person_outline
phone

Н А К А З

18.01.2019                                                                                                                            №11

Про організацію протипожежного

режиму в школі на 2019 рік

 

     На виконання Кодексу цивільного захисту України, "Правил пожежної безпеки для навчальних закладів" затверджених наказом МОН України №974 від 15.08.2016 року і з метою забезпечення необхідних умов для успішного гасіння пожежі у разі її виникнення та посилення контролю за станом пожежної безпеки в закладі освіти

 

НАКАЗУЮ:

1. Встановити в навчальному закладі наступний протипожежний режим:

1.1. Заборонити паління в усіх приміщеннях і на прилеглій території навчального закладу.

1.2. Заборонити зберігання легкозаймистих і горючих рідин (фарб, лаків, розчинів та ін.) у приміщеннях навчального закладу, за винятком лабораторії (кабінету) хімії, де дозволяється зберігання в невеликих кількостях легкозаймистих і горючих рідин у переносному металічному ящику.

1.3 Заборонити спалювання сміття, сухої трави та опалого листя дерев на території навчального закладу.

1.3 Щодня, після закінчення занять в навчальних майстернях, проводити прибирання відпрацьованого матеріалу та виносити горючі відходи на контейнерний майданчик в ящик для сміття.

1.4 Використання побутових електронагрівальних приладів допускається у місцях, визначених наказом по школі.

1.5 Перед виконанням разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювання, розігрівання тощо), вивести з будівлі учнів і викладачів, забезпечити місце для проведення цих робіт вогнегасниками, запасом води, піску, іншими первинними засобами пожежогасіння. Після закінчення робіт ретельно оглянути місце їх проведення на предмет відсутності осередків загоряння.

1.6 Після робочого дня, перед закриттям приміщень, відключити всі електроприлади та вимкнути електроосвітлення.

1.7 При виникненні пожежі негайно повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину, сповістити працівників про пожежу та приступити до евакуації учнів, використовуючи всі евакуаційні виходи, приступити до гасіння пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

1.8 Первинні засоби пожежогасіння використовувати тільки за призначенням.

2. Завгоспу школи Котило В.П.:

2.1 Слідкувати за своєчасним обслуговуванням первинних засобів пожежогасіння.

2.2 Проводити вступний та первинний протипожежні інструктажі з усіма щойно прийнятими на роботу техпрацівниками; повторний - з усіма техпрацівниками не рідше одного разу на пів року. Записи проведення інструктажів робити в Журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

2.3 Один раз на три роки організовувати проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки посадових осіб закладу за програмою в обсязі 10 годин (додаток 1).

2.4 Проводити вступний та первинний протипожежні інструктажі з усіма щойно прийнятими на роботу педпрацівниками; повторний - з усіма педпрацівниками не рідше одного разу на пів року. Записи проведення інструктажів робити в Журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

3. Затвердити Положення про порядок функціонування добровільної пожежної дружини (додаток 2)

4. Проводити з учнями протипожежні інструктажі під час проведення виробничого навчання, практичних та лабораторних занять у навчальних майстернях, лабораторіях тощо.

Постійно Класні керівники, завідувачі кабінетами

5. Проводити практичний тренінг з евакуації учнів та працівників з приміщень школи.

2 рази на рік

6. Забезпечити утримання завжди вільними, у справному стані дороги, під’їздів та підходів до всіх будівель і споруд навчального закладу, забірних пристроїв водо джерел ; у холодну пору року — очищення їх від снігу.

Постійно Котило В.П.

7. Проводити планово-попереджувальні ремонти та огляди електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання підрядною організацією, яка має ліцензію на виконання даного виду робіт.

