person_outline
phone
Прибиральник службових приміщень
1. Загальні положення
1.1. Прибиральник службових приміщень приймається на робо­ту і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи (без вимог до освіти й досвіду роботи).
1.2. Прибиральник службових приміщень підпорядкований без­посередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи.
1.3. У своїй роботі прибиральник службових приміщень керуєть­ся правилами санітарії та гігієни щодо утримання приміщень шко­ли; інструкціями щодо призначення та упорядкування обладнання, яке обслуговується; правилами прибирання, безпечного користуван­ня миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання; загальними правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку шко­ли, цією Інструкцією.
2. Функції
Головне завдання прибиральника службових приміщень — підтримка належного санітарного стану і порядку на закріпленій за ним ділянці.
3. Посадові обов'язки
Прибиральник службових приміщень виконує такі обов'язки:
3.1. Прибирає закріплені за ним службові та навчальні приміщен­ня школи (класи, кабінети, коридори, сходи, санвузли, туалети тощо).
3.2. Прибирає пил, підмітає та миє стіни, підлогу, віконні рами та скло, меблі та килимові вироби.
3.3. Очищує урни і промиває їх дезінфікуючим розчином, збирає сміття і відносить його на смітник у дворі.
3.4. Очищує та дезінфікує унітази, раковини та інше санітарно-технічне обладнання.
3.5. Дотримується правил санітарії та гігієни у приміщеннях і здійснює провітрювання останніх; вмикає та вимикає освітлення у встановленому режимі.
3.6. Готує до використання з дотриманням правил безпеки необхідні миючі та дезінфікуючі розчини.
3.7. Дотримується правил техніки безпеки та протипожежної без­пеки.
3.8. Доглядає за порядком на закріпленій за ним ділянці, тактовно запобігає порушенням порядку з боку учнів і у випадку непослу­ху сповіщає про це чергового педагога.
3.9. На початку і в кінці кожного робочого дня здійснює обхід закріпленої за ним ділянки з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів, раковин, санвузлів, елект­роприладів (вимикачів, розеток, ламп тощо) та опалювальних при­ладів.
4.  Права
Прибиральник службових приміщень має право на:
4.1. Отримання миючих засобів, інвентарю та обтирочного матеріалу, приміщення для їх зберігання.
4.2. Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.
5.  Відповідальність
5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, приби­ральник службових приміщень несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки при­биральник службових приміщень несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо­давством.
6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Прибиральник службових приміщень:
6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим
директором школи за поданням заступника директора школи з адм­іністративно-господарської роботи.
6.2. Проходить інструктаж з правил санітарії та гігієни, правил прибирання, безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання, а також з техніки безпеки та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.
6.3. Негайно сповіщає робітника з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання про несправність електро- і санітарно-гігієнічного обладнання, поламані двері, замки, вікна, розбите скло на закріпленій за ним ділянці.