person_outline
phone

СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

08.12.2015                              Скадовськ                           № 304  

 

Про проведення державної атестації

Шевченківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради

Херсонської    області

Відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 січня 2015 року №67, із метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчального закладу

НАКАЗУЮ:

1. Провести державну атестацію Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської області з 09 по 29 березня 2016 року.

2. Затвердити склад атестаційної комісії, що додається.

3. Атестаційній комісії, створеній цим наказом,:

3.1. Розробити та подати на затвердження до 10 березня 2016 року робочу програму атестаційної експертизи навчального закладу.

3.2. Забезпечити проведення засідань атестаційної комісії з питань виконання в повному обсязі її повноважень.

3.3. Надати до 23 березня 2016 року до відділу освіти районної державної адміністрації, Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів аргументований висновок щодо результатів атестаційної експертизи й вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню та протоколи засідань атестаційної комісії.

5. В.о. директора Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пашинській Л.Б.:

5.1. Створити умови для роботи атестаційної комісії під час проведення експертизи навчального закладу.

5.2. Провести до 16 березня 2016 року відкриту публічну презентацію діяльності навчального закладу.

5.3. За потреби надати обґрунтовані заперечення щодо висновку та рекомендацій до відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій атестаційної комісії.

5.4. Оприлюднити результати державної атестації навчального закладу на офіційному сайті школи в дводенний термін після отримання підсумкового наказу та в тижневий термін у газеті «Чорноморець».

6. Комунальній установі «Скадовський районний методичний кабінет»  (Білоус Н.Є.) надати:

6.1. до 10 березня 2016 року підсумки зовнішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів, результати незалежного оцінювання випускників 11-х класів Шевченківської ЗОШ за 2013-2015 роки;

6.2. до 09 березня 2016 року інформацію про потребу створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів.

7. Комунальній установі «Скадовський районний центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» (Черній Е.В.) надати до 11 березня 2016 року документи про фінансову діяльність по Шевченківській ЗОШ за 2013-2015 роки.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації                                       О.М.Дудченко

 

Петрова 5 30 71                                   

                                                               Додаток  

                                                               до наказу відділу освіти

                                                               від 08.12.2015   № 304

 

Склад експертної комісії

для проведення атестаційної експертизи

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Скадовської районної ради Херсонської області

 

Голова експертної комісії:

Дудченко О.М.,                начальник відділу освіти районної державної

                                           адміністрації  

                                                                                          

Секретар атестаційної комісії:

Петрова С.А.,                   головний спеціаліст відділу освіти районної

                                          державної адміністрації    

                                                                           

Члени експертної комісії:

                                

Білоус Н.Є.,                     завідувач комунальною установою «Скадовський

                                         районний методичний кабінет»

 

Голуб О.М.,                    заступник директора з навчально-виховної роботи

                               Ульянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

Котова Л.І.,                     методист комунальної установи «Скадовський

                                        районний методичний кабінет»

 

Кручиненко С.М.,             голова Шевченківської сільської ради

 

Мороз О.Ю.,                  голова батьківського комітету Шевченківської

                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

                                                    

Полєнок Т.Г.,                головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту

                                        районної державної адміністрації

 

Риженко Г.Ю.,               головний спеціаліст, бухгалтер відділу освіти

                                       районної державної адміністрації

                                                                             

                                          (ПРОЕКТ)                                                ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                   Начальник  відділу освіти

                                                                                                Скадовської районної  державної адміністрації

                                                                                                                               ________ О.М.Дудченко  

                                                                                                                     

РОБОЧА ПРОГРАМА

атестаційної експертизи Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Скадовської районної ради Херсонської області

 

Дата

Зміст роботи

Напрямок діяльності

Відповідальний

09.03.2016

Засідання атестаційної комісії

Затвердження робочої програми атестаційної експертизи школи

Дудченко О.М.

10.03.2016

 

Проведення установчої наради з трудовим колективом

Ознайомити колектив з основними напрямками атестаційної експертизи    та робочою програмою її проведення  

Дудченко О.М.

Відкрита публічна презентація діяльності навчального закладу

Ознайомлення з результатами діяльності школи за три роки

Пашинська Л.Б.

Загальний стан  території, будівель та приміщень навчального закладу

Огляд  школи

Члени атестаційної комісії

Засідання атестаційної комісії

Оцінка стану будівлі, території закладу

Члени атестаційної комісії

11.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідність документації вимогам законодавства

Перелік документів, визначений Інструкцією з ведення ділової  документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів

Петрова С.А.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Перегляд уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, аналіз наявності та використання педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі

Петрова С.А.

Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи

 

Ознайомлення із системою позакласної, гурткової роботи

Полєнок Т.Г.

Забезпечення якості управлінської діяльності

 

 

 

 

Визначення дієвості  внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю

Дудченко О.М.

 

14.03.2016

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

Ознайомлення з системою роботи в школі щодо забезпечення безперервної фахової освіти вчителів закладу, відповідність їх атестації до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Білоус Н.Є.

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів, забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів

Співбесіда з соціальним педагогом, спостереження учнівського колективу, тестування об’єктів навчально-виховного процесу

Котова Л.І.

Відповідність фінансової документації вимогам законодавства                     

Перегляд  документів, що регламентують бухгалтерський облік

Риженко Г.Ю.

15.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень  учнів

Ознайомлення з системою моніторингу в закладі, опрацювання наказів про стан виконання навчальних програм, результатів навчальної діяльності учнів

Голуб О.М.

Забезпечення якості загальної середньої освіти

Проведення порівняльного аналізу результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів; порівняння результатів незалежного оцінювання випускників  11-х класів із результатами їх навчальних досягнень за 3 останні роки

Голуб О.М.

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

Перегляд документів, які унормовують  організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Полєнок Т.Г.

16.03.2016

Забезпечення якості управлінської діяльності

 

Визначення суспільної оцінки діяльності закладу громадськістю.

Відкритість і публічність у діяльності навчального закладу.

Значення навчального закладу в житті територіальної громади 

Кручиненко С.М.

Визначення суспільної оцінки діяльності закладу батьківською громадськістю

Мороз О.Ю.

21.03.2016

Засідання атестаційної комісії

Погодження та затвердження висновку щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендацій для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню

Члени атестаційної комісії

23.03.2016

Ознайомлення директора школи з висновками щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендацій для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню

Упередження виникнення заперечень щодо висновку та рекомендацій атестаційної комісії до відділу освіти районної державної адміністрації

Петрова С.А.

29.03.2016

Підготовка наказу про підсумки атестації школи

Прийняття рішення про відповідність освітніх послуг, що надаються навчальним закладом, державним освітнім стандартам

Дудченко О.М.