person_outline
phone
Інструкція з охорони праці 
при виконанні лабораторних робіт у 7 класі:
1. Визначення  виштовхувальної сили, що діє на занурене в рідину тіло.
2. З’ясування умов плавання тіла в рідині.
3. З’ясування умов рівноваги важеля.
        4.  Визначення ККД при підніманні тіла по похилій площині. 
 1.Загальні положення
1.1.   Інструкція з охорони праці поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті фізики.
1.2.    Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці.„Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів” затвердженого наказом Держнаглядохорони праці України від 16.11.98 №220* ДНАОП 9.2.30-1.04-98.
2. До початку роботи:
2.1. Ознайомтесь з описом роботи і продумайте хід її виконання.
2.2. Приберіть все зайве з столу.
2.3. Будьте уважні і дисципліновані, не приступайте до виконання роботи без дозволу  вчителя.
2.4. Не залишайте своє робоче місце без дозволу вчителя.
2.5. Розміщуйте обладнання і прилади на робочому місці так, щоб уникнути їх падіння. 
3. Під час виконання роботи:
3.1. Користуючись динамометром, не розтягуйте пружину руками.
3.2. Не перевантажуйте пружину динамометра більшим навантаженням, ніж допустиме.
3.3. Не допускайте розгойдування важків, зупиняйте їх коливання рукою.
3.4. Не допускайте падіння тіл (брусків) і важків при їх зважуванні динамометром.
3.5. Слідкуйте за кріпленням бруска з важками при визначенні сили тертя і порівняння її з вагою.
3.6. Опускайте тіло в мензурку на міцній нитці, плавно, щоб уникнути її розбиття.
3.7. Для роботи користуйтесь лише промитим і сухим піском.
4. Правила роботи з важелем:
4.1. Обережно зрівноважте важіль за допомогою гайок, що містяться на його кінцях.
4.2. Підвішуйте тягарці до плечей важеля так, щоб він не обертався навколо осі і не вдарив вас.
4.3. Обережно підвішуйте динамометр до важеля, щоб важки не зірвалися з плеча важеля (підтримуйте його рукою). 
5. Після закінчення роботи:
5.1. Змініть важки, притримуючи важіль руками.
5.2. Зніміть важіль і важки, складіть їх у коробку.
5.3. Зніміть зі штатива прикріплені на ньому підручні інструменти та прилади.
5.4. Складіть обладнання так, як воно було складено до початку роботи.
5.5. При потребі витріть стіл чистою ганчіркою.
       6.  Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях 
Загорання в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ­хідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:
- повідомити пожежну охорону;
- повідомити чергового адміністратора;
- вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;
- вимкнути електромережу;
- розпочати тушіння засобами пожежегасіння; 
- організувати евакуацію майна.