person_outline
phone

Мовою викладання у закладі загальної середньої освіти є

державна мова.