person_outline
phone
ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ
для електромонтера

1. Загальні положення
До роботи електромонтером допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд та одержали посвідчення про наявність кваліфікаційної групи з електробезпеки.
Електромонтер, якого приймають на роботу, повинен пройти вступні інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, з правилами поведінки при виникненні аварій.
До початку роботи безпосередньо на робочому місці електромонтер повинен отримати первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.
Після первинного інструктажу електромонтер повинен протягом 2- 15 днів ( залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого, кваліфікованого електромонтера, який призначається наказом (розпорядженням) по організації.
Електромонтер повинен працювати в спецодязі: костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані. Крім того, на зовнішніх роботах взимку - додатково куртка і штани бавовняні на утеплювальній підкладці, валянки.
Електромонтери, які обслуговують електроустаткування, повинні користуватися такими засобами захисту: діелектричними рукавичками, килимками і діелектричними калошами або ботами, а також інструментами з ізольованими ручками.
Усі захисні засоби повинні мати клеймо з позначкою дати наступного іспиту та напруги, при якій потрібно користуватися цим засобом.
Гумові захисні засоби повинні зберігатися у закритих шафах або ящиках окремо від інструменту. Необхідно запобігати впливу мастил, бензину й інших речовин, що руйнують гуму. Гумові захисні засоби перед їх застосуванням повинні бути оглянуті та очищені від бруду, а при зволоженні поверхні їх треба ретельно витерти і висушити.
Забороняється застосовувати засоби, які мають проколи і тріщини.
1.10. Електромонтеру забороняється користуватися захисними засобами, які не пройшли встановлених випробовувань, а також такими, у яких минув строк чергового випробування.
Періодичні випробування захисних засобів проводяться в такі строки:
- 1 раз в 2 роки - ізолюючі кліщі для установок з постійним черговим персоналом:
1 раз на 6 місяців - діелектричні рукавиці,
1 раз на рік - діелектричні калоші,
-1 раз на 3 роки - ізолюючі підставки (огляд).
Усі монтажні і ремонтні роботи на електричних мережах і пристроях ( або поблизу від них), а також роботи по приєднанню і роз'єднанню проводів електромонтер повинні виконувати за умови знятої напруги.
Заміну перегорілих запобіжників електромонтери повинні здійснювати при знятій напрузі.
Забороняється встановлювати або замінювати під напругою електричні лампи.
Електромонтер при ремонті й обслуговуванню електроустаткування повинен застосовувати ручні переносні світильники.
Для переносних світильників при ремонті електрообладнання напруга повинна бути не вищою 42 В, а в особливо небезпечних місцях (шахти, колодязі, металеві резервуари, котли) - не перевищувати 12 В.
Забороняється використовувати стаціонарні світильники замість ручних переносних..
Штепсельні вилки, що застосовуються у мережах з напругою 12 і 42 В, забороняється використовувати у мережах з великою номінальною напругою.
Штепсельні з'єднання на 12 і 42 В повинні мати колір, який різко відрізняється від кольорів штепсельних з'єднань на напругу вищу 42 В.
1.19. Електроінструмент, переносні лампи, понижуючі трансформатори електромонтер повинен перевіряти 1 раз на місяць на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземляючого проводу, справність ізоляції живлячих проводів.
1.20. Електромонтер повинен включати у мережу електродвигуни, електроінструменти, прилади електричного освітлення за допомогою призначених для цього апаратів і приладів (кнопок, рубильників, вимикачів автоматичних, пускачів магнітних).
1.21. Забороняється вмикати електродвигуни, електроінструмент та прилади електричного освітлення до електромережі шляхом скручування проводів.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
Електромонтер перед початком роботи повинен одягти спецодяг і при потребі спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту, перевіривши строк їх користування.
Перевірити справність електрообладнання, стан ізолюючих підставок, решіток, пускових приладів, заземлення та ін.
Перевірити справність ручного інструменту:
держаки кусачок і плоскогубців повинні бути ізольовані;
робоча частина викрутки має бути правильно заточена, а держак міцно насаджений та ізольований;
гайкові ключі мають бути справні і відповзати розміру гайок.
Забороняється застосовувати прокладки та подовжувати ключі трубами.
Ручний інструмент слід зберігати в переносному ящику або спеціальній сумці для інструменту.
Одержати завдання-наряд або усне розпорядження на наступну роботу. Усне розпорядження на наступну роботу необхідно записати в оперативний журнал.
При цьому зазначається, хто дав розпорядження, місце і найменування роботи, строк її виконання. Проглянути записи в журналі про несправності, порушення охорони праці за попередню зміну(день).
