person_outline
phone
Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 2740 Каналізація 33 1
з них здано в оренду (кв.м) 02 - Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію
34 -
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) 03 -
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)
04 17 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 35 1
Кількість філій опорних закладів, які мають
їдальню або буфет з гарячим харчуванням
36 -
Їх площа (кв.м) 05 886
Кількість навчальних кабінетів, од.

Математики

06 1 Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од. 37 100
   у тому числі у філіях опорних закладів 38 -
Фізики 07 - З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях 39 -
   у них обладнано робочих місць 08 -    у тому числі у філіях опорних закладів 40 -
Хімії 09 - Пандуси та поручні 41 1
   у них обладнано робочих місць 10 - Ліфти (підйомники) 42 -
Біології 11 - Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю
43 -
   у них обладнано робочих місць 12 -
Географії 13 - Кількість таких кімнат, од. 44 -
Української мови і літератури 14 1 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 45 2
Інших мов і літератур національних меншин 15 - До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю
46 1
Іноземної мови 16 -
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 17 - Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)
47 2
Основ інформатики й обчислювальної техніки 18 1
у
них:
встановлено комп’ютерних класів 19 1    з них:
потребують капітального ремонту
48 -
обладнано робочих місць з комп’ютером 20 10
Кількість майстерень, од. 21 1 перебувають в аварійному стані 49 -
Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
Фізкультурна зала
22 1 Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб
50 33
Басейн 23 -    у тому числі:
   учнів, для яких організовано підвезення, осіб
51 33
Навчально-дослідна ділянка (арів) 24 -
Підсобне господарство 25 - з
них
шкільним автобусом 52 33
Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
26 1    учнів з особливими освітніми потребами 53 -
   учнів, які проживають в школі-інтернаті 54 -
Кількість філій опорних закладів, які мають:
   центральне опалення або власну котельню
27 -    учнів, які проживають в інтернатному відділенні 55 -
Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

56 2007
   пічне опалення 28 -
Водогін 29 1    у тому числі підручників, усього 57 1569
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін 30 -      з них для:    
З рядка 29 – з гарячою водою 31 1        1-4 класів 58 593
Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
гарячою водою
32 -        5-9 класів 59 773
       10-11(12) класів 60 203