активізації пізнавальної активності здобувачів освіти

№ 8051 від 30 березня 2018 року

 

          Вчителі, що атестувалися, проводили відкриті уроки та заходи, приймали участь у роботі семінарів,  готували творчі звіти.

          Згідно результату засідання шкільної атестаційної комісії (протокол № 4 від 19 березня 2018 р.) та наказу по школі  «Про підсумки атестації педагогічних працівників в 2017 - 2018 навчальному році» підтверджено відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»  Безердян Людмилі Петрівні – вчителю початкових класів; підтверджено відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”  Кравець Тетяні Леонідівні – вчителю української мови та  літератури.

            Упродовж навчального року працювало 3 шкільних методичних об’єднання. На належному рівні працювали методоб’єднання учителів початкових класів  (керівник Гуда І.М.) та природничо - математичних дисциплін (керівник Дудченко А.М.), а гуманітарних дисциплін (керівник  Кравець Т.Л.) недостатньо реалізували свої можливості і творчий потенціал. Усі керівники провели підсумкові засідання, зробили аналіз роботи за минулий рік та запланували цілі і задачі на майбутній.

 

Участь у заходах Всеукраїнського, обласного рівня.

№ з/п

Назва заходу

ПІБ учителя

Наявність сертифікату ( №, назва)

1

Обласний семінар «Місце і роль класного керівника в системі виховання здобувачів освіти»

Бабенко Ольга Василівна

№ 5971 наказ № 84 від 28.09.2017

2

Вебінар «Розвиток навичок 21 століття через проектно – зорієнтоване навчання»

Гнатів Василь Петрович

№ 41991148 від 12.04.2018

3

Авторський семінар «Classroom Management: ефективне використання освітнього простору»

Гнатів Василь Петрович

№ 290318/113 від 29.03.2018

4

ДА ВГ «Основа»: «Форми Google в навчанні: створення вікторин, анкет, опитувальників і тестів»

Гнатів Василь Петрович

№ 003507 від 27.03.2018

5

Вебінар «STEAM – драйвер розвитку у здобувачів освіти ключових компетентностей і навичок ХХІ століття»

Гнатів Василь Петрович

№ В8 – 102472 від 02.05.2018

6

Авторський семінар «Classroom Management: ефективне використання освітнього простору»

Теленик Ганна Олександрівна

№ 290318/111 від 29.03.2018

7

Вебінар «Креативність – мислення поза стандартом»

Поленок Ольга Володимирівна

МФ – 032147 від 25.01.2018

8

Авторський семінар «Classroom Management: ефективне використання освітнього простору»

Поленок Ольга Володимирівна

№ 290318/114 від 29.03.2018

9

Вебінар «Як допомогти дітям вчитися, або Ейдетика в школі»

Поленок Ольга Володимирівна

МФ – 032146 від 24.01.2018

10

Авторський семінар «Classroom Management: ефективне використання освітнього простору»

Треніна Людмила Євгеніївна

№ 290318/112 від 29.03.2018

11

Семінар «Методичні інструменти вчителя української мови: відомі, невідомі й незамінні»

Кравець Тетяна Леонідівна

№ 8148 наказ № 36 від 27.03.2018

12

Семінар «Підготовка здобувачів освіти до ЗНО з української мови та літератури»

Кравець Тетяна Леонідівна

№ 8338 наказ № 40 від 28.03.2018

13

Семінар «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

Кравець Тетяна Леонідівна

№ 8380 наказ № 37 від 28.03.2018

14

Спецкурс «Технологія створення електронних підручників за допомогою програми Autoplay Media Studio»

Кравець Тетяна Леонідівна

№ 8448 наказ № 41 від 29.03.2018

 

Кількість проведених на рівні ЗОШ районних заходів

№ з/п

Назва заходу

ПІБ учителя

1

Районний семінар з освітньої галузі «Суспільствознавство», 19.10.2017

Бабенко В.В.

2

Районний семінар учителів фізичної культури, 08.12.2017

Кондратюк М.І.

