person_outline
phone

Повернутися на сторінку МО класних керівників

Орієнтовний план роботи МО класних керівників

Засідання № 1.

Тема: Планування роботи МО на навчальний рік/серпень/

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

1

Про результати виховної роботи класних керівників у 2016-2017 навчальному році.

Керівник МО

Заступник директора з ВР

Теленик Г. О.

2

Обговорення плану роботи методичного об’єднання класних керівників на новий навчальний рік.

3

Оформлення документації класного керівника на навчальний рік (папка), зокрема класними керівниками, що тільки стали до роботи

4

Розподіл членів МО на творчі групи за напрямками:

національно-патріотичне виховання

безпека життєдіяльності

 здоровий спосіб життя

5

Надати методичну допомогу молодим класним керівникам, звернути увагу на ведення документації. Призначити наставника.

Дудченко А. М.

Гнатів В. П.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

 

1. Підготовка до перевіркионовленоговмісту папок класнихкерівників

2. Провести з учнями та батьками роз’яснювальну роботу з теми відвідування занять

3. Провести аналізсоціально-побутових умов проживанняучнів та їхзайнятості в позаурочний час (згідновимогадміністраціїшколи), соціометрія

4. Оновити папку класногокерівниказгідно з вимогами до змісту

Класнікерівники 1-11 класів

вересень

Серпень-вересень

Засідання  № 2

ТЕМА .Формування у школярів національної свідомості та почуття

справжнього патріотизму. /жовтень-листопад/

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

1

Патріотичневихованняпідлітків як педагогічна задача класногокерівника

Керівник МО

Заступник директора з ВР

Теленик Г. О.

Класні керівники

2

Обміндосвідомміжкласнимикерівниками:

Понятійна структура категорії «патріотизм»

Сучасніпідходи до вихованняпатріотизму та національноїсвідомості ;

Системароботикласногокерівника з національноговиховання.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

 

Провести анкетуванняучнів з питаньціннісногоставлення до суспільства і держави.

2. Робота з самоосвіти. Підготувати проект з питаньспівпрацікласногокерівника і батьківщодородинно-сімейноговиховання.

 

Засідання № 3

Тема:  Удосконалення системи родинного виховання учнів,

активізація роботи щодо формування ціннісного ставлення учнів до сім’ї/лютий-березень/

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

1

Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості школяра.

Керівник МО

Заступник директора з ВР

Теленик Г. О.

Класні керівники

2

Індивідуальна робота класного керівника з батьками з сімейно-родинного виховання

3

Захист проектів з питань співпраці класного керівника і батьків щодо родинно-сімейного виховання.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

 

Підготуватиматеріал для класноїгодини в рамках місячниканаціонально-патріотичноговиховання.

Провести анкетуванняучнів «Я – патріот»

 

Засідання № 4

Тема: Творчий портрет класного керівника./травень- червень/

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

1

Про результати контролю за якістю проведення відкритих виховних годин.

Керівник МО

Заступник директора з ВР

Теленик Г. О.

Класні керівники

2

Система виховної роботи класного керівника у дитячому колективі (з досвіду роботи класного керівника, який атестується)

3

Тренінг «Вчитель-садівник або виховуємо Людину»

4

Майстер-клас. «Я роблю це так». Система проведення класної години

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

 

Зібратипропозиціїбатьків, учнівщодоплануваннявиховноїроботи в класі на новийнавчальнийрік

Скластипопередній план оздоровленняучнів в літній час.

 

Засідання № 5

Тема: Підсумкивиховноїроботикласнихкерівників за навчальнийрік./червень/

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

1

Про результати контролю за якістю проведення відкритих виховних годин.

Керівник МО

Заступник директора з ВР

Теленик Г. О.

Класні керівники

2

Система виховної роботи класного керівника у дитячому колективі (з досвіду роботи класного керівника, який атестується)

3

Тренінг «Вчитель-садівник або виховуємо Людину»

4

Майстер-клас. «Я роблю це так». Система проведення класної години

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

 

Зібрати пропозиції батьків, учнів що до планування виховної роботи в класі на новий навчальний рік

Скласти попередній план оздоровлення учнів в літній час.