person_outline
phone
Головна » Файли » Накази » 2017-2018 навчальний рік

№29 Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з історії України та вс
[ Викачати з сервера (37.8 Kb) ] 06.03.2018, 20:20

Н А К А З

06.03.2018                                                                                                                            №29

 

Про підсумки       вивчення      стану

викладання    та    рівня     навчальних

досягнень здобувачів освіти з історії України та всесвітньої     історії     (5-11 класи)     у

Шевченківській  ЗОШ   І-ІІІ    ступенів у   2017/2018    навчальному  році

 

Відповідно до «Річного плану роботи Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської області на 2017/2018 навчальний рік», перспективного плану вивчення предметів у Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом лютого 2018 року адміністрацією школи вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з історії України та всесвітньої історії у 5-11 класах.

Мета: проаналізувати і узагальнити матеріали вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з історії України та всесвітньої історії у 5-11 класах.

Завдання: підготувати узагальнені пропозиції щодо відповідності стану викладання історії України та всесвітньої історії у 5-11 класах нормативним вимогам та державним стандартам освіти.

У процесі вивчення було відвідано уроки історії України та всесвітньої історії у 5-11 класах, проведено індивідуальні бесіди з учителями щодо питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, вивчено рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень використання наявної бази, перевірено шкільну документацію, організацію позакласної роботи з предмета.      

Викладання історії України та всесвітньої історії у 5-11 класах  здійснюється відповідно «Робочого навчального плану Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської області на 2017/2018 навчальний рік». Предмети історія України та всесвітня історія у 5-6-х, 11 класах викладає Гнатів Василь Петрович, який має повну вищу освіту, закінчив Херсонський державний педагогічний університет у 2013 році за спеціальністю «соціальна педагогіка», пройшов підвищення кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» з предмета історія № 7602 від 13.11.2013 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», стаж роботи менше 9 років, викладає цей предмет з 2013 року.

У 7-10 класах історію України та всесвітню історію викладає Бабенко Віктор Володимирович, який має повну вищу освіту, закінчив Херсонський державний педагогічний університет у 2004 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. історія» має кваліфікацію вчителя історії, правознавства та суспільствознавства, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», стаж роботи 13 років.

Курси підвищення кваліфікації з історії при Херсонській академії неперервної освіти пройшов Бабенко В.В., як учитель історії № 7032 від 29.12.2017 року (ХА 02139794/006387-17).

Викладання ведеться у 5-9 класах за навчальною програмою «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи». А у 10-11 класах за навчальною програмою «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 ( рівень стандарту).  Підручники старшої школи відповідають стандартному рівню, а для 5-9 класів – вказаним у «Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2017/2018 навчальному році». Учні забезпечені   підручниками в повному обсязі, мають зошити, в яких записують головне з вивченого  матеріалу.

Аналіз стану заповнення класних журналів виявив, що вчителі, в основному, ведуть класні журнали згідно наказу «Про затвердження науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів». Проте, є певні недоліки, а саме: у 7, 8, 9 класах з всесвітньої історії та з історії України немає жодної оцінки та запису уроків (Бабенко В.В.).

Під час вивчення системи роботи вчителів виявлено, що вони обізнані із сучасними вимогами до проведення уроку, знають програми та пояснювальні записки до них, використовують місцевий матеріал, першоджерела та відомості з літературних джерел. Вони добре розуміють мету і завдання навчального курсу історії України  і всесвітньої історії з давніх часів до сьогодення, які складають хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти, інтегруючи соціальну, економічну, політичну й духовну історію, висвітлюючи тісний взаємозв’язок всіх сфер людського буття. Формуючи знання та загальноісторичні уявлення здобувачів освіти, створюють умови для розвитку їхніх моральних та естетичних цінностей. Велику увагу приділяють регіональній та місцевій історії, що дає можливість виховувати патріотичні та державницькі почуття та якості школярів, посилює інтерес до історичної інформації. Використовують багато науково-методичної літератури, відомостей з мережі Інтернет, дають широку додаткову інформацію для здобувачів освіти, вдало реалізовують міжпредметні та внутріпредметні зв’язки.

Календарне планування педагогами складено відповідно до діючої програми, доцільно проведено розбивку за темами. Систематично і старанно ведеться викладання предмету та  поурочне планування, ведуться конспекти уроків. Вчасно, відповідно до критеріїв, проводиться тематичне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

Матеріальна база кабінету історії (карти з історії, таблиці, навчальні посібники, картини художників, зібрані доповіді та реферати) потребують оновлення та систематизації. Папки в кабінеті застарілі, несистематизовані і потребують естетичного та змістовного удосконалення.

Вчителі історії добре розуміють мету і завдання предмету, працюють по-перше, над формуванням в здобувачів освіти ключових компетентностей, які допоможуть учням досягти певного рівня соціалізації – вчать у школі та поза школою успішно вирішувати питання особистого і суспільного життя; по-друге, допомагають учням набувати предметних компетентностей, які дадуть можливість індивідуалізувати та олюднити теоретичні знання, зрозуміти перебіг подій вітчизняної та всесвітньої історії, формують позитивну мотивацію до пізнавальної діяльності.

Відвідані уроки підтвердили, що вчителями доцільно визначаються та  реалізуються навчальна, виховна та розвивальна мета уроку.  Вони вміють спланувати його структуру відповідно до типу, приділяють увагу вибору оптимальних методів навчання з урахуванням можливостей даного класу, використовують методи бесіди, лекції, фронтального опитування, тестування.

Проте, є певні недоліки. У обох вчителів переважає лекційна форма викладання даного предмета, вчителі не враховують вироблення в здобувачів освіти навиків конспектування наукового тексту (часто учні не встигають записати наукові терміни); недостатній зворотній зв'язок на уроках; не раціонально використовується час. Не завжди учням пропонуються диференційовані домашні завдання. Недостатній зворотній зв'язок на уроках, не завжди раціонально використовується час, потребують урізноманітнення форми і методи роботи на уроці.

За лютий (виходячи з поточного та тематичного оцінювання) учні мають такі результати:

Клас

Предмет

Вчитель

Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти

По класу

Висо-кий

Достат-ній

Серед-ній

Почат-ковий

5

Історія України

Гнатів В.П.

4

4

5

0

8,2

6

Всесвітня історія

Гнатів В.П.

2

5

1

1

8,2

7

Історія України

Бабенко В.В.

2

4

3

0

8,2

7

Всесвітня історія

Бабенко В.В.

2

4

3

0

8,2

8

Історія України

Бабенко В.В.

1

3

2

0

8

8

Всесвітня історія

Бабенко В.В.

1

3

2

0

8

9

Історія України

Бабенко В.В.

1

5

3

0

7,7

9

Всесвітня історія

Бабенко В.В.

0

6

3

0

7,6

10

Історія України

Бабенко В.В.

0

1

2

0

6,6

10

Всесвітня історія

Бабенко В.В.

0

1

2

0

6,6

11

Історія України

Гнатів В.П.

0

3

4

0

6,2

11

Всесвітня історія

Гнатів В.П.

0

3

4

0

6,2

 

По школі

 

10,19%

41,67

%

29,63 %

1,85

 %

 

 

Участь учителів у конкурсах професійної майстерності оцінено на низькому рівні. На такому ж рівні знаходиться участь учителів у конкурсі-захисті дослідницьких робіт МАН.

Як позитивний приклад необхідно зазначити, що у минулому навчальному році (вчитель Гнатів В.П.) учні школи були учасниками у Всеукраїнському інтерактивному здобувачів освітиському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова» .

Аналіз роботи педагогів дає підстави стверджувати, що існують перспективи для підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти у процесі викладання предмету.

На підставі вище зазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з історії України та всесвітньої історії вважати на достатньому рівні.

2. Вчителям  історії України та всесвітньої історії Гнатіву В.П. та Бабенку В.В.:

    1. При оформленні класного журналу неухильного дотримуватися виконання вимог наказу «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів».

Протягом року

    1. Працювати над складанням різнорівневих завдань з історії України та всесвітньої історії за тематикою курсів.

Протягом року

    1. Використовувати у навчальному процесі передовий педагогічний досвід колег, інтерактивні методи навчання, інноваційні педагогічні технології, можливості мережі Інтернет, комп’ютерної програми «Тест» для організації вивчення матеріалу та отримання зворотного зв’язку.

Протягом року

    1. Залучати школярів до пошукової краєзнавчої роботи на місцевому матеріалі, підготовки різнорівневих домашніх завдань (записів спогадів старожилів, повідомлень, рефератів із залученням місцевого матеріалу тощо).

Протягом року

3. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.                                                    

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи:                                                                             С.Г. Тодорчук

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

 

 

Категорія: 2017-2018 навчальний рік | Додав: Сергей_Тодорчук
Переглядів: 843 | Завантажень: 137 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar