person_outline
phone

Інструкція з охорони праці 

для заступника директора з

 адміністративно-господарської роботи

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи:

Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації основної будівлі та інших споруд навчального закладу, технологічного, енергетичного обладнання, здійснення періодичного огляду та організації поточного ремонту.

Забезпечує безпеку під час перенесення вантажів, експлуатуванні транспортних засобів на території навчального закладу.

Організовує дотримання вимог пожежної безпеки будівель і споруд, стеження за працездатністю засобів пожежогасіння.

Забезпечує поточний контроль за саиітарно-гнїєнічпим станом навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших приміщень, а також їдальні відповідно до норм та правил безпеки життєдіяльності.

Несе відповідальність за складання паспорта санітарно-технічного стану навчального закладу.

Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, які відповідають вимогам правил і норм безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці.

Організовує проведення щорічних вимірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземляючих пристроїв, періодичних випробувань водонагрівних та парових котлів, ємностей, які працюють під тиском, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів та випаровувань шкідливих речовин, замірювання освітленості, наявності радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм щодо забезпечення безпеки життєдіяльності.

Організовує не менше одного разу на п'ять років розробку інструкцій з охорони праці за видами робіт для технічного персоналу.

Організовує навчання, проведення інструктажу на робочому місці технічного та обслуговуючого персоналу, обладнує куток безпеки життєдіяльності.

Забезпечує працівників, учнів спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту.

Забезпечує облік, зберігання протипожежного інвентарю, сушіння, прання, ремонт та знезаражування спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту.