person_outline
phone

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

в навчальних майстернях


Загальні положення


 Кожен учень зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі — вжити всіх залежних від нього заходів для врятування учнів і гасіння пожежі.

 Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

 У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

 У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватись в чистоті.

 У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

 Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

 У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання сміття, паління.


Вимоги пожежної безпеки до початку роботи


 У кабінетах, майстернях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у вчителя.

 Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

 Не працюйте на несправному обладнанні.

 Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

Вимоги безпеки під час виконання робіт


 Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

 Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням.

 Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою Ізоляцією;

 залишати під напругою електричні проводи і кабелі;

 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

 користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

 зав'язувати і скручувати електропроводи;

 застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

 Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

Вимоги безпеки після закінчення роботи


 Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях викладачі, лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються,   вимикати   електроприлади,   обладнання,   освітлення, усувати виявлені недоліки.

 Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

 Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та матеріали винести із майстерні у спеціально виділені та обладнані приміщення.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


 У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, в першу чергу рятування та евакуацію.

 Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику; організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння.