person_outline
phone
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
під час практичних занять з фізики

1. Загальні вимоги безпеки
1.1. До практичних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці, про безпечні методи роботи.
Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.
Проведення інструктажів та перевірка знань з питань техніки безпеки (охорони праці) здійснюється у межах навчальної програми і оформляється відповідно у журналі інструктажу.
Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які проводять практичні роботи з фізики.
Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.
Виконуйте лише ту роботу, яку доручив учитель, керівник.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір.
Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх паданню або перекиданню.
Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і хід виконання.
Щоб запобігти паданню під час проведення дослідів, скляні посудини (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штативу.
Не починайте виконувати завдання без дозволу вчителя.
3. Вимоги безпеки під час роботи
Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя, керівника.
Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами із скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою речовиною.
Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.
Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень.
Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42В).
Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складне коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу учителя. Наявність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напруги.
Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.
Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електричних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.
Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.
Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.
Для приєднання споживачів до мережі користуйтесь штепсельними з'єднаннями.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а потім розберіть електричне коло.
Прилади складіть у відповідне для них місце.
Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
При виявленні несправності в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення, а також при виявленні пожежі, порушенні норм безпеки, травмуванні негайно повідомте про це учителя (керівника).
Не усувайте несправності в електромережі, електрообладнанні самостійно.