person_outline
phone

Річний звіт про діяльність закладу

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

керівника

Шевченківського закладу дошкільної освіти ясла- садок"Веселка"

Шевченківської сільської ради

Скадовського  району Херсонської області

перед колективом та громадськістю

за 2016/2017 навчальний рік

         Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета:

         Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

         1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

         2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Загальна характеристика

Шевченківський заклад дошкільної освіти ясла- садок  "Веселка"  функціонує з 2012 року. В дошкільному закладі дві групи дітей.

Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7.00 до 17.30.

Групові приміщення не повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Порядок прийняття дітей у ДНЗ здійснюється згідно Статуту Шевченківського ДНЗ. 

Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти в повному обсязі укомплектовано педагогічними кадрами, до складу якого входять 4 педпрацівника: 1 завідувач, 3 вихователі. Один педагог в декретній відпустці.

Педагоги ведуть пошукову роботу з метою підвищення якості освітнього процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчаються із різних методичних видань. Опрацьовують такі фахові журнали, як "Джміль", "Палітра педагога", "Дошкільний навчальний заклад", "Практика управління дошкільним закладом", активно користуються інтернет ресурсами.

Заходи щодо охоплення дітей 5- річного віку.

         З метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом, до складу якої входять педагогічні працівники.

         Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основісписків.

         Так станом на кінець 2016/2017навчального року практично всідіти 5-ти річноговікуохопленідошкільноюосвітою. З боку керівникадошкільногонавчального закладу здійснюєтьсясистематичний контроль за організацієюданоїроботи.

Якість реалізації освітньої програми

Освітній процес в ЗДО здійснюється відповідно до Законів України «Про мову», «Про дошкільну освіту»; Положення про дошкільний навчальний заклад, основу якого становить забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти, роль якої визначена пріоритетною у становленні та розвитку особистості дитини.

У своїй діяльності вихователі враховують інтереси, можливості i потреби дітей, користуючись нововведеннями,  створюючи просторове предметно-розвиваюче середовище для кожної дитини, спираючись на Конвенцію про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства».

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття, яке складається з різних розділів програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні, групові форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

Збереженням та зміцненням фізичного розвитку дітей та їх здоров'я, створенням оптимального рухового режиму в ЗДО займаються вихователі. Основу їх роботи складають заняття з фізичної культури, рухливіiгри та самостійна irpoвдіяльність дітей.

Протягом року проводились свята та розваги, які заплановані в навчальному році.

Вихователями були зібрані відповідні матеріали, придбана відповідна методична література. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології,колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

У 2016/2017 навчальному році в закладі дошкільної освіти використовувалась програма "Дитина"

         Протягом навчального року колектив нашого закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації освітньо-виховного процесу.

         Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Організація роботи з сім'ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Заклад дошкільної освіти  підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

  • Батьківськізбори;
  • участь у святах,розвагах;
  • батьківськісуботники;

 

Організація харчування у ЗДО

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом МОН України.

Питанню якісного харчування в ЗДО приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється  завідувачем ЗДО. Зауваження  та відмітки  про їх усунення  фіксуються в картах контролю ділового щоденника керівника.

В ЗДО організований контроль за якістю продуктів  харчування, що надходять від постачальника.

Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО відповідають вимогам  державних стандартів, супроводжуються  накладними, сертифікатами  якості, висновками санітарно-епідеміологічної  експертизи.

В дитсадку організовано триразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії в раціон вводяться свіжі овочі та фрукти.

Вартість харчування 1 дня становить 18 гривень, батьківська плата – 70%,  а 30 %  власник.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей

та педагогічних працівників

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів.

Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд.

Всі педпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих.

Для покращення роботи в ЗДО залучається батьківська громадськість. Кожного кварталу проводяться батьківські збори, на яких вирішуються нагальні питання.

 

Підсумок

Вихователі та батьки вихованців об’єднані спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головнимосередком, де відбуваєтьсястановлення і розвитокособистостідитини. Через те батьки є частими гостями в садочку: разом з дітьмивони на святах,приймають участь в розвагах, допомагаютьвихователю у створенніігрових зон та благоустрою ігровогомайданчика.

Батьки цікавляться питаннями стосовно харчування, навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками, адміністрація своєчасно реагує і усуває недоліки в міру їх надходження. .

Щиро дякуємо за надану допомогу всім, хто був небайдужий до наших проблем. А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного завдання ЗДО – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний його розвиток.