person_outline
phone

ІНСТРУКЦІЯ з безпеки 

під час проведення навчальних занять у спортивному залі та на спортивних майданчиках

1. Всі учні зобов'язані пройти медичний огляд.

1.1. На підставі даних про стан здоров'я і фізичний розвиток, учнів роз­поділяють для занять фізичними вправами на медичні групи: а) основну; б) підготовчу; в) спеціальну.

1.2. Учнів, які не пройшли медичного огляду, до уроків фізичної культури не допускають.                    

1.3. Учні, тимчасово звільнені від занять, зобов'язані бути присутніми на уроках фізичної культури. При цьому допускається їх залучення вчителем до підготовки занять. Тимчасове звільнення від занять фізичними вправами допускається з дозволу медичного персоналу школи.

1.4. Після перенесення учнем хвороб, необхідно взяти дозвіл на відвіду­вання уроків фізичної культури у лікаря.

2. Перед початком занять спортивний зал повинен бути ретельно про­вітрений. Припливно-витяжні системи повинні знаходитись у робочому стані. Повинно бути забезпечено достатнє природне та штучне освітлення.

3. Без дозволу вчителя учням забороняється заходити у спортзал і пере­бувати у ньому.

3.1. Учні заходять у спортивний зал, виходять на спортивний майданчик у спортивному взутті та спортивній формі, відповідно до пори року і погодних умов. Заходити у спортивний зал у брудному взутті — забороняється.

3.2 Після дзвінка на урок, по команді вчителя, учні шикуються в спор­тивному залі, чи на спортмайданчику.

3.3. Без дозволу вчителя учням забороняється користуватися спортивним обладнанням та інвентарем.

3.4. Учням не дозволяється виконувати вправи на спортивних приладах (снарядах) без присутності й страхування вчителя, а також маючи на собі різного виду прикраси. Не дозволяється приносити речі, які не потрібні на уроці або заважають його проведенню.

3.5. Учні зобов'язані берегти шкільне спортивне обладнання та спортінвен­тар, не псувати його, не смітити, не приносити харчові продукти у спортзал.

3.6. Під час виконання вправ на спортивних приладах (снарядах) учні зобов'язані бути дисциплінованими, уважними, точно виконувати вказівки вчителя.

3.7. Без команди вчителя не переходити від одного приладу (снаряда) до іншого.

3.8. При виконанні вправ потоком необхідно дотримуватися належного інтервалу, не штовхатися, не зупинятися, не ставити підніжок.

3.9. Під час проведення занять із метання не можна перебувати в зоні кидка, перетинати цю зону. Не можна повертатися спиною до напрямку польоту об'єкта метання. Забороняється виконувати метання без дозволу і відома вчителя.

3.10. При виконанні вправ на спортивних приладах (снарядах) необхідно знаходитись на безпечній відстані від місця виконання, не заважаючи один одному, дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

3.11. Забороняється користуватися несправним спортивним інвентарем та обладнанням.

3.12. Учні повинні вміти правильно виконувати вправи й страхувати один одного під час виконання фізичних вправ та елементів.

3.13. Учні зобов'язані підтримувати чистоту та порядок у спортзалі, роз­дягальнях, на спортмайданчику.

4. Учні зобов'язані попередити вчителя:

1) про наявність документів про звільнення після хвороби;

2) про погане самопочуття;

3) якщо вийшло з ладу спортивне обладнання;

4) про травмування під час уроку.

5. У випадку отримання травми слід попередити вчителя, надати медичну допомогу, якщо необхідно викликати швидку медичну допомогу по телефону 103, а у випадку пожежі — викликати пожежну службу по телефону 101.

6. Після закінчення уроку учні прибирають робоче місце, переодягаються й організовано виходять із спортивного залу.