person_outline
phone

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про освіту"

(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗАКОНУ


Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію.

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

img

Статут закладу освіти

img

Структура та органи управління

img

Кадровий склад

img

Освітня програма

img

Територія обслуговування

img

Фактична кількість дітей та наявність вільних місць

img

Мова освітнього процесу

img

Наявність вакантних посад

img

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

img

Результати моніторингу якості освіти

img

Правила прийому до закладу

img

Умови доступності

img

Публічний звіт директора

img

Оприлюднення благодійної допомоги

img

Атестація школи

img

Атестація закладу

img

Облік руху учнів

img

Накази, протоколи педагогічних рад

img

Закон України про освіту