Переконатися у справності вмикаючих і вимикаючих приладів, сигналізації та блокувань.
Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки та світильників, ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітлена, а світло не сліпило очей.
Для підготовки робочого місця при роботах з частковим або повним зняттям напруги необхідно виконувати такі технічні заходи:
- провести необхідні відключення та вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного
 вмикання комутаційної апаратури ( встановити механічний запір приводів вимикачів, рубильників та роз'єднувачів, ізоляційні прокладки в рубильниках);
вивісити плакат "Не включати – працюють люди", "Не включати - робота на лінії", "Не відкривати - працюють люди", а при потребі встановити загородження;
приєднати переносне заземлення до заземлюючого пристрою;
перевірити відсутність напруги на струмоведучих частинах, на яких повинно бути накладене заземлення;
накласти заземлення на струмоведучі частини ( безпосередньо після перевірки відсутності напруги), ввімкнути заземляючі ножі або, якщо їх немає, накласти переносне заземлення;
обгородити робоче місце і вивісити плакати: "Стій - висока напруга!", "Не влізай - уб'є!", "Працювати тут";
- при потребі обгороджувати струмоведучі частини, що залишилися під напругою.
Перевірити покажчиком напруги або переносним вольтметром відсутність напруги в електроустановках до 1000 В.
Перевірити справність покажчика напруги на відсутність напруги. При цьому користуватися діелектричними рукавицями.
Перевірити наявність заземлення електроустановок при напрузі 500 В і вище ( змінного і постійного струму - у всіх випадках) корпусів електрообладнання, встановлених у приміщеннях з підвищеною небезпекою, в особливо небезпечних і в зовнішніх установках з номінальною напругою вище 42 В змінного струму і 110 В постійного струму, а також встановлених у вибухонебезпечних приміщеннях.
В електроустановках, конструкція яких така, що накладання заземлення небезпечне або неможливе ( наприклад, у деяких розподільних ящиках, контрольно-розподільних пристроях окремих типів тощо), при підготовці робочого місця необхідно вжити таких заходів охорони праці:
замикати на замок привід роз'єднувача;
обгородження ножів або верхніх контактів роз'єднувачів здійснювати гумовими ковпаками або жорсткими накладками з ізоляційного матеріалу.
2.14. До частини, які підлягають заземленню, належать:
корпуси електричних машин, трансформаторів, .апаратів, світильників;
приводи електричних апаратів;
вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;
каркаси розподільних щитів, щитів управління, щитів і шаф;
металеві конструкції розподільних пристроїв;
металеві кабельні конструкції;
металеві корпуси кабельних муфт;
 металеві оболонки та броня контрольних і силових кабелів;
металеві оболонки проводів;
стальні труби електропроводки та інші конструкції, зв'язан із встановленням електрообладнання;
металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів.
Необхідно постійно стежити за надійністю приєднання та справністю заземлюючого пристрою.
Забороняється використовувати для заземлення будь-які провідники, не призначені для цієї мети, а також приєднувати заземлення скруткою.
При веденні робіт на відключеній частині електроустановки заземлення накладається на струмоведучі частини фаз з усіх боків, звідки може бути подана напруга, включаючи і зворотну трансформацію.
Накладати заземлення треба безпосередньо після перевірки відсутності напруги.
При користуванні переносним заземленням перед його перевіркою на відсутність напруги воно повинне бути розміщене біля місць накладання заземлення і приєднане до затискача "земля".
Затискачі переносного заземлення на заземлюванні струмоведу- чих частин необхідно накладати за допомогою штанги з ізоляційного матеріалу, одягнувши при цьому діелектричні рукавиці
Закріплювати затискачі дозволяється цією ж штангою або безпосередньо руками, але при цьому необхідно обов'язково користуватися діелектричними рукавицями.
Зняття переносного заземлення із застосуванням штанг та діелектричних рукавиць необхідно проводити зворотним порядком, тобто спочатку зняти його зі струмоведучих частин, а потім від'єднати від заземлюючого пристрою.
Накладення і зняття переносного заземлення в установках напругою вище 1000 В повинні проводити 2 електромонтери з кваліфікаційною групою не нижче 4, які ознайомлені зї схемою електроустановки.