 

           Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом: адміністрацією закладу відвідано 47 уроків учителів - предметників, проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-тематичне планування, вибірково – поурочні плани, робочі зошити здобувачів освіти з математики, української мови, зошити для практичних, лабораторних робіт з природничих дисциплін, систематично перевірялись класні журнали, вивчено стан викладання  української мови,  англійської мови, історії, математики, природознавства, правознавства, географії, екології, біології, фізики, креслення, трудового навчання, фізичної культури. За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації учителям - предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу. Питання, хід та результати контрольно-аналітичної діяльності систематично обговорювались на нарадах при директору, засіданнях ШМО, наслідки узагальнені в наказах по школі.

            Аналіз результатів предметних олімпіад свідчить, що кількість наших перемог в районних етапах зменшилась з 4 до 3 місць у порівнянні з минулим роком. Результативність участі здобувачів освіти у олімпіадах, конкурсах, турнірах.

№ з/п

Назва конкурсу

ПІБ учителя

ПІБ учня

Результат

1

ХVІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Кравець Т.Л.

Карпенчук Альбіна

ІІІ місце у ІІ етапі

2

Всеукраїнська олімпіада з біології

Дудченко А.М.

Шевченко Кирил

ІІІ місце у ІІ етапі

3

Всеукраїнська олімпіада з хімії

Дудченко А.М.

Гайванович Карина Олександрівна

ІІІ місце у ІІ етапі

 

Нагороди вчителів:

№ з/п

ПІБ вчителя

Вид нагороди

Підтвердження

1

Дудченко Алла Миколаївна

Грамота Скадовської державної адміністрації

Наказ від 02.01.2018 № 1

2

Кравець Тетяна Леонідівна

Грамота Скадовської державної адміністрації

Наказ від 02.01.2018 № 1

3

Кравець Тетяна Леонідівна

Подяка КУ «Скадовський районний методичний кабінет»

Номінація «Учитель року – 2018»

 

            Традиційною стала участь здобувачів освіти школи у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Геліантус», «Соняшник», «Пазл» та інших, в яких вони продемонстрували свої знання, уміння та навички з предметів.

            Приділялась належна увага роботі з батьками. Це батьківські збори, робота загальношкільного батьківського комітету, участь батьків у роботі школи, святах, організації та проведенні екскурсій, конкурсів.

            На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на наступний 2018 - 2019 навчальний рік, та з метою якісного підвищення ефективності методичної роботи,

 

НАКАЗУЮ:

1. У 2018 - 2019 навчальному році  роботу закладу спрямувати на:
- забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їхніх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;
- розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;
- забезпечення належної організації та необхідного обсягу рухової активності здобувачів освіти та здобувачів освітиської молоді;
- інформатизацію освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення закладу;
- реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти;
-  забезпечення належних умов освіти та розвитку здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.
- поліпшення умов  навчання дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення соціально-педагогічного супроводу та підтримки зазначеної категорії дітей.

2. Забезпечити неперервність підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогічних працівників шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи. Створити оптимальні умови самоосвіти учителів.

3. Затвердити таку структуру методичної роботи: педагогічна рада,  шкільні методичні об’єднання,  семінари-практикуми, шкільні предметні тижні, творчі звіти учителів, що атестуються та ін..

4. Організувати роботу з адаптації молодих спеціалістів через діяльність Школи молодого вчителя. Керівник ШМВ Поленок О.В.

5. Взяти на особливий контроль роботу з обдарованими учнями вчителів.

6. Підвищувати фахову майстерність педагогів шляхом проходження курсів перепідготовки при Херсонській академії неперервної освіти.

7. Для забезпечення надання якісної освіти учням школи продовжити практику впровадження інновацій  в навчально-виховний процес.

8. Поповнити банк даних про обдарованих дітей.

9. Провести шкільні предметні тижні (графік додається до річного плану роботи школи).

10. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників.                                                                                  
11. Контроль за виконанням наказом покласти на Поленок О.В.

 

 

Директор школи:                           С.Г. Тодорчук

 

 

Категорія: 2017-2018 навчальний рік | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 1105 | Завантажень: 167 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar