person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2017-2018 навчальний рік

№42 Про  стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти  6-11 класів з біології у ІІ семестрі 2017/2018 н. р.
[ Викачати з сервера (36.7 Kb) ] 11.04.2018, 19:44

Н А К А З

28.03.2018                                                                                                                     №42

 

Про  стан викладання та

рівень навчальних досягнень

здобувачів освіти  6-11 класів з

біології у ІІ семестрі 2017/2018 н. р.

 

   Згідно з річним планом роботи школи в  березні 2018 року проводився фронтальний адміністративний контроль якості викладання та рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з біології.

Вивчення даного питання мало на меті:

  • вивчення рівня сформованості в здобувачів освіти основних груп компетентностей з біології, передбачених державними стандартами загальної освіти;
  • виконання навчальних програм;
  • виявлення рівня знань, умінь, навичок здобувачів освіти з біології;
  • ознайомлення з системою роботи вчителя, науково-теоретичним рівнем викладання предмету.

   Узагальнення матеріалів здійснено на підставі відвіданих уроків у 6-11-х класах, проведених  зрізів, аналізу поточних планів і календарно-тематичного планування, перевірки  зошитів,  зошитів із лабораторних  робіт і класних журналів. Зверталась увага на участь учителя у методичній роботі.

     У школі біологію викладає  Дудченко А.М., учитель біології  та природознавства, має кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії", стаж роботи  30 років, працює над проблемою: «Здоров'я зберігаючи компоненти на уроках біології».

  Викладання біології здійснюється згідно з чинною  програмою  МОН України. Календарно-тематичне планування вчителя складено з урахуванням   програмових вимог, визначені уроки узагальнення та повторення, лабораторні та практичні роботи. Навчальні досягнення здобувачів освіти оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з біології.

   Викладання біології зорієнтовано на впровадження оновлених базових навчальних програм, реалізацію потенціалу особистості здобувача освіти і набуття ним потреби в системному саморозвитку.

Для вивчення біології всі здобувачі освіти 6 – 11 класів забезпечені підручниками. З метою контролю, закріплення і застосування  знань та умінь педагог використовує роздаткові дидактичні матеріали, картки з проблемними питаннями, розрахунковими задачами, схемами, тестові завдання,  інформаційні технології.

Аналіз відвіданих уроків продемонстрував, що вчитель Дудченко А.М, на своїх уроках підтримує належну трудову дисципліну, має достатній фаховий рівень, чітко організовує проходження кожного етапу уроку, завжди дотримуючись характерного режиму.  На кожному уроці  записана тема, план уроку, основні нові терміни, що дає можливість дітям орієнтуватися в обсязі матеріалу.  На уроці використовує  різноманітні методики, щоб стимулювати пізнавальну активність здобувачів освіти, а саме: розповідь, лекцію, пояснення, бесіду, самостійну роботу з підручником, цікаві повідомлення, самостійні завдання. Завжди чітко визначена освітня, розвивальна і виховна мета, тому завжди раціонально розподіляється час на кожний з видів робіт. Вивчення нового матеріалу практикує під час самостійної роботи з підручником при цьому здобувачі освіти складають опорні схеми, таблиці, вчаться самостійно робити висновки, аналізувати та систематизувати навчальний матеріал.  При закріпленні навчального матеріалу використовує  роздатковий матеріал тестового контролю, тематичного оцінювання, практикує роботу в парах, так, наприклад, при вивченні класу ракоподібних на закріплення теми кожній парі учнів була дана картка із завданням, після обговорення якого діти давали вичерпні відповіді на поставлені питання. При  підготовці до уроків учителька використовує методичні посібники, додаткову літературу. Педагог демонструє достатній ступінь науковості, використовує сучасну інформацію. Основою системи роботи є практична система, за допомогою якої здобувачам освіти прищеплюються навички аналізу і встановлення причинно-наслідкових зв’язків. В класних журналах виставлені оцінки з лабораторних і практичних робіт, ведеться поточне і тематичне оцінювання знань.

  Проведено контрольні роботи для здобувачів освіти 6, 9, 11класів, в яких викладає вчитель.

 

Клас

Кількість

учнів всього

Писали роботу

високий

%

достатній

%

середній

%

початковий

%

В і Д %

6 (22.02.18)

9

9

2

18

4

36

3

46

0

0

54

9 (12.03.18)

9

8

0

0

2

25

6

75

0

0

25

11 (20.03.18)

7

5

0

0

3

60

2

40

0

0

60

 

Вивчення рівня навчальних досягнень школярів дає підстави стверджувати, що основні питання програмового матеріалу учні засвоюють на достатньому та середньому рівні. Разом з тим, школярі відчувають труднощі при розв’язуванні задач, не вміють виділити головне, основоположне, спираючись на попередні знання, а також на знання, отримані на уроках з інших дисциплін. Частина здобувачів освіти не вміють творчо мислити, самостійно поповнювати знання, не вміють розв’язувати проблемні питання. Ці труднощі мають як об’єктивний так і суб’єктивний характер.   

Виходячи із вищевикладеного:

НАКАЗУЮ:

  1. Учителеві біології Дудченко А.М.:

1.1. Систематично проводити на уроках групові та індивідуальні консультації для повторення навчального матеріалу з метою підвищення навчальних досягнень учнів з предмету, підготовки учнів до  ЗНО.                                                                          Постійно

     1.2.  Взяти до уваги результати   контрольних робіт при    виставленні тематичних оцінок

     1.3.Продовжувати роботу з обдарованими дітьми: активізувати участь учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та  сприяти участі школярів в біологічних турнірах та різноманітних конкурсах

Постійно

1.4.Продовжувати працювати у напрямку використання особистісно орієнтованих технологій навчання.

Постійно

     1.5.  Систематично вживати заходи щодо розвитку пізнавальних здібностей, логічного мислення здобувачів освіти, посилити увагу до інтелектуально-обдарованих дітей.

1.6. Налагодити диференційовану роботу з різними за підготовкою категоріями учнів, продовжувати практикувати елементи інтерактивних технологій, враховуючи особливості класних колективів.

1.7. Продовжувати використовувати комп’ютерні технології навчання.

Постійно

 

  1.8. Надавати матеріали з досвіду роботи до друку у фахових виданнях.

                                                                                                                                       Постійно

  1.  Обговорити на засіданні шкільного методичного об’єднання та проаналізувати матеріали перевірки стану викладання біології та рівня навчальних досягнень учнів з предмету, визначити шляхи удосконалення викладання біології

                                                                                                                            До 06.04.2018

        3. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з  НВР  Поленок О.В.

 

 

 

Директор школи:                                                                   С.Г. Тодорчук

З наказом ознайомлені:                                                           О.В. Поленок

                                                                                                   А.М. Дудченко

Категорія: 2017-2018 навчальний рік | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 188 | Завантажень: 36 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar