person_outline
phone
ІНСТРУКЦІЯ 
З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА 
З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є нормативним документом в межах (назва закладу) (далі – заклад). 
Охорона праці заступника директора з виховної роботи заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності. 
1.2. Заступник директора з виховної роботи (далі - заступник) зобов’язаний дотримуватись вимог законодавчих та загальних нормативно-правових актів України з питань охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності, нормативно-правових актів для загальноосвітніх навчальних закладів («Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджені Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р., «Державних санітарних правил та норм ”Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”», затверджених постановою Головного санітарного лікаря України З0 грудня 1998 р. № 9 ДСанПін 5.5.6.009-98, «Правил безпеки під час проведення навчання в кабінетах інформатики загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерством освіти і науки України від 16.03.2004 р. № 81, «Методичних рекомендації ”Про використання шкільних меблів”», затверджених Міністерством освіти СРСР 2 червня 1980 р. № 21177-80, «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р., «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р., «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р., «Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21 серпня 2000 р. № 213 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 15 листопада 2000 р. за № 823/5044, «Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р.), а також інструктивно-методичних документів з питань безпеки життєдіяльності. 
1.3. Порушення вимог даної інструкції, веде до персональної відповідальності в установленому законом порядку: дисциплінарна, матеріальна, або адміністративна – в залежності від наслідків, спричинених порушенням; 
1.4. До роботи заступником допускаються особи які мають вищу освіту, відповідний стаж роботи і які пройшли: 
- попередній (черговий) профілактичний медичний огляд; 
- вступний інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в службі охорони праці; 
- первинний інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці. 
Якщо робота заступника для працівника являється другою спеціальністю, то він зобов’язаний проходити навчання, атестацію і інструктаж, як за основною, так і за сумісною професією; 
1.5. Виконання робіт не пов’язаних з основною роботою допускається тільки після проведення цільового інструктажу; 
1.6. Повторний інструктаж із заступником, до проходження навчання і перевірки знань з курсу «Охорона праці і Безпека життєдіяльності», проводиться 1 раз в 6 місяців. Проходження навчання і перевірки знань з курсу «Охорона праці та безпека життєдіяльності» (1 раз на 3 роки) заступником може бути здійснено у комісії управління (відділу) освіти (назва району райдержадміністрації, чи у курсових комбінатах, що мають відповідні ліцензії. Після отримання посвідчення заступник вивільняється наказом по закладу від проходження повторних інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності на період між перевірками знань. 
1.7. Заступник призначається відповідальною особою охорону праці, пожежну безпеку, електробезпеку та безпеку життєдіяльності в підрозділі. 
1.8. Заступник повинен мати навички в наданні першої медичної (долікарської) допомоги. 

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1. Оглянути своє робоче місце, приміщення, де працює з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу факторів. 
2.2. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити директора закладу або особу, яка його замінює. 

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Заступник в процесі роботи зобов’язаний: 
- виконувати роботу згідно із своїми посадовими обов’язками; 
- не залишати без нагляду своє робоче місце, коли офісне обладнання підключене до електромережі (комп’ютер, електроприлади тощо); 
- забезпечувати організацію контролю щодо входу до закладу, запобігати проникненню в заклад сторонніх осіб, як під час навчально-виховного процесу, так і після його закінчення; 
- не допускати порушень правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності. 
- повідомляти директора закладу про всі не стандартні випадки під час виховного процесу. 
3.2. Заступник забезпечує проведення навчально-виховного процесу на якісному та безаварійному рівні. 
3.3. Заступник забезпечує: 
- організацію (в разі потреби) отримання працівниками закладу та учнями (вихованцями) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; 
- розробку наявність планів евакуації, наявності необхідної кількості інструкцій, пам'яток знаків безпеки тощо; 
- оптимальний режим праці і відпочинку працівників закладу та проходження ними медогляду; 
- впровадження у виховний процес досягнень науки і техніки з метою підвищення безпеки праці, попередження профзахворювань, пожеж, вибухів; 
- атестацію робочих місць за умовами праці ( в разі необхідності). 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Заступник після закінчення роботи повинен: 
- провести огляд приміщень закладу та повний огляд приміщення; 
- переконатися в проведенні санітарного прибирання та провітрювання приміщення, відсутності підключених приладів, горючих матеріалів тощо; 
- перевірити наявність повного комплекту контрольних екземплярів ключів від приміщення у охоронника; 
- закрити відкриті вікна, квартирки та фрамуги в приміщені; 
- впевнитись, що приміщення звільнені учасниками виховного процесу і сторонніми речами та замкнені; 
- відключити загальну подачу електричної напруги до приміщення; 
- включити автоматичну систему оповіщення про пожежу в приміщенні і впевнитись в її працездатності; 
- впевнитись щодо наявності у охоронника інформації (на паперовому носії) про телефони адміністрації закладу та аварійних служб міста. 
4.2. Заступник повідомляє директора закладу про всі недоліки виявлені при передачі приміщень під охорону і при необхідності організує чергування з числа працівників підрозділу до усунення виявлених недоліків. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна безпека, неполадки в електрогосподарстві тощо), загрози для життя заступник повідомляє директора закладу, заспокоює оточуючих, оцінює важкість аварійної ситуації та забезпечує організацію її ліквідації та евакуації людей (в першу чергу учнів). 
5.2 При виявлені любої небезпечної ситуації заступнику забороняється усувати самостійно та залучати до усунення осіб, що не мають при собі дозвільних документів на роботу в електромережі та на електрообладнанні. Необхідно (відсікти) виключити загальну подачу електроструму. 
5.3. При виявленні пожежі заступник зобов’язаний негайно викликати пожежну частину, повідомити директора закладу. Вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок пожежі, вивести працівників, учнів у небезпечне місце. Організувати роботу щодо збереження майна та цінних паперів закладу. 
5.4. При спробах сторонніх осіб вчинити протиправні дії по відношенню безпеки життя чи здоров’я працівників та учнів або майна закладу, заступник самостійно або за допомогою працівників, чи учнів викликає міліцію 
5.5. У випадку травмування дітей закладу під час навчально-виховного процесу заступник організовує надання першої (долікарської) медичної допомоги чи самостійно її надає, а в разі необхідності і наступної допомоги медичних працівників, викликає швидку допомогу, письмово повідомляє управління освіти Орджонікідєевської районної ради м. Харкова, разом з директором закладу готує проект наказу про створення комісії по розслідуванню нещасного випадку, забезпечує її роботу і оформлення актів за відповідними формами. Після закінчення розслідування готує проект наказу про підсумки розслідування і форми повідомлення про наслідки нещасного випадку. 
5.6. У випадку травмування дітей закладу в побуті заступник письмово повідомляє управління (відділу) освіти (назва району) райдержадміністрації, разом з директором закладу готує проект наказу про створення комісії по розслідуванню нещасного випадку, забезпечує її роботу і оформлення актів за відповідними формами. 

Дії при наданні першої (долікарської) медичної допомоги

Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження. 
1.У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу. 
2.Дії при ураженні електричним струмом: 
• необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал; 
• за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу. 
3. Дії при пораненні: 
• для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев’язувальний матеріал і зав’язати її бинтом; 
• якщо індивідуального пакету немає, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. 
4. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні: 
• при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба; 
• при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку; 
• при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку; 
• при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 
5. Дії при теплових опіках: 
• при опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом; 
• при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3 % марганцевим розчином або 4 % розчином таніну; 
• при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря. 
6. Дії при кровотечі: 
• для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев’язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хв.; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском); 
• при сильній кровотечі, які не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.