person_outline
phone

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ ЗА 2017/2018 н. р.

ЗДО «Веселка» Шевченківської сільської ради

 

 

Період оцінювання рівня розвитку дітей

Якісні результати оцінювання рівня розвитку дітей

 

 

% високого та достатнього рівнів

 

 

Високий рівень

Достатній рівень

Посередній рівень

Мінімальний рівень

Всього дітей у групі

Обстежено

Кількість дітей

%

Кількість дітей

%

Кількість дітей

%

Кількість дітей

%

Лютий 2018 року

23

9

4

44.44

3

33,33

3

33,33

-

-

77,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Таблиця №3

Кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку дітей старшої групи за 2017/2018 н. р.

                  ДНЗ   «Веселка»  Шевченківської сільської ради

 

 

Період оцінювання рівня розвитку дітей

Якісні результати оцінювання рівня розвитку дітей

 

 

% високого та достатнього рівнів

 

 

Високий рівень

Достатній рівень

Посередній рівень

Мінімальний рівень

Всього дітей у групі

Обстежено

Кількість дітей

%

Кількість дітей

%

Кількість дітей

%

Кількість дітей

%

Грудень 2017 року

23

9

3

33,33

4

44,44

2

22,22

-

-

77,77

                         

 

 

 

 

Працюючи на протязі  2016 – 2017н.р. за програмою  « Впевнений  старт» з дітьми  старшої  групи, можна зробити  такі висновки, щодо виконання  вимог  цієї програми

Пізнавальний  розвиток

Діти мають уявлення  про природне довкілля цієї місцевості, де проживають. Розпізнають  3 – 5 ( і більше) видів дерев, квітів, трав’яних рослин, грибів; кімнатних рослин; ягід, фруктів,овочів, лікарські  рослини; знають їх назву. Будову  рослин, умови і місце зростання, розуміють значення у природі та в житті людини.

Добре розпізнають тварин своєї місцевості: свійських і диких. Мають уявлення про  звірів, птахів ( перелітні, осілі), безхребетних ( черви, молюски, павуки тощо), прісноводних та  акваріумних риб, земноводних, знають назву. Будову і спосіб їхнього  життя, особливості поведінки, значення тварин у природі та житті людини. Мають уявлення про окремих  представників тваринного і  рослинного світу інших географічних зон на землі.

Знають, які водойми( річки, канали, море) є в місцевості, де проживає, їх назву. Значення у природі та в житті людини. Володіють елементарними правилами природокористування, безпечної  поведінки в природі тощо.  Розуміють та можуть пояснити значення повітря, води, грунту у природі та в житті людини.

Мають елементарне  уявлення  про світлові та електричні явища природи. Чітко  розрізняють  пори року та їх послідовність. Можуть  розповісти  про їх характерні  ознаки,  про відповіді сезонні в природі, житті  тваринного світу та діяльності людини. Орієнтуються в глобусі. Розрізняють водний простір ( океан); сушу ( материки). Мають  елементарні уявлення про космос:  компоненти видимого космосу людиною( місяць, зорі, сонце); невидимого  ( деякі планети, комети, сузір’я); засоби  дослідження космосу  людиною  ( телескопи,  станції, астрономи).

Класифікують предмети найближчого оточення ( посуд, одяг, взуття, меблі, іграшки, побутова  техніка, продукти харчування) знають їх назву, функціональне призначення.  Розрізняють  соціальні середовища( сім’я, родина, рід). Дошкільний навчальний заклад, школа, місто, село, розуміють взаємозалежність. Розуміють  поняття: рідні, близькі, знайомі, чужі.  Добре знають назву села, країни, в якій  мешкають та шанують державні символи   ( Герб, Гімн, Прапор). Розповідають  про сімейні  свята, беруть активну  участь у їх підготовці, дотримуються сімейних традицій. Діти мають сформовані вміння і навички найбільш доступних і необхідних для розвитку соціального досвіду видів  праці. Проявляють інтерес  до різних професій.

Логіко – математичний розвиток

Уміють лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби    ( кількісна , порядкова) у прямому і зворотному  порядку, від заданого числа. Знають всі числа від 0 до 9, співвідносять їх з  повною кількістю предметів. Елементів множин. Мають уявлення про склад числа з одиниць та двох меншин ( у межах 10), визначають суміжні числа. Установляють  числову  рівність, визначають відношення « на скільки більше!», « на скільки менше?», « порівну», «стільки само». Знають знаки « плюс» (+), « мінус» ( - ), «дорівнює» ( =), співвідносять їх  з діями додавання і віднімання. Усно виконують прості обчислення, розв’язують  логічні задачі. Порівнюють  предмети  за  висотою, масою,  шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснюють класифікацію за цими ознаками. Володіють знаннями про основні  одиниці вимірювання різних величин:  довжини ( см), маси ( кг). Впізнають  геометричні фігури, знають їх назву, властивості   ( площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник), об’ємні ( куля, циліндр, куб, конус). Орієнтування  в розташуванні  предметів у просторі ( вгорі,  внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині), визначають відстань, вживають поняття: далеко – близько, поруч – далі, розрізняють та правильно вживають часові поняття: сьогодні, завтра, вчора, згодом та інші. Мають уявлення про часові  одиниці: хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік. Орієнтуватися  у часі за допомогою годинника ( за циферблатом). Застосовують логіко – математичні вміння у повсякденному житті: вміють набирати номер телефону служб порятунку.

Художньо – естетичний розвиток

Діти емоційно сприймають художні твори, запам’ятовують і впізнають знайомі репродукції картин, ілюстрації; самостійно визначають художньо – виразні  засоби.  Обирають  за бажанням різні матеріали для ліплення, малювання, аплікації, конструювання техніку виконання, поєднують різні техніки, за допомогою художніх засобів виразності створюють власні образи в малюнку, ліпленні, аплікації, використовують багатопланові просторові взаємовідношення об’єктів у композиції за власним бажанням. Уміють  поєднувати сюжетну та декоративну аплікацію, володіють  засобами силуетного, симетричного вирізування, наклеювання. Беруть активну участь у колективній  образотворчій  діяльності, планують свою  діяльність, планують свою діяльність, погоджують власні думки  з діями однолітків. Виявляють емоційну  чутливість д гарної музики, прагнення слухати музику, називають улюблені музичні твори.  Цікавляться музикою, охоче співають, танцюють, грають на музичних   інструментах. Виявляють емоції під час програвання ролі та перегляду театралізованої вистави. Співпереживають персонажам, розуміють зміст дійства. Уміють театралізувати творчу   сюжетно – рольову гру, вигадують казку, обирають методи  самовираження в діях під музичний супровід.

Фізичний розвиток

Мають уявлення про здоровий спосіб життя,орієнтуються в ознаках  здоров’я, знають  основні способи його зміцнення та правила поведінки при захворюванні. Дотримуються норм особистої гігієни, правильного  харчування та розпорядку дня. Розуміють  потребу  загартування охоче беруть участь  у гартувальних процедурах. Виявляють  потребу в активній  руховій  діяльності. Проявляють інтерес до результатів  рухової  діяльності; отримують  фізичне та естетичне  задоволення  від чіткого виконання рухових  дій. Утримують рівновагу, стежать  за положенням свого тіла під час виконання різноманітних  вправ.  Бігають легко,  ритмічно, з різною швидкістю, поєднують біг із подоланням  перешкод. Впевнено стрибають з місця, відштовхуючись  обома  ногами і змахуючи руками, м’яко приземляються. Лазять по гімнастичній драбині, не пропускаючи щаблів, володіють лазінням  по канату в довільний  спосіб.  Підкидають м’яч і відбивають його  від підлоги.

Мовленнєвий  розвиток

Володіють правильною  звуковимовою; регулюють дихання,  темп у процесі мовлення, володіють силою, висотою, тембром голосу. Розуміють значення мовлення для  людини; ефективно спілкуються  рідною мовою, розрізняють рідні й чужі мови, виявляють інтерес до  них. Мають  збалансований словниковий запас із  кожної сфери життєдіяльності. Розмовляють грамотно, вживають прості й складні речення; ведуть  діалоги невимушено, підтримують розмову на запропоновану тему; дотримуються мовленнєвого  етикету у спілкуванні.

Самостійно складають монологічні висловлювання різних типів, отримують задоволення  від читання;  вільно переказують знайомі  літературні твори, зміст побаченого, розповідають напам’ять невеликі  віршовані твори. Мають уявлення про речення, слово, склад. Звук і букву як одиниці мовлення, виокремлюють їх із мовленнєвого потоку; мають навички звукового аналізу простих слів. Цікавляться читанням, роблять спроби читати. Координують рухи очей і кисті руки та впевнено рухаються по площині, вздовж рядка під час  виконання завдань.

Ігрова  діяльність

Виявляють інтерес  до ігрової діяльності, радіють можливості грати; орієнтуються у різних видах ігор ( сюжетно – рольові, конструкторсько – будівельні, театралізовані, дидактичні, рухливі, інтелектуальні, народні), знають їх характерні особливості, із задоволеннями грають в них. Здатні урізноманітнювати ігровий сюжет. Вносять зміни у перебіг уже знайомої гри з правилами ( ускладнення). Виявляють самостійність у виборі гри, раціонального використовують предметно – ігрове середовище для реалізації ігрових задумів.  Використовують в іграх різноманітні іграшки, атрибути; виготовляють за потреби їх власноруч, проявляють винахідливість та практичність. Із задоволенням грають разом з дітьми або дорослими, вміють налагоджувати партнерські взаємини, проявляють товариськість, толерантність, зважають на думку інших, радіють спільному успіхові.

Трудова  діяльність

Мають елементарні  уявлення про  різні види праці дорослих, її соціальну значущість; матеріали знаряддя праці, їх особливості і правильне застосування. Проявляють інтерес та повагу до праці дорослих, бажання до посильної трудової діяльності. Володіють раціональними прийомами праці, дотримуються певної послідовності дій  у роботі. Відповідально ставляться до дорученої  справи, прагнення доводити її до кінця. Проявляють ініціативу. Самостійність під час виконання трудових завдань. Самостійно без нагадування прибирають іграшки, матеріали після ігор, занять, праці. За допомогою дорослих розстеляють і застеляють після сну своє ліжко. Самостійно виконують обов’язки чергового, на заняттях, у куточку природи. Уміють витирати пил на поличках, мити  та витирати іграшки, будівельний матеріал, наводити лад у шухляді письмового столу. Проявляють почуття задоволення від чистоти і порядку в приміщенні, на майданчику. Володіють вмінням перекопувати землю, розпушувати її граблями, сіяти насіння, поливати. Користуються необхідними приладами для прибирання  майданчика від листя, паличок, сміття, снігу. Володіють навичками виготовляють поробок із природного, допоміжного матеріалу, паперу і картону; проявляють інтерес до творчої праці.

                                       Висновок

Роблячи загальний висновок, щодо виконання розділів з програми      « Впевнений старт» можна сказати, що більшість дітей старшої групи, 75% добре засвоїли запропонований програмовий  матеріал