person_outline
phone
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
при виконанні робіт на деревообробному обладнанні

1. Загальні вимоги безпеки
До роботи на деревообробному обладнанні допускаються особи. які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд, вступний та первинним інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.
Працівник повинен виконувати лише ту роботу, з якої пройшов інструктаж і на яку видано завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.
Дотримуйтесь правил внутрішнього трудового розпорядку. Не допускайте знаходження на робочому місці сторонніх осіб. Забороняється палити, розпивати спиртні напої, працювати у стані алкогольного сп'яніння
У процесі роботи можлива поява таких небезпечних та шкідливих факторів, стосовно до яких необхідно дотримуватися правил безпеки:
- рухомі частини обладнання, рух повітря, можливість появи небезпеки електричної напруги на струмових частинах обладнання, гострі кути, задирки на обладнанні та матеріалі.
1.5. З метою запобігання пожежі, травм необхідно:
утримувати в чистоті обладнання та приміщення,
дотримуватись технологічної дисципліни,
дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів,
працюйте на справному устаткуванні, справним інструментом, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки,
не користуйтесь відкритим вікном,
дотримуйтесь вимог особистої гігієни.
1.6. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.
1.7. За порушення вимог інструкції працівника притягається до відпо-• дальності згідно із законодавством України.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.
Уважно огляньте робоче місце, приберіть усі зайві предмети. Робочий інструмент, пристосування і матеріал розташуйте у зручному і безпечному для користування порядку, перевірите справність інструменту.
Необхідно перевірити:
наявність і справність захисних огороджень і пристосувань,
надійність кріплення заземляючих дротів, справність ріжучого інструменту.
3. Вимоги безпеки під час роботи
Під час роботи верстатів забороняється загромаджувати матеріалом основні проходи.
Товщина розпилюваного матеріалу не повинна бути більшою за виступаючу частину пиляльного диска над столом.
При розпилюванні заготовок довжиною понад 1,5 м по обидва боки від верстата для підтримання заготовок встановлюється роликова опора.
При допилюванні заготовок необхідно застосувати штовхач, який виключає доторкання рук до пиляльного диска.
При роботі на пилках необхідно застосовувати розклинюючий ніж.
Забороняється виконувати гальмування обертових частин верстата і деталей рукою чи предметами.
Дискова пилка під час роботи повинна мати плавний хід і рухатися у площині, перпендикулярній до її валу. Забороняється працювати пилкою, що має качання і биття.
Дискові пилки повинні бути без тріщин і віддалених зубців.
Під час роботи на деревообробних верстатах забороняється спиратися на станину чи торкатися руками рухомих частин, закріплювати огородження, змащувати частини механізму, прибирати відходи, поправляти чи витягати застряглі матеріали та виконувати інші дії, що можуть призвести до травмування.
Безпечні верстати, які служать для обробки прямих предметів, повинні мати спрямовуючу лінійку.
При роботі на круглопиляльному верстаті з ручною подачею для ручного розпилювання:
3.11.1. При поздовжньому розпилюванні верхньою частиною пилки її нижня частина повинна бути закрита під столом суцільною огорожею чи Двома запобіжними щитами; позаду пилки повинен бути встановлений розклинюючий ніж. Відстань між'лезом ножа і зубцями пилки не повинна перевищувати 10 мм.
Забороняється робота на круглопиляльному верстаті для поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа.
Переміщення розклинюючого ножа на необхідну величину слід виконувати легко, рукояткою чи штурвалом.
Якщо поздовжнє розпилювання ведеться нижньою частиною пилки, то вся її неробоча частина повинна бути закрита запобіжним ковпаком. Нижня частина пилки закривається огорожею, що не заважає роботі.
При роботі на круглопиляльному верстаті з кареткою повинні застосовуватися на каретці затискачі, а на столі - упори, для того, щоб матеріал, що розпилюють, не вискакував і не повертався у каретці, а каретка не просувалась далі потрібного.
Щілина для пилки у столі верстата повинна бути не ширша 10 мм.
3.12. При роботі на круглопиляльному верстаті для поперечного розпилювання:
Для подачі матеріалу до пилки повинні застосовуватися полозки чи інші пристосування, які мають упорні лінійки, що штовхають матеріал, який обробляється. Працювати без подавального пристосування не дозволяється.
Вся верхня частина пиляльного диска повинна бути огороджена міцним запобіжним ковпаком, що закриває всі зуби в непрацюючої пилки, а у працюючої пилки відкриває ту частину пиляльного диска, яка бере участь у пилянні.
