person_outline
phone
Інструкція з охорони праці 
при виконанні лабораторних робіт у 8 класі:
 Порівняння кількості теплоти при змішуванні води різних температур.
 Визначення питомої теплоємності твердого тіла.
1.Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті фізики.
1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці „Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів” затвердженого наказом Держнаглядохорони праці України від 16.11.98 №220* ДНАОП 9.2.30-1.04-98.
2.До початку роботи :
2.1. Ознайомтесь з описом роботи і продумайте хід її виконання.
2.2.  Приберіть все зайве зі столу.
2.3.  Будьте уважні і дисципліновані, не приступайте до виконання роботи без дозволу  вчителя.
2.4.  Не залишайте своє робоче місце без дозволу вчителя.
2.5.  Розміщуйте обладнання і прилади на робочому місці так, щоб уникнути їх падіння. 
3.Під час виконання роботи:
3.1. Забороняється закривати посудину з гарячою рідиною корком, поки вона не охолоне.
3.2. Забороняється брати прилади та посудину з гарячою рідиною незахищеними руками з метою попередження опіку.
3.3.  Користуйтеся, як пальним до спиртівки, тільки сухим спиртом.
3.4.  Перевіряйте чи немає тріщин на термометрі, пробірці, іншому посуді.
3.5.  Скляний посуд (мензурки, пробірки та інше) закріплюйте в лапці штатива за допомогою смужки паперу.
3.6.  Не виймайте термометр з пробірки з затверділою речовиною.
3.7.  Слідкуйте, щоб на сухий спирт не попала вода, бо при запалюванні він буде розтріскуватися і розлітатися в різні боки, що може привести до опіків.
3.8.  Гасіть сухий спирт за допомогою спеціального ковпачка або металевого стакана від калориметра.
3.9.  Не нахиляйтеся над полум’ям і посудиною з киплячою водою.
4.Після закінчення роботи:
4.1.  Повідомте вчителя про закінчення роботи.
4.2.  Дайте можливість приладам охолонути і складіть їх в такому порядку, в якому вони були до початку роботи.
4.3.  При потребі витріть стіл чистою ганчіркою.
       5.  Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях 
5.1. Загорання в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ­хідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:
- повідомити пожежну охорону;
- повідомити чергового адміністратора;
- вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;
- вимкнути електромережу;
- розпочати тушіння засобами пожежегасіння; 
- організувати евакуацію майна.
5.2.1. При ураженні електричним струмом необхідно як можна швидше звільнити потер­пілого від дії струму:
- вимкнувши струм (вимикачем, магнітним пускачем, рубильником, висмикнувши вилки з штепсельної розетки),
- відвівши проводи від потерпілого сухою палицею або іншим предметом з матеріалу, що не проводить струму;
- відтягнувши потерпілого від струмопровідної частини за сухий одяг.
5.2.2 Якщо вимкнути установку доволі швидко неможливо, необхідно прийняти інші захо­ди по звільненню потерпілого від струму. Надаючий допомогу не повинен дотор­куватись до відкритих ділянок тіла потерпілого і повинен пильнувати за тим, щоб са­мому не вступити в контакт з струмопровідною частиною.
5.2.3. Якщо після вивільнення від дії струму потерпілий перебуває в непритомному стані, досить забезпечити йому доступ свіжого повітря і дати понюхати нашатирний спирт. При електричному ударі слід негайно зробити штучне дихання.
5.2.4.  У разі виникнення нещасного випадку (термічного опіку, травми осколками скла тощо) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції, і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.