2.24. Приступаючи до роботи на стовпі, необхідно прив'язатись до нього запобіжним поясом і працювати, стоячи на обох ногах. Забороняється влізати на опору та злазити з неї без кігтів. Зазначені роботи виконують не менше як двоє електромонтерів.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Дозволяється ведення робіт без зняття напруги в електроустановках напругою 500 В і нижче. Ці роботи повинні виконувати не менше як 2 електромонтери. При цьому необхідно:
працювати в діелектричних калошах або, стоячи на ізолюючій основі (ізолюючій підставці);
користуватись інструментом з ізольованими держаками (викрутки,
 крім того, повинні бути з ізольованими стержнями ). При відсутності такого інструменту необхідно застосовувати діелектричні рукавиці;
обгородити сусідні струмоведучі частини під напругою, до яких можливий випадковий дотик ізолюючими накладками (гумовими матами, електрокартоном та ін.);
працювати з опущеними і застебнутими біля кистей рук рукавами одягу та в головному уборі.
3.2. При веденні робіт на струмоведучих частинах, які знаходяться під напругою, за допомогою основних захисних ізолюючих засобів( оперативні та вимірювальні штанги, покажчики напруги, ізолюючі та струмовимірювальні кліщі та інструктора.) необхідно:
користуватися тільки сухими ізолюючими засобами з непошкодженим лаковим покриттям;
тримати ізолюючі засоби за держаки-захвати не далі обмежувального кільця;
розміщувати ізолюючі засоби так, щоб не виникала небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмоведучими частинами 2 фаз або на землю.
Забороняється при роботі під напругою застосування ножівок, напилків і металевих метрів.
Замінювати плавкі вставки запобіжників при наявності рубильника слід при знятій напрузі, при неможливості зняття напруги (наприклад, на групових щитах, зборках) заміна плавких вставок запобіжників допускається під напругою, але із зняттям навантаження; остання вимога не стосується запобіжників із закритими плавкими вставками.
Замінювати плавкі вставки запобіжників під напругою електромонтер повинен у захисних окулярах та діелектричних рукавичках, користуючись ізолюючими кліщами.
Замінювати плавкі вставки запобіжників може електромонтер із кваліфікацією не нижче 3 групи, а при заміні на висоті з приставних драбин електромонтерів, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу не нижче третьої.
Включення і відключення, які проводяться на розподільних щитах, у внутріцехових і зовнішніх мережах з приставних драбин і риштувань, а також там, де ці операції через місцеві умови утруднені, повинні виконувати двоє електромонтерів, з яких один повинен мати кваліфікаційну групу не нижче третьої.
В разі, коли відключення електрообладнання для проведення якихось робіт, проводилось за усною заявкою персоналу наступне ввімкнення цього обладнання може бути виконане за вимогою особи, яка дала заявку на відключення, особи, що замінила її, або ж уповноваженого, який у цей час її заміняє; перед пуском обладнання, тимчасово відключеного за заявкою персоналу, оперативний персонал повинен його оглянути, переконатись у готовності до прийняття напруги і попередити тих, хто працює на ньому, про ввімкненням.
3.9. При виявленні замикання на землю забороняється наближатись до місця замикання на відстань меншу як 4-5 м у закритих і меншу, як 8-10 у відкритих розподільчих пристроях.
Щоб не допустити трансформації напруги з низької сторони на високу, необхідно вимкнути вимірювальні трансформатори низької сторони.
При виявленні несправностей в електричних пристроях (іскріння, спалахів, пошкодження ізоляції електропроводів, кабелів, а також про залишені необгородженими струмоведучі частини електромонтер повинен повідомити майстра.
У приміщеннях з підвищеною небезпекою необхідно застосувати додаткові заходи безпеки, які визначають особи, що видають наряд або дають розпорядження.
У небезпечних щодо пожежі приміщення усіх класів необхідно застосовувати;
електропроводки тільки захищені, (наприклад, проводом марки ВРГ, кабелем або проводом ПР та ПВ у стальних трубках);
переносні світильники тільки закритого виконання. Скляний ковпак має бути захищений сталевою сіткою.
3.14. Освітлювальну арматуру (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і лампи всіх видів освітлення слід очищати у такі строки:
4 рази на місяць у приміщеннях із значними виробничими виділеннями пилу;
2 рази на місяць у приміщеннях із незначними виробничими виділеннями пилу:
2 рази на рік у зовнішніх установках.
3.15. Пил всередині електрообладнання слід видаляти у такі строки:
2 рази на рік - для електричних машин з нормальним іскрінням частин;
1 раз у 2-3 місяці - для електрообладнання, встановленого на механізмах, які зазнають трясіння, вібрації тощо;
1 раз на рік - для решти обладнання.
