person_outline
phone
Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м)               01 2740 Кількість філій закладів, які мають каналізацію, од 38 -
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
їдальня або буфет з гарячим харчуванням
39 1
з них здано в оренду 02 -
Крім того, площа орендованих приміщень, (кв. м) 03 - Кількість філій закладів, які мають їдальню
або буфет з гарячим харчуванням, од
40 -
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії), од
04 17
Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од 41 100
Їх площа, (кв. м) 05 886 у тому числі у філіях закладів 42 -
Кількість навчальних кабінетів, од
Математики
06 1 З рядка 40 – у пристосованих приміщеннях 43 -
у тому числі у філіях закладів 44 -
Фізики 07 1 Наявність у закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
ресурсної кімнати
45 -
у них обладнано робочих місць 08 30
Хімії 09 1 стрілецького тиру* 46 -
у них обладнано робочих місць 10 30 медичного кабінету 47 1
Біології 11 - пандусів та поручнів 48 1
у них обладнано робочих місць 12 - ліфтів (підйомників) 49 -
Географії 13 - спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб
з інвалідністю
50 -
Української мови і літератури 14 1
Інших мов і літератур національних меншин 15 - кількість таких кімнат, од 51 -
Іноземної мови 16 - Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од 52 2
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 17 - До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю
53 1
Інформатики 18 1
у них обладнано робочих місць з комп’ютером 19 8 Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
пансіону (інтернату), де навчаються учні), од
54 1
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
медіатека
20 -
з них
потребують капітального ремонту
55 -
STEM-лабораторія 21 -
Кількість STEM-лабораторій, од 22 - перебувають в аварійному стані 56 -
Кількість майстерень, од 23 1 Кількість учнів, які проживають
на відстані більше 2 км від закладу
і потребують підвезення, осіб
57 36
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
фізкультурно-спортивна зала
24 1
з них універсальна зала для молодших школярів 25 - у тому числі
учнів, для яких організовано підвезення, осіб
58 36
Кількість універсальних залів для молодших школярів, од 26 -
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
басейн
27 - з
них
шкільним автобусом 59 36
підсобне господарство 28 - орендованим автобусом 60 -
Площа навчально-дослідної ділянки, м2 29 - іншим транспортом 61 -
Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
30 1 учнів з особливими освітніми потребами 62 -
учнів, які проживають в пансіоні (інтернаті) 63 -
Кількість філій закладів, од, які мають
центральне опалення або власну котельню
31 - Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
бібліотечний фонд
64 1
пічне опалення 32 - Кількість книг, брошур, журналів, прим. 65 3945
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
водогін
33 1 у тому числі підручників, усього, од 66 1909
з них для
1-4 класів
67 548
Кількість філій закладів, які мають водогін, од 34 -
З рядка 33 – з гарячою водою 35 - 5-9 класів 68 1107
Кількість філій закладів, які мають водогін
з гарячою водою, од
36 - 10-11(12) класів 69 254
Чи користується заклад (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
послугами кейтерінгу
70 -
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
каналізація
37 1
послугами аутсорсінгу 71 -

Наявність навчально-консультаційного пункту (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) (72) -.
* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. № 1770