person_outline
phone

Інструкція з охорони праці 

з пожежної безпеки


1. Загальні вимоги

         1.1.Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

         1.2.Кожен працівники, учень зобов’язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для рятування людей і її гасіння.

          1.3.Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

           1.4.У навчальних майстернях слід дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватись в чистоті.

          1.5.У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

          1.6.Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

           1.7.У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки  та запалені сірники.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

         2.1.Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати  папером або тканиною електричні лампи.

          2.2.Не працюйте на несправному обладнанні.

          2.3.Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт.

          3.1.Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

          3.2.Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов’язаних  із пожежегасінням.

          3.3.Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

          - використовувати кабелі і проводи  із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

          - залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

          - переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

          - залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

          - користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав’язувати  і скручувати електропроводи;

          - застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип’ятильники тощо) без негорючих  підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

          3.4.Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

          3.5.Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопостачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу директора школи.  

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

          4.1.Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях, лабораторіях викладачі, лаборанти, майстри виробничого навчання повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

          4.2.Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

          4.3.Після кожного заняття необхідно усі пожеже-, вибухонебезпечні речовини та матеріали винести із майстерні у спеціально виділені та обладнані приміщення.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

          5.1.У випадку виникнення пожежі дії працівників школи мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх рятування та евакуацію.

          5.2.Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння, або тління різних матеріалів, тощо), зобов’язаний:

          - негайно повідомити про це за тел. 01 пожежну частину (при цьому слід чітко назвати адресу закладу, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

          - сповістити про пожежу директора, його заступників;

          - організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння.   

         5.3.Директор, його заступники, що прибули на місце пожежі, зобов’язані:

         - здійснювати керівництво евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів;

         - організувати вимкнення мереж електро- і газопостачання і здійснення інших заходів, які сприяють ліквідації пожежі;

         -з метою запобігання пожежі вчителем, вихователям не можна  залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

         - залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна;

         - організувати перевірку наявності всіх учнів, працівників, евакуйованих з будівлі за списками і журналами.

6.Порядок дій при виникненні пожежі

         1.При виникненні пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу – дітей, їх евакуацію та рятування.

         2.Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні, тощо), зобов’язаний:

         - негайно повідомити про це за телефоном 01 пожежну частину (при цьому слід чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

         - задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

         - розпочати систему і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця, згідно з планом евакуації;

         - сповістити про пожежу керівника навчального закладу (школи) або його заступника.

         3.Директор школи, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

         - перевірити чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі;

         - здійснити керівництво, евакуацію людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

         - організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;

         - виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їзних шляхів та вододжерел;

         - вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

         впри необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

         - припинити всі роботи, не пов’язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

         - організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи  вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі;

         - забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищення температур, ураження електрострумом тощо;

         - організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, їх охорону;

         - інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

         4.Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

         -з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

         -вчителям, вихователям та іншим працівникам навчального закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

         - евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

         - дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

         - у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

         - ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

         - виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не повертались туди, де виникла пожежа;

         - при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

         - слід утримуватись від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.