person_outline
phone

Повернутися на сторінку МО класних керівників   

Аналіз роботи МО класних керівників за 2016 – 2017 н. р.

Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше — люди.

З них на першому місці — батьки і педагоги.

А. С. Макаренко

Класний керівник творить найбільше багатство суcпільства -Людину...

В.О.Сухомлинський

Класний керівник- стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, учителя-предметника, батьків, громадськість. Класний керівник- універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор. Він повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

Для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Від нього залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей - великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ-неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. Інколи риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!

На виконання плану роботи школи, протягом  2016-2017 навчального року в школі було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів, яке працювало згідно плану роботи школи та плану роботи методичного об’єднання класних керівників.

Методичне об`єднання класних керівників працювало  над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її . Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

Однією з основних проблем у виховнійроботі з учнями є налагодженняіндивідуальногопідходу до кожноїособистості, розвитоктворчогопотенціалудитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованніучнів, схильних до правопорушень. Аджекожнадитина - цеособистість. А кожнаособистістьпотребуєтворчогопідходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинутиусікращістороничутливоїдитячоїдуші, творчогопотенціалудитини.

Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

         Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, інтелектуальних і фізичних здібностей.

   Методичну роботу з педагогами  сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховному процесі в школі.

Протягом  2016-2017 н.р.члени МО класних керівників продовжували працювати  над реалізацією виховної проблеми Виховання в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови , традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення  до  суспільства та держави.»

Кредо:якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.

Згідно з принципами і положенняминормативних і директивнихдокументів про освіту, рекомендаціямирайонного методичного кабінету, відповідно до структуриметодичноїроботи в закладі, методична робота буласпрямована на розвитоктворчоїособистостівчителя та учня, створенням сприятливих умов для успішної соціалазації у навчально-виховномупроцесі.

За цей  навчальний рік було проведено4.засідання МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід. Кожен класний керівник протягом року виступив на засіданні з доповіддю.

Протягом року керівники провели відкриті виховні заходи:

1 клас – Мирончук А. П. – Свято букваря.

2 клас – Гуда І. М. – Свято весни.

3 клас – Безердян Л. П. – Благодійний осінній ярмарок.

4 клас – Меркотан І. П. – Прощавай початкова школа.

5 клас – Кравець Т. Л. – Свято Миколая.

6 клас – Швороб Н. В. – Пам'ять Чорнобиля.

7 клас –Коптілєц А. В. – Козаки –не простаки.

8 клас – Петрахаус О. М. – Голодомор.

9 клас - Бабенко В. В.- Посвята в старшокласники.

10 клас – Дудченко А. М. – Зі святом любі жінки.

11 клас - Гнатів В. П. – День вчителя.

Належну увагу класні керівники приділяли  роботі між засіданнями:

1. Складанню та затвердженню соціальних паспортів класів, планів виховних робіт, організація самоврядування в класі.(кл.кер.1-11кл)

2. Огляд класних куточків

3. Участь у шкільних заходах.

4.Участь у Тижні знань з безпеки життєдіяльності.

5. Участь у Місячнику «Увага! Діти на дорозі!»

6. Підготували звіти  про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

7. Відвідування виховних заходів.

8. Участь у шкільних конкурсах, тематичнихтижнях.

9. Збір літературних новинок щодо національно-патріотичного виховання.

Обов’язковим є щорічне проведення  змагань фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт»до Дня фізкультури і спорту,Організоване і проведено вчителем фізкультури та Захисту Вітчизни спільно з класними керівниками. В якому прийняли  участь команди всіх класів і проявили себе активними та згуртованими.

           Щорічно в нашій школі проводяться спортивно-історичнавелоподорож, присвячена дню Партизанської слави для учнів 6 – 11 класів до памятника Гірського та Ладичука. Дуже приємно, що кожного року кількість учнів зростає.

   В школі проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень української писемності та мови, тиждень  тиждень права. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди виготовляли стінгазети, (,тиждень анг.мови, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності та дорожнього руху , тиждень правових знань ).

На виконання листів МОН від 13.08.2014 №1/9-412 та № 317 «Про проведення Уроків мужності», «Про вшанування героїв, які віддали життя за Україну» проведено всіма класними керівниками «Уроки мужності».

Класні керівники напротязі навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів.

  Проаналізувавши роботу методичного об’єднання класних керівників можна зробити висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі.

У новому навчальному році шкільне МО ставить такі завдання:

1.       Постійно брати участь у роботі коли передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.

2.       Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі.

3.       Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

4.       Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.

5.       Приділяти особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

6.       Залучати батьків до активної участі  в організації і проведенні позакласних заходів.

7.       Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

8.       Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно орієнтованої освіти.

  Класний керівник має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, прагнути до постійного вдосконалення, духовного зростання. Становлення таких якостей особистості педагога має забезпечувати методична робота з класними керівниками як складова частина всієї методичної роботи закладу.

  Всі проведені заходи мали на меті довести, що  одне із центральних завдань виховання полягає в тому, щоб у міру подорослішання сформувати з вихованців справжніх патріотів нашої  держави, що і є завданням класного керівника, бо саме класний керівник творить найбільше багатство суспільства- ЛЮДИНУ.

«Любіть не школу, а дітей, які приходять до школи; любіть не книжки про дійсність, а саму дійсність; не життя звужуйте до учіння, а учіння розширюйте до життя! А найголовніше: любіть життя і якомога більше живіть живим життям. У нашій ідеальній школі вчитель не нудьгуватиме й не нудитиметься, бо в ній він сам житиме.»П. П. Блонський

Роботу МО вважати задовільною. 

Керівник  МО класних керівників Швороб Н. В.