person_outline
phone
Інструкція з охорони праці 
при виконанні лабораторних робіт у 8 класі:
 Складання електричного кола та вимірювання сили струму на різних ділянках кола.
 Вимірювання напруги на різних ділянках електричного кола.
 Визначення опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
 Визначення роботи і потужності електричного струму.
 Визначення ККД установки  з електричним нагрівником.
 Складання електромагніту і випробування його дії.
(7.  Вивчення електромагнітного двигуна постійного струму.)
1.Загальні положення:
1.1.   Інструкція з охорони праці поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті фізики.
1.2.    Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці. „Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях )  фізики загальноосвітніх навчальних закладів” затвердженого наказом Держнаглядохорони праці України від 16.11.98 №220* ДНАОП 9.2.30-1.04-98 .
2.До початку роботи:
2.1. Ознайомтесь з описом роботи і продумайте хід її виконання.
2.2. Приберіть все зайве зі столу.
2.3. Будьте уважні і дисципліновані, не приступайте до виконання роботи без дозволу вчителя.
2.4. Не залишайте своє робоче місце без дозволу вчителя.
2.5. Розміщуйте обладнання і прилади на робочому місці так, щоб уникнути їх падіння.
3.Під час виконання роботи:
3.1.  Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів.
3.2.  Вірно вмикайте прилади (амперметр – послідовно, вольтметр – паралельно), дотримуйтесь полярності вказаної на них.
3.3.  Склавши коло, уважно перевірте надійність кріплень провідників. Не виконуйте перемикань в колі при ввімкненому джерелі живлення.
3.4.  Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами з наконечниками із захисними чохлами.
3.5.  Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу.
3.6.  Не доторкайтесь до елементів кола, що перебувають під напругою і не мають ізоляції.
3.7.  Наявність напруги в колі перевіряйте лише відповідними приладами
3.8. Користуйтесь інструментом (кусачки, плоскогубці, викрутки) з ізоляційними ручками.
3.9. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело струму і повідомте про це вчителя.
3.10. Не перевантажуйте прилади вище допустимих значень, вказаних на їх шкалах.
3.11. При користуванні реостатом не виводьте повзунок в положення короткого замикання.
3.12. При користуванні електронагрівальними приладами оберігайтеся опіків розжарених спіралей.
4.Після закінчення роботи:
4.1.  Вимкніть джерело електроживлення, після цього розберіть електричне коло.
4.2.  Складіть прилади в такому порядку, як вони були до початку роботи.
       5.  Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях 
5.1. Загорання в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ­хідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:
- повідомити пожежну охорону;
- повідомити чергового адміністратора;
- вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;
- вимкнути електромережу;
- розпочати тушіння засобами пожежегасіння; 
- організувати евакуацію майна.
5.2.1. При ураженні електричним струмом необхідно як можна швидше звільнити потер­пілого від дії струму:
- вимкнувши струм (вимикачем, магнітним пускачем, рубильником, висмикнувши вилки з штепсельної розетки),
- відвівши проводи від потерпілого сухою палицею, скляною трубкою або іншим предметом з матеріалу, що не проводить струму;
- відтягнувши потерпілого від струмопровідної частини за сухий одяг.
5.2.2 Якщо вимкнути установку доволі швидко неможливо, необхідно прийняти інші захо­ди по звільненню потерпілого від струму. Надаючий допомогу не повинен дотор­куватись до відкритих ділянок тіла потерпілого і повинен пильнувати за тим, щоб са­мому не вступити в контакт з струмопровідною частиною.
5.2.3. Якщо після вивільнення від дії струму потерпілий перебуває в непритомному стані, досить забезпечити йому доступ свіжого повітря і дати понюхати нашатирний спирт. При електричному ударі слід негайно зробити штучне дихання.
5.2.4.  У разі виникнення нещасного випадку ( отруєння, хімічного  чи  термічного опіку , травми осколками скла тощо) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції, і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.