person_outline
phone
Інструкція з охорони праці 
при виконанні лабораторних робіт у 9 класі:
Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі.
Визначення жорсткості пружини.
Визначення коефіцієнта тертя ковзання.
Визначення руху тіла, кинутого горизонтально.
Вивчення рівноваги тіл під дією декількох сил.
Вивчення руху тіла по колу під дією сил пружності і тяжіння.
Вивчення закону збереження механічної енергії.
Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника.
1.Загальні положення
1.1.   Інструкція з охорони праці поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті фізики.
1.2.    Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці „Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів” затвердженого наказом Держнаглядохорони праці України від 16.11.98 №220* ДНАОП 9.2.30-1.04-98.
2. До початку роботи:
2.1.  Ознайомтесь з описом роботи і продумайте хід її виконання.
2.2.  Приберіть все зайве зі столу.
2.3.  Перевірте наявність приладів та матеріалів, необхідних для виконання роботи, їх справність.
2.4.  Розміщуйте обладнання і прилади на робочому місці так, щоб уникнути їх падіння.
3. Під час виконання роботи:
3.1. Склавши установку за інструкцією, приступайте до виконання роботи.
3.2. Не переходьте від одного робочого місця до другого без потреби.
3.3. Забороняється розтягувати динамометрчи пружину руками, не перевантажувати їх.
3.4. Динамометр чи пружину закріплюйте на штативі.
3.5. Не відхиляйте кульку математичного маятника на великі кути.
3.6. При підвішуванні важків до одного плеча важеля другий його кінець підтримуйте рукою.
3.7. Дотримуйтесь правил експлуатації вимірювальних приладів.
3.8. Користуйтесь приладами лише за їх призначенням.
4.Після закінчення роботи:
4.1. Розберіть установку.
4.2. Складіть обладнання в такому порядку, як воно було складено до початку роботи.
       5.  Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях 
5.1. Загорання в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ­хідно відразу ліквідувати. 
Для цього необхідно:
- повідомити пожежну охорону;
- повідомити чергового адміністратора;
- вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;
- вимкнути електромережу;
- розпочати тушіння засобами пожежегасіння; 
- організувати евакуацію майна.
5.2.4.  У разі виникнення нещасного випадку (травми) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції, і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.