person_outline
phone

Інструкція з охорони праці 

під час роботи з проекційною апаратурою


І. Загальні положення

До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кінодемонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.

Дозволяється демонструвати навчальні фільми на вузькоплівковій апаратурі з негорючою плівкою безпосереднє - в кабінеті фізики за умов, якщо:

забезпечено вихід з кабінету в коридор або на сходову клітку;

проходи до дверей між рядами лабораторних столів не захаращені;

у лабораторії присутні учні тільки одного класу;

електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог ПУЕ;

виконується інструкція з експлуатації кіноустановки.

Проекційна апаратура повинна бути заземлена за схемами, вміщеними в технічних описах та інструкціях, що додаються до апаратів.

Екран слід закріплювати по центру передньої стіни кабінету (лабораторії) так, щоб його нижній край знаходився на відстані не менш як 1,2 м від підлоги. Не дозволяється використовувати саморобні екрани, що просвічуються.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед вмиканням проекційного апарата в електромережу необхідно переконатися, що його робоча напруга відповідає напрузі електромережі.

Перевірити справність з'єднувального шнура і вилки, а також чи заземлена проекційна апаратура.

Переконатися, що плівка навчального кінофільму правильно перемотана.

Бабіни з кіноплівкою класти у відповідному порядку і в певній послідовності.

Опустити на вікна штори-затемнення.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

. Під час організації і показу навчальних кінофільмів необхідно виконувати всі вимоги передбачені "Правилами пожежної безпеки для

 кіноустановок". Протипожежний захист кабінету (лабораторії) фізики повинен відповідати вимогам ДНДОП 001-1.01-95 "Правила пожежної безпеки в Україні".

Показ навчального кінофільму проводити лише при правильній організації учнів. Учні повинні зайняти зручні місця, не заважати один одному,не займатись сторонніми справами.

Під час показу навчального кінофільму забороняється доторкатися руками до обертових зубчастих барабанів та до щойно вимкнутих ламп проекційної апаратури.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після закінчення показу навчального кінофільму необхідно:

вимкнути проекційну апаратну з електромережі;

ввімкнути при потребі світло в класі;

підняти (відсунути в бік) штори-затемнення;

обережно перемотати всі частини кінофільму і покласти їх у справні металеві коробки у певній послідовності;

проекційну апаратуру поставити на місце.


V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У випадку перегоряння ламп забороняється доторкатися руками до ламп і проводити їх заміну, не від'єднавши проекційну апаратуру від електромережі.

При припиненні подачі електричного струму - негайно вимкніть проекційну апаратуру з електромережі.

Не усувайте несправностей в електромережі та електрообладнанні самостійно.

При виявленні несправностей у проекційній апаратурі (пошкодження шнура, вилки) негайно від'єднайте її від електромережі.