person_outline
phone

Інструкція з охорони праці

 під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики


І. Загальні положення

Учитель фізики готує і проводить лабораторні та практичні роботи, обов'язково дотримуючись при цьому правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

Враховуючи особливості курсу фізики, в першу чергу його практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які наведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, II, III ступенів).

Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не відповідають вимогам безпеки праці; використовувати електричне обладнання (вироби), що не відповідає вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общиетребования безопасности».

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших травмуючих факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів, поширюються на підготовку й проведення лабораторних та практичних робіт.

Перед тим, як вмикати в електромережу електро- та радіоприлади, необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі відповідає номінальному значенню, а також у справності запобіжніків.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Під час виконання робітна встановлення теплового балансу воду треба нагрівати не вище 70°С.

Під час виконання лабораторних та практичних робіт учням не дозволяється користуватися приладами з написом на пан#лях (корпусі): «Тільки для проведення дослідів учителем».

Навчальні прилади й вироби, призначені для лабораторних та практичних робіт учнів, за способом захисту людини від ураження еклекричним струмом відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности» повинні задовольняти вимоги II класу (мати подвійну або посилену ізоляцію) або III класу

 (приєднуватися безпосередньо до джерел живлення з напругою не вище 42 В).

Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.

Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою речовиною.

Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.

Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними частинами) і міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень.

Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).

Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напруги.

Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.

Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електричних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.

Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.

Для приєднання споживачів до електромережі користуйтесь штепсельними з'єднаннями.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Вимкніть всі прилади з електромережі.

Розрядіть конденсатори.

Приберіть свої робочі місця.

Прилади здайте вчителю.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Якщо помічено несправності в електромережі кабінету фізики, в тому числі і вихід з ладу електроламп, необхідно повідомити про це електрика або відповідального за електрогосподарство в школі.

 

При виявленні несправності в електричних приладах, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення.

При одержанні травми повідомте вчителя, в разі необхідності викличте швидку медичну допомогу за тел. 103.

При виникненні пожежі - ліквідуйте осередок пожежі, при необхідності викличте пожежну службу за тел. 101, а дітей виведіть у безпечне місце.