На каретці, супорті чи полозках повинні бути вставлені щитки, що перешкоджають вильоту матеріалу. Для штовхання каретки чи супорта необхідно застосовувати рукоятки, що дозволяють працюючому не вводити руки у небезпечну зону верстата.
3.13. При роботі на фугувальному верстаті:
Робоча частина щілини стола фугувального верстата повинна бути закрита автоматично діючою огорожею, що дозволяє робітникові виконувати всі необхідні прийоми і відкриває ножову щілину лише на ширину деталі, яка обробляється.
Подавальні механізми фугувальних верстатів з механічною подачею (ланцюги, притискні ролики та ін.) огороджуються таким чином, щоб у механізмі залишилось відкритим лише те місце, у яке подається деревина
При струганні на фугувальному верстаті з ручною подачею довжиною меншою 400 мм, чи товщиною меншою 50 мм, шириною меншою 50 мм слід користуватися колодками-штовхачами для подачі і притискання деревини.
3.14. При роботі на фрезерному верстаті:
На фрезерних верстатах робоча частина фрези повинна бути захищена суцільною металевою огорожею, а робоча частина - пересувною огорожею. Фрези необхідно закріплювати шаткими кріпильними деталями, які перешкоджають самовідгвинчуванню болтів, зміщенню чи вильоту інструменту.
При роботі на фрезерному верстаті із застосуванням спрямовуючої лінійки необхідно обов'язково користуватися пристосуваннями, які встановлюються по обидва боки ріжучого інструменту і притискають деталь, що обробляється, до лінійки і до столу.
При фрезеруванні деталей перерізом меншим 3x3 см і деталей зі складною криволінійною формою профілю обов'язково користуватися штовхачами.
3.14.4. При роботі без спрямовуючої лінійки необхідно застосувати кільце на шарикопідшипнику як опору для шаблона. При роботі великими ріжучими інструментами (диски та інші з радіусом більше 100 мм) необхідно укріплювати верхній кінець шпинделя і подавати матеріал закріпленим у каретці.
3.15. При роботі на свердлильному верстаті:
Патрони для свердл повинні бути гладкими і мати обтічну форму.
Для відбивання пазів і гнізд необхідно застосувати фрези.
Свердла повинні бути огороджені, причому в міру заглиблення свердла у деревину, огорожа повинна закривати ту частину інструмента, яка залишається згори, а в міру виходу свердла з отвору - огороджувати весь інструмент.
Матеріал, що обробляється, повинен міцно закріплюватись спеціальним затискачем.
Малі деталі рекомендується свердлити на верстатах з механічною чи пневматичною подачею.
Всі рухомі частини приводного вузла свердлильного верстата повинні бути огороджені.
3.16. При роботі на стругальному верстаті:
При роботі на стругальному верстаті без автоматичної подачі Деревини (поздовжньо-стругальних верстатах) працюючі повинні оберігати себе від потрапляння пальців рук у щілину між столом і обертовим інструментом.
Особливу увагу слід приділяти міцності і надійності кріплення ножів, що запобігає їх вильоту і поломкам. Міцність кріплення ножів необхідно постійно перевіряти.
При установці спрямовуючих лінійок неробочі блоки щілини м'ж столом повинні бути закриті. При обробці предметів, довших за стіл верстата, обов'язково застосовуються підтримуючі підставки.
3.16.4. При струганні предметів довжиною меншою 40 см і товщиною 7 см з ручною подачею необхідно для наведення матеріалу користуватися спеціальними затискними колодками. Працювати без колодок небезпечно.
3.17. При роботі ручними інструментами:
3.17. 1. Ручки молотків і ін. інструментів повинні бути виготовлені з міцної і в'язкої деревини.
Сокири, молотки, стамески, викрутки, напильники, рашпілі необхідно надійно насаджувати на ручки. Верстат повинен бути міцним і стійким, з ящиком чи шафою для інструментів.
Весь ручний інструмент необхідно щомісяця ретельно оглядати і ремонтувати.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
Прибрати робоче місце, очистити обладнання від стружки, опилок та інших відходів, скласти інструмент у спеціально відведене місце.
Повідомити безпосереднього керівника про всі неполадки і порушення, що були виявлені у процесі роботи.
Вимкнути живлення електричним струмом.
Зняти спецодяг, вимити руки і обличчя водою з милом.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Зупинити деревообробне обладнання необхідно у таких випадках:
при появі у механізмі незвичних стуків;
при виявленні у деревині сторонніх предметів;
- якщо при дотику до деталей рами відчувається дія електричного струму.
В аварійних ситуаціях необхідно негайно вимкнути подачу електроенергії. При пожежі дзвонити за тел. 101.
Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.