person_outline
phone
ІНСТРУКЦІЯЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ
під час роботи на заточувальному верстаті (електроточильні)

1. Загальні положення
1.1. До роботи на заточувальному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.
У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.
Небезпечність у роботі:
пошкодження очей;
захоплення одягу, волосся рухомими, незакритими деталями верстата;
- пошкодження обличчя, тіла, внаслідок вилітання осколків абразиву або інструменту.
1.4. Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, учителем.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Правильно одягніть спецодяг, застебніть всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.
Перевірте надійність кріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті: захисного кожуха і кінців шпинделя, справність захисного екрана.
Переконайтесь, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.
Перевірте справність захисного заземлення, занулення верстата.
Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти крута, перевірте верстат на холостому ходу .
Перед початком роботи одягніть захисні окуляри або опустіть захисний екран.
3. Вимоги безпеки під час роботи
Під час заточування інструменту надійно утримуйте його руками, плавно підводьте до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.
Не нахиляйтесь до заточувального інструменту для спостереження за ходом точіння. Момент контакту круга з інструментом визначайте за іскрою. Якість заточування визначайте після того, як інструмент відокремлено від круга і виведено у безпечну зону.
Не виконуйте заточування на несправному крузі.
Не стійте у напрямі площини обертання абразивного круга.
Не виконуйте заточування на бічній поверхні круга.
Не визначайте на дотик гостроти і рівності заточених інструментів.
Не кладіть на корпус верстата заточувального інструменту, шаблонів та інших предметів.
Якщо треба відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної зупинки.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
Вимкніть верстат і після зупинки круга зметіть пил з верстата за допомогою щітки.
Приведіть себе та індивідуальні засоби захисту у порядок.
Здайте верстат учителеві.
Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.
У випадку травм, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.