Щорічно директор школи

8. Розмістити даний наказ на сайті школи та довести до відома відповідних працівників школи.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор   школи:                                             С.Г. Тодорчук

З наказом ознайомлені:

Додаток 1

до наказу №11 від 18.01.2019 року

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи

______С.Г.Тодорчук

«___»____ 20___р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

проведення занять з пожежно-технічного мінімуму

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Короткий зміст

1

Заходи пожежної безпеки у навчальному закладі

2–4

Стисла характеристика навчального закладу та його пожежної небезпеки. Основні положення Кодексу цивільного захисту України. Локальні документи навчального закладу: правила, інструкції, положення, накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Основні причини пожеж: несправність обладнання, необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами тощо.

Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел протипожежного водопостачання.

Дії працівників у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Порядок виклику пожежної охорони. Порядок організації, мета та завдання добровільної пожежної дружини

2

Заходи пожежної безпеки на робочому місці

2–4

Характеристика пожежної небезпеки установок, що розміщені у приміщенні (споруді). Дії персоналу у випадку порушень режиму роботи установок, машин. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки, встановлені для працівників певного приміщення або споруди.

Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху; правила вимкнення установок, порядок зняття напруги з електроустановок, виклику аварійної допомоги тощо.

Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися, стаючи до роботи, у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж

3

Оповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони

1

Установлений у навчальному закладі порядок (система) оповіщення людей про пожежу.

Засоби зв’язку, сигналізації, які є у навчальному закладі та на робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв’язку, сповіщувачів пожежної сигналізації, пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги, систем сповіщення та керування евакуацією людей. Порядок використання цих засобів у разі виникнення пожежі

4

Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі

2

Призначення та місцезнаходження наявних у навчальному закладі засобів пожежогасіння, протипожежного устаткування та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння тощо).

Загальні поняття про пожежну сигналізацію, установки пожежогасіння (вуглекислотні, пінні, порошкові тощо).

Порядок утримання наявних у навчальному закладі засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання вогнегасників, протипожежного інвентарю та обладнання

5

Дії під час пожежі

2

Дії у разі виявлення на робочому місці або на території навчального закладу задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про пожежу аварійно-рятувальних і пожежних підрозділів та інших аварійних служб. Організація зустрічі аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів. Відключення за необхідності устаткування, комунікацій, електроустановок та вентиляції.

Гасіння пожежі наявними у навчальному закладі засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння, евакуації учнів та працівників, матеріальних цінностей.

Дії після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів (надання допомоги у прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння).

Обов’язки членів добровільної пожежної дружини

6

Заходи пожежної безпеки в побуті

1–2

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках: необережне поводження з вогнем, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання, опалення та побутових споживачів електроенергії.

Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та аерозольних препаратів.

Запобігання пожежам. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень, індивідуальних гаражів.

Виклик пожежної охорони і поведінка громадян у разі виникнення пожежі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу №11 від 18.01.2019 року

Положення

про порядок функціонування

добровільної пожежної дружини

 

1. Добровільна пожежна дружина створюється з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння.

2. За рішенням керівника навчального закладу створюється добровільна пожежна з числа його працівників.

3. Порядок забезпечення діяльності добровільної пожежної дружини, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначаються цим положенням, що затверджується керівником навчального закладу за погодженням з територіальним органом ДСНС.

4. Добровільна пожежна дружина у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями наказами директора школи.

5. Основними завданнями добровільної пожежної дружини є:

- забезпечення пожежної безпеки;

- запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них;

- гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

6. Добровільна пожежна дружина відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;

2) здійснює гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;

3) проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності;

4) інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;

5) проводять серед працівників школи роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами добровільної пожежної дружини;

6) вносить директору школи пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки у навчальному закладі;

7) бере участь у проведенні:

- оглядів-конкурсів протипожежного стану;

- разом з територіальними органами ДСНС, відділом освіти, заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників.

8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.

7. Пожежну дружину очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється директором школи за пропозицією загальних зборів членів дружини.

8. Керівник пожежної дружини здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

9. Членом пожежної дружини на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки.

10. Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються членами пожежної дружини в межах їх повноважень.

12. Члени пожежної дружини підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України “Про страхування”.

13. Контроль за діяльністю пожежної дружини здійснює директор школи та територіальний орган ДСНС.