3.16. Забороняється під час роботи у вибухонебезпечних установках:
ремонтувати електрообладнання та мережі, що перебувають під напругою;
експлуатувати електрообладнання при несправному блокуванні кришок апаратів;
вмикати електроустановку, що автоматично відключилася, не з'ясувавши і не усунувши причин її відключення;
перевантажувати понад номінальні параметри вибухозахищене електрообладнання, проводи і кабелі;
підключати до джерел живлення іскробезпечних приладів інші апарати і кола, які не входять у комплект цього приладу;
залишати навстіж відчинені двері приміщень і тамбурів, які відокремлюють вибухонебезпечні приміщення від інших приміщень;
замінювати перегорілі електричні лампи у вибухонебезпечних світильниках іншими видами ламп або лампами більшої потужності, ніж ті, на які розрахований світильник;
замінювати захист (теплові елементи, запобіжники, розчіплювачі) електрообладнання іншими видами захисту або захистом з іншими номінальними параметрами, на які це електрообладнання не розраховане,
експлуатувати електрообладнання із заниженим рівнем масла.
При роботі на висоті, на стовпах повітряної лінії електропередачі або з драбин чи риштувань, що проводиться при відключенні напруги, необхідно переконатись у відсутності напруги на лінії, а також у міцності стовпа.
При роботі на драбинах слід користуватись легким і міцними переносними драбинами. Східці мають бути прямокутні, врізні. Забороняється застосовувати драбини, збиті цвяхами, без врізних східців і без стяжки тятив болтами, а також без гострих металевих шипів (при роботі на м'якій підлозі) та гумових наконечників (при роботі на твердій підлозі).
Драбина не повинна прогинатись під вагою електромонтера. Розсувні драбини мають бути міцно з'єднані між собою гаками, що не допускають довільного розсування під час роботи.
Драбини, приставлені до трубопроводів, повинні мати на верхніх кінцях спеціальні гаки для захвату за трубу.
Забороняється для підставок використовувати випадкові предмети (ящики, бочки тощо). Необхідно користуватись підставками типової конструкції.
При роботі з ручним інструментом не можна класти його на електропроводи та електрообладнання.
Електрифікований інструмент (дриль, гайкокрути, шліфувальні машини та інші.) застосовувати за умови повної його справності та при напрузі не більшій, як 220 В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою - не більшій як 42 В.
Корпус електроінструменту, що працює при напрузі понад 42 В (незалежно від частоти струму), має бути заземлений. При роботі з електроінструментом необхідно користуватись гумовими рукавицями.
Електромонтер не повинен вмикати сторонніми предметами рубильники та кнопки пускачів і визначити дотиком руки температуру нагріву електричних машин і трансформаторів.
 Забороняється знімати плакати, заземлення та обгородження без дозволу керівника робіт.
Електричні проводи слід захищати від механічних пошкоджень та від дотику до сталевих канатів, гарячих поверхонь, шлангів газополуменевої апаратури, масел та кислот, які руйнівно впливають на ізоляцію. У вогких приміщеннях їх слід підвішувати на підставках.
Зрощувати живильні кабелі і проводи слід тільки гарячим паянням, зварюванням або з'єднувальними муфтами з ізоляцією місць зрощування, рівноцінною непошкодженій ізоляції кабелів і проводів.
Світильники з люмінесцентними лампами при напрузі 220 В дозволяється встановлювати на висоті не меншій як 2,5 м. На меншій висоті можна встановлювати тільки за умови недоступності їхніх контактних частин для випадкового дотику.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
По закінченню роботи електромонтер повинен прибрати інструмент, прилади, пристрої.
Забороняється знімати плакати, заземлення та обгородження без дозволу керівника робіт.
Зняти спецодяг, захисні засоби і пристрої, очистити від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце;
Вимити обличчя і руки водою з милом.
При передачі зміни повідомити змінника та керівника про всі помічені недоліки та заходи вжиті по їх усуненню.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виникненні аварійних ситуацій електромонтер повинен негайно вимкнути струм у разі;
пожежі в зоні роботи;
травми, що трапилась з кимось з обслуговуючого персоналу;
ураження електричним струмом.
Помітивши загоряння, електромонтер повинен негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами і повідомити керівника.
Для гасіння пожежі в електроустановках електромонтер повинен застосовувати вуглекислотні вогнегасники, сухий пісок, азбестову або грубошерсту тканину.
Якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, необхідно негайно викликати пожежну команду.
5.4. При ураженні електричним струмом електромонтер повинен негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягти його від струмоведучих частин за одяг, або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу електромонтер повинен зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця.