person_outline
phone
Інструкція з охорони праці 
при виконанні лабораторних робіт у 11 класі:

(1.  Вивчення явища електромагнітної індукції.)
2    Визначення показника заломлення скла.
3.   Спостереження інтерференції та дифракції світла.
(4.  Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційних ґраток.)
5.   Спостереження  суцільного та лінійчатого спектрів.
(6.  Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.)
1.Загальні положення
1.1.   Інструкція з охорони праці поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті фізики
1.2.    Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці
„Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях )  фізики загальноосвітніх навчальних закладів” затвердженого наказом Держнаглядохорони праці України від 16.11.98 №220* ДНАОП 9.2.30-1.04-98 .
2.До початку роботи:
2.1. Ознайомтесь з описом роботи і продумайте хід її виконання.
2.2. Приберіть все зайве зі столу.
2.3. Будьте уважні і дисципліновані, не приступайте до виконання роботи без дозволу вчителя.
2.4. Розміщуйте обладнання і прилади так, щоб уникнути їх падіння.
3.Під час виконання роботи:
3.1. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів.
3.2. Склавши електричне коло, уважно перевірте надійність кріплень провідників.
3.3. Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу.
3.4. Не виконуйте перемикань в колі при ввімкненому джерелі живлення.
3.5. При роботі з оптичними приладами: Не торкайтеся скляних поверхонь оптичних приладів руками (на руках завжди є жир).
3.6. Обережно поводьтеся з лінзами і лампочкою, щоб не розбити їх.
3.7. Будьте обережні з скляними пластинками, щоб не поранити руки. Користуйтеся скляними пластинками з зашліфованими краями.
3.8. Обережно поводьтеся з гострими предметами (шпильками, голками).
4.Після закінчення роботи:
4.1. Приберіть своє робоче місце.
4.2. Складіть обладнання так, як воно було складено до початку роботи.
       5.  Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях 
5.1. Загорання в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ­хідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:
- повідомити пожежну охорону;
- повідомити чергового адміністратора;
- вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;
- вимкнути електромережу;
- розпочати тушіння засобами пожежегасіння; 
- організувати евакуацію майна.
5.2.1. При ураженні електричним струмом необхідно як можна швидше звільнити потер­пілого від дії струму:
- вимкнувши струм (вимикачем, магнітним пускачем, рубильником, висмикнувши вилки з штепсельної розетки),
- відвівши проводи від потерпілого сухою палицею, скляною трубкою або іншим предметом з матеріалу, що не проводить струму;
- відтягнувши потерпілого від струмопровідної частини за сухий одяг.
5.2.2 Якщо вимкнути установку доволі швидко неможливо, необхідно прийняти інші захо­ди по звільненню потерпілого від струму. Надаючий допомогу не повинен дотор­куватись до відкритих ділянок тіла потерпілого і повинен пильнувати за тим, щоб са­мому не вступити в контакт з струмопровідною частиною.
5.2.3. Якщо після вивільнення від дії струму потерпілий перебуває в непритомному стані, досить забезпечити йому доступ свіжого повітря і дати понюхати нашатирний спирт. При електричному ударі слід негайно зробити штучне дихання.
5.2.4.  У разі виникнення нещасного випадку ( отруєння, хімічного  чи  термічного опіку , травми осколками скла, шпилькою чи голкою, тощо) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